ВОЄННИЙ СТАН

Відділ ведення держ. реєстру виборців

Відділ ведення держ. реєстру виборців

ПосадаП.І.П.

Головний спеціаліст

Петровська Галина Богданівна

Провідний спеціаліст

Контакти
+380 (3438) 44-003
m0811@drv.gov.ua, regvub@gmail.com
77111, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців,4

Кабінет №26

https://burshtyn-rada.if.gov.ua
Основні завдання

1) ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території Бурштинської територіальної громади;

2) Складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищних, сільських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів. Виконання зазначеного завдання допоможе у забезпечені реалізації конституційних виборчих прав громадян України.

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання та обробки даних, які містять відомості про громадян, та створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 забезпечувати дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті територіальної громади Бурштинської територіальної громади;

 забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України та комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців щодо захисту персональних даних;

 не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Створення Державного реєстру виборців дозволяє:

а) уникнути фальсифікацій, дублювань, інших помилок в процесі проведення виборів та референдумів;

б) спростити процес складання виборчих списків;

в) своєчасно вносити зміни і доповнення до списків виборців України.

Державний реєстр України це комплексна система, що має специфічний механізм внесення даних про виборців. З одного боку це відділи Держреєстру, що мають чітко визначені, розмежовані законом права.

З іншого боку – це суб’єкти подання відомостей про виборців:

 органи внутрішніх справ;

 органи юстиції;

 військові частини;

 міські, районні у містах, міськрайонні суди;

 заклади виконання покарань;

 лікарні;

 спеціалізовані заклади з реєстрації бездомних громадян;

 консульські установи;

 міський голова.

Автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система Державного реєстру виборців створена таким чином, що ініціалізує особу, точно фіксує кожну її дію та час здійснення будь-якої дії з Реєстром – що виключає випадки підтасовки та фальсифікації записів які б залишилися непоміченими Розпорядником Реєстру (здійснює постійний автоматизований облік операцій зміни бази даних Реєстру шляхом протоколювання в електронному журналі системних подій).

За порушення гарантій захисту та безпеки персональних даних Державного реєстру виборців до працівників відділу Законами України встановлюється адміністративна, кримінальна та інша відповідальність. Розпорядник Реєстру контролює дотримання вимог Закону, цілісність бази даних, повноту та коректність персональних даних, надає право доступу до бази даних Реєстру, забезпечує організаційне та технологічне функціонування відділу.

Повноваження

1) Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

 внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

 внесення змін до персональних даних Реєстру;

 знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

2) Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо захисту персональних даних Реєстру у процесі його ведення;

4) Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;

9) Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців для виборчих дільниць відповідно до законодавства;

10) Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) Проводить перевірку некоректності відомостей Реєстру, засобами та у спосіб встановленими розпорядником Реєстру.

Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

Відділ ведення Реєстру взаємодіє, у процесі виконання покладених на нього завдань, із територіальними органами центральних органів виконавчої влади, закладами, установами та організаціями всіх форм власності, окремими громадянами. Форма ведення Державного реєстру виборців.

Ведення Реєстру буде здійснюватись в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані всіх виборців України. База даних Реєстру – це будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру.

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено