ВОЄННИЙ СТАН

Комісія з встановлення статусу учасника війни

Комісія з встановлення статусу учасника війни

Комісія створена відповідно до розпорядження міського голови від 24.04.2015 №82 “Про створення комісії для розгляду питань пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно  до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”” – переглянути


Склад комісії:

Коцур Світлана Богданівна – начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради, голова комісії;

Матіїшин Ганна Володимирівна – заступник начальника відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради заступник голови комісії;

Стецюк Світлана Геннадіївна – завідувач сектору з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, компенсації, секретар комісії;

Члени комісії:

Петровська Ольга Іванівна – начальник фінансового відділу міської ради;

Данилюк Володимир Дмитрович – начальник юридичного відділу міської ради;

Скуратова Галина Іванівна – в.о голови ради ветеранів війни та праці;

Кайдан Ліля Романівна – завідувач сектору з питань праці, контролю за правильністю призначень пенсій, соціальних допомог, субсидій та зв’язків з громадськістю;

Василик Володимир Євстахійович – голова комісії з гуманітарних питань;

 


Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

1. Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі Положення) регламентує порядок створення і діяльності комісії щодо встановлення статусу учасника війни особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно, із поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років.

2.Статус учасників війни, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у разі необхідних документів, що підтверджують факт роботи в період війни, встановлюється комісією для розгляду питань, пов’язаних із встановленням учасника війни (далі комісія). Відповідно до постанови КМУ від 26.04.96 № 458 “Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” комісія створюється міською радою і діє при відділі соціального захисту населення Бурштинської міської ради, яка безпосередньо веде облік та обслуговує ветеранів війни або розглядає документи з надання встановлених пільг ветеранам війни. Статус учасника війни особам, зазначеним у пункті 1 Положення, встановлюється відповідними комісіями за місцем перебування громадянина на пенсійному обліку або за місцем роботи. Громадянам, які не є пенсіонерами, або які одержують іншу виплату замість пенсії, статус учасника війни встановлюється комісією при відділі соціального захисту населення за місцем їх проживання .

3. У своїй діяльності комісія керується Законами України, актами Президента України, КМУ, цим Положенням, наказами Міністерства праці та соціальної політики України та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. управлінь сільського господарства та продовольства, архівних установ, представники рад ветеранів війни та праці. У разі потреби можуть залучатися фахівці інших органів та служб, персональний склад комісії затверджується (визначається) органом, який створив комісію.

4. Комісія організовує прийняття заяв, документів та інших доказів громадян, їх розгляд, веде облік цих документів та приймає рішення щодо надання або відмови у наданні статусу учасника війни. Комісія несе відповідальність за прийняті нею рішення. Рішення комісії яке оформлюється за формою наведеною в додатку 1, підписують голова разом із членами комісії та скріпляють гербовою печаткою установи або організації.

5. Комісія зобов’язана уважно вивчити документи, заслухати пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів і громадських організацій, ряд ветеранів, дослідити інші докази, надати допомогу громадянам у розшуку документів, інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денній термін з дня подання документів прийняти відповідне рішення, про що інформувати громадян. Комісія в обов’язковому порядку приймає документи та розглядає питання встановлення статусу учасника війни на своєму засіданні.

6. Підставою встановлення комісією статусу учасника війни можуть бути довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій: посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди; довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства; довідки партизанських загонів, підпільних груп; акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об’єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій; дані по господарських книг, довідки архівів та інших органів; посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи.

7. У разі відсутності документів та інших доказів у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, визначеними в Орієнтованому переліку поважних причин, що враховуються при відсутності необхідних документів заявника, наведеному в додатку 3, факт роботи в період війни підтверджуються показаннями не менше двох свідків. Показання свідків оформлюються протоколом опитування свідків, що складається комісією формою, наведеною у додатку 4. Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації ( у тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Свідками можуть бути також особи, які підтверджують факт роботи заявника і мають документи (підтвердження) про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать. Крім того, свідками можуть особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким ( про факт їх роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.

8. У разі виникнення спірних питань комісія зобов’язана подати матеріали зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду обласній відомчій комісії у 10-денний термін з дня прийняття рішення із спірних питань. Рішення зазначеної комісії оформляються за встановленою формою. Витяг з рішень комісії завіряються підписами голови і секретаря комісії, скріплюються гербовою печаткою відповідної установи та направляються для виконання в району відомчу комісію.

9. Рішення комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в особистих, у тому числі пенсійних, справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи. За поданням комісії органи праці та соціального захисту населення, відповідні служби центральних органів виконавчої влади видають учасникам війни посвідчення в порядку та за формою що затверджені постановою КМУ від 12.05.94 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”. Передбачені Законом України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” пільги надаються з моменту прийняття рішення комісією про надання статусу учасника війни.

10. Комісія працює під організаційно-методичним керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України.

11. Статус учасника війни особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни. ”

12. Статус учасника війни особам, визначеним у п.2 ст.9 Закону, які в період Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941- 1945 рр. працювали в тилу індивідуальних сільських господарствах установлюється на підставі посвідчень, актів, довідок заготівельних організацій, управлінь с/г, органів місцевої влади, уповноважених державних органів та громадських організацій; даних по господарських книг довідок, виданих архівними та іншими органами, а також рішень зборів селян та показників свідків. Статус учасника війни особам, які навчались в період війни у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладах, установлюється у разі наявності архівних документів про залучення під час навчання до роботи в народному господарстві, направлення на практичні роботи. Підставою для встановлення статусу учасника війни в цьому разі може бути наказ( інший документ) по навчальному закладу про залучення до роботи, що підтверджує факт навчання студента або учня у цьому навчальному закладі, або показання свідків.

13. Комісія щокварталу інформує департамент соціального захисту населення облдержадміністрації про кількість осіб, яким за звітний період встановлено статус учасника війни відповідно до абзацу третього п.2 ст. 9 Закону, у встановленому порядку. * 14. При розгляді питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, комісія може браги до уваги документи інших держав, які в установленому порядку підтверджені державними органами колишнього СРСР, України або міжнародними угодами.

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено