ВОЄННИЙ СТАН

Відділ ведення держ. реєстру виборців

Відділ ведення держ. реєстру виборців

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!

Відповідно до статті 1 Конституції України- Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Статтею 3 Основного Закону України передбачено, що Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Невід’ємне право громадянина демократичної держави – вільно обирати владу. Неодмінний обов’язок демократичної держави – забезпечити своїм громадянам можливість реалізувати це право, в тому числі, і через створені державні органи.

Відповідно до Закону України „Про Державний реєстр виборців ”» (№ 698-У від 22 лютого 2007 року), постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року № 868 «Про затвердження типових положень про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців» та рішення сесії Бурштинської міської ради від 26 січня 2015 року, був створений на постійній основі відділ ведення Державного реєстру виборців, який є одним із структурних підрозділів виконкому Бурштинської міської та у своїй роботі підпорядковується міському голові та Центральній виборчій комісії, що виступає Розпорядником Реєстру.

До уваги виборців територіальної громади!

Адреса м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4 (адмінбудівля міської ради), 5 поверх, каб. №26
Номер телефону (03438) 44-054, 44-003
e-mail  m0811@drv.gov.ua,  regvub@gmail.com

Згідно із штатним розписом, чисельність працівників відділу визначена у кількості 3 штатних одиниці:

Начальник відділу Коцур Микола Михайлович 44-003
Головний спеціаліст Петровська Галина Богданівна 44-054
Головний спеціаліст Кукурудз Олена Станіславівна 44-054

Розпорядок роботи: 

понеділок-четвер: з 8:00 год. до 17:15 год.;

п’ятниця: з 8:00 год. до 16:00 год.;

обідня перерва – з 12:00 год. до 13:00 год.;

вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян: щоденно з 8:00 год  до 17:15 год.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами «Про державний реєстр виборців», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільський, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцевий референдуми», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії та нормативно-правовими актами вищестоящих керівних органів.

Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території Бурштинської територіальної громади;

2) Складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищних, сільських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів. Виконання зазначеного завдання допоможе у забезпечені реалізації конституційних виборчих прав громадян України.

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання та обробки даних, які містять відомості про громадян, та створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 забезпечувати дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті територіальної громади Бурштинської територіальної громади;

 забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України та комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців щодо захисту персональних даних;

 не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Створення Державного реєстру виборців дозволяє:

а) уникнути фальсифікацій, дублювань, інших помилок в процесі проведення виборів та референдумів;

б) спростити процес складання виборчих списків;

в) своєчасно вносити зміни і доповнення до списків виборців України.

Державний реєстр України це комплексна система, що має специфічний механізм внесення даних про виборців. З одного боку це відділи Держреєстру, що мають чітко визначені, розмежовані законом права.

З іншого боку – це суб’єкти подання відомостей про виборців:

 органи внутрішніх справ;

 органи юстиції;

 військові частини;

 міські, районні у містах, міськрайонні суди;

 заклади виконання покарань;

 лікарні;

 спеціалізовані заклади з реєстрації бездомних громадян;

 консульські установи;

 міський голова.

Автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система Державного реєстру виборців створена таким чином, що ініціалізує особу, точно фіксує кожну її дію та час здійснення будь-якої дії з Реєстром – що виключає випадки підтасовки та фальсифікації записів які б залишилися непоміченими Розпорядником Реєстру (здійснює постійний автоматизований облік операцій зміни бази даних Реєстру шляхом протоколювання в електронному журналі системних подій).

За порушення гарантій захисту та безпеки персональних даних Державного реєстру виборців до працівників відділу Законами України встановлюється адміністративна, кримінальна та інша відповідальність. Розпорядник Реєстру контролює дотримання вимог Закону, цілісність бази даних, повноту та коректність персональних даних, надає право доступу до бази даних Реєстру, забезпечує організаційне та технологічне функціонування відділу.

Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

1) Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

 внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

 внесення змін до персональних даних Реєстру;

 знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

2) Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо захисту персональних даних Реєстру у процесі його ведення;

4) Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;

9) Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців для виборчих дільниць відповідно до законодавства;

10) Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) Проводить перевірку некоректності відомостей Реєстру, засобами та у спосіб встановленими розпорядником Реєстру.

Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

Відділ ведення Реєстру взаємодіє, у процесі виконання покладених на нього завдань, із територіальними органами центральних органів виконавчої влади, закладами, установами та організаціями всіх форм власності, окремими громадянами. Форма ведення Державного реєстру виборців.

Ведення Реєстру буде здійснюватись в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані всіх виборців України. База даних Реєстру – це будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру.

База даних Реєстру може використовуватися лише для таких цілей:

1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;

2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;

3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

4) перевірки відомостей про виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

В базі даних Реєстру буде зберігатися наступна інформація про виборця:

1. Ідентифікаційні персональні дані;

2. Персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборця (виборча адреса, номер територіального виборчого округу та виборчої дільниці, відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно);

3. Службові персональні дані (дата набуття чи припинення громадянства; дата смерті; дата визнання особи недієздатною або поновлення дієздатності; службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання; службова відмітка про проходження строкової військової служби).

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, кожен виборець має право:

– подавати свої персональні дані до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців;

– отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Державного реєстру виборців;

– отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема, кому і на яких підставах була надана інформація про нього;

– одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців;

– звертатися у порядку, встановленому цим Законом, до відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;

– оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;

– захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Державного реєстру виборців. Виборець надає відділу ведення Державного реєстру виборців достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

Порядок звернення особи (виборця) до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру. Громадянин, який набув права голосу, або виявив, що він не включений до Реєстру, може звернутися до органу ведення за місцем свого проживання щодо включення. Виборець заповнює типову заяву спеціального зразку, що надається спеціалістами відділу, де зазначає: прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місця народження, а також виборчу адресу і пред’являє паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви.

Порядок звернення виборця щодо зміни його персональних даних. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних (прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження), може особисто звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою із заявою про внесення змін до його персональних даних. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують цю зміну.

Запит виборця до органу ведення Реєстру. Громадянин може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до органу ведення Реєстру, зазначивши своє прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, а також виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
1. за його власною виборчою адресою – щодо персональних даних, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
2. за району в місті – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

Ми сподіваємось, що вміщені нормативно-правові акти та інформаційні матеріали допоможуть налагодити постійний взаємозв’язок між громадянами та Державним реєстром виборців. Нагадуємо, що перевірити свої персональні дані Ви можете звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем Вашого проживання.

Положення про відділ – переглянути


Розпорядження міського голови від 28.01.2015. №8 “Про статус приміщення відділу Державного реєстру виборців” – переглянути

  1. Розпорядження міського голови від 26.02.2015. №32 “Про створення комісії для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державні реєстри виборців” ” – переглянути
  2. Розпорядження міського голови від 04.12.2020. №438 “Про створення комісії для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державні реєстри виборців””переглянути
  3. Розпорядження міського голови від 26.02.2015. №31 “Про визначення операторів бази даних Державного реєстру виборців” – переглянути
  4. Розпорядження міського голови від 18.05.2016. №145 “Про визначення оператора бази даних Державного реєстру виборців” – переглянути
  5. Розпорядження міського голови від 26.02.2015. №30 “Про адміністратора безпеки відділу Державного реєстру виборців” – переглянути

    Брошура “Місцеві вибори наближаються”  – ознайомитись


Актуальна інформація: 

Про затвердження нової редакції Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Бурштинської міської ради – переглянути

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИпереглянути

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено