ВОЄННИЙ СТАН

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проектів містобудівної документації

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проектів містобудівної документації

ПОВІДОМЛЕННЯ  про оприлюднення проектів  містобудівної документації

1.Внесення зміни до генерального плану суміщеним з  Детальним планом території  під будівництво  багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями  по вул. С. Бандери, 36  в м. Бурштин.

Детальний план території  зміни функціонального використання  власних земельних ділянок ( кадастровий номер 2621210300:1:001:0403) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000га  по вул. С.Бандери,38Б  в м. Бурштин, кадастровий номер 2621210300:1:001:0404) для ведення особистого селянського господарства площею 0,0693га  по вул. С. Бандери, б/н  в м. Бурштин, кадастровий номер 2621210300:1:001:0275) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,0620 га по вул. С.Бандери,36 в м. Бурштин.

Замовник проекту:  Виконавчий комітет Бурштинської міської ради ( на замовлення гр. Хлівінського Н.Б.).

 1. Внесення зміни до генерального плану суміщеним з Детальним планом території під будівництво  багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями  по вул. С. Бандери, 36  в м. Бурштин,  площею 0,2313 га.

На виконання:  рішення Бурштинської міської ради від 27.11.2019 № 30/84-19 « Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеного з детальним планом території по вул. С.Бандери,36».

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: Завідувач сектору містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради Білоока Тетяна Іванівна.

Мета проектів містобудівної документації:

визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва;

-визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

Забудова обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

При розробці даних проектів: прийнятий комплексний підхід до благоустрою території, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

З містобудівною документацією  можна ознайомитись з 10.07.2020 року до 10.08.2020 року на офіційному сайті Бурштинської міської ради, у секторі містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради адресою: м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, ІУ пов, каб.22.

Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.

В громадських слуханнях можуть прийняти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна  документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції та зауваження слід подавати до виконавчого комітету Бурштинської міської ради за адресою: м.  Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, тел. (03438) 44 -936;

факс (03438) 46-260;

e-mail: br-mrada@ukr.net

Терміни подання пропозицій: з 10.07.2020 року до 10.08.2020 року. Строк завершення розгляду пропозицій: 10.08.2020 року.

Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проектів містобудівної документації, які будуть проведені  11.08.2020 року 17. 30 годині за  адресою:  актовий зал будинку культури імені  Т. Шевченка по вул.С.Бандери,буд.60, місто Бурштин (при умові дотримання всіх карантинних заходів).

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме до 09.08.2020 року включно.

Завідувач сектору містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради  Білоока Тетяна Іванівна.                 

­­­­­                      __________№__________

ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ (ДДП)

Проект «Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С. Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями»

Здійснена згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів  державного планування»  затверджених  Наказом Міністерства

екології  та природних ресурсів Українивід 10.08.2018  №296

 1. Вихіднаінформаціящопідлягаєоцінці 

Замовник: Виконавчий комітет Бурштинської міської ради

                   (гр. Хлівінський Н.Б.)

Адреса: 77111, вул. Січових Стрільців, 4, м. Бурштин,

                    Івано-Франківська обл.

Об’єкт оцінки: Проект «Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С. Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями».

Метою внесення зміни до генплану суміщеним з детальним планом території є:

 • Уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;
 • уточнення параметрів ділянки кварталів даної території та забудови, визначення планувальної структури, просторової композиції та ландшафтної організації території.

Мета: визначити чи шдлягає проектДПТ процедурі стратегічної

Екологічної оцінки (СЕО)згідно діючого законодавства.

 1. Нормативно-правовеобгрунтування

Перед тим, як розпочати процедуру СЕО рекомендується визначити чи підлягає проект ДДП цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку  проекту ДДП, щовідіграє велику роль у забезпечені ефективності системи СЕО вцілому.

Згідностатті 2 Закону України «Про стратегічнуекологічнуоцінку»

СЕО    обов’язково    проводиться    для    проектів    ДДП,    які   відповідають одночасно двом критеріям,   а саме:

 • які стосуються    сільського    господарства,    лісового    господарства,

(рибного     господарства,         енергетики,    промисловості,    .транспорту,

поводження з відходами, використання в одних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та обєкти),щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля;

 • які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’ єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Якщо проект ДДП відповідає лише одному із критеріїв, наведених: у статті 2 вищезазначеного закону, замовнику рекомендується самостійноприйняти  рішення  про необхідність здійснення СЕО.

Також,  Стратегічна  екологічна  оцінка не проводиться щодо:

 • проектів ДДП,  що стосуються  виключно  національної оборони  або  дій у разі надзвичайних  ситуацій;
 • бюджетів, бюджетних  програм та фінансових  планів;
 • программ економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період (цей критерій діятиме до 1 січня 2020 року);
 • проектів ДДП щодо створення або розширення територій та об’ єктів природно-заповідного фонду.
 1. Результатпроведенняпопередньоїоцінкипроекту

Розглянувши надану замовником інформацію,     а    саме:    проект «Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С. Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями», зазначаємонаступне.

Район розміщення земельної ділянки знаходиться в межах населеного

пункту м. Бурштин.

Проект  внесення  змін до генерального плану суміщеним з детальним планом території складається   з   1шт. земельної ділянки ,відповідно:

Ділянка №1 га 0, 2313

 

По генплану на ділянці запроектовано:

 • На ділянці 1:

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями.

;

Електроживлення  об’єкту передбачається від проектних міських мереж ЛЕП О,4кВ. Водопостачання забезпечуватиметься від центрального водопостачання. Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у центральну каналізацію.

.

Планована діяльність з будівництва та обслуговування житлових будинків не відповідає критеріям зазначеним в пункті 2 та 10частини 3 статті З Закону України«Прооцінку впливу на довкілля»,

.

оскільки за техніко-економічними показниками проекту не передбачається:

зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо новее призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель;

 • Будівництво кінотеатрів збільшяк6екранами;
 • будівництво (облаштування) автостоянок на площ не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;

будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше.

Отже, з метою визначення чи шдлягає проект «Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С. Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями» процедурі СЕО резюмуємо наступні висновки:

 

 

 • проект ДДП не передбачає реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу надовкілля;
 • проект ДДП не передбачає ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, так як в районі розміщення земельної ділянки відсутні території з природоохоронним статусом

Беручи до уваги зазначене вище вважаємо, що проект «Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С. Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями»  не  підлягає  процедурі  проведення стратегічної  екологічноїоцінки.

ФОП                                                                Морикіт В.С.

Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С.Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного  житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями розроблені відповідно до чинних нормативних документів станом на  2020 рік.

Внесення зміни є доповненням до проекту планування та забудови м. Бурштин   Івано-Франківської області розробленого в 2014р. Івано-Франківським Державним інститутом “Діпроміст”.

 

Головний архітектор проекту                                                       В. Морикіт

Кваліфікаційний сертифікат

Серія АА №002462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

Зміст

А Пояснювальна записка

Передмова                                                                                                                                    5

 • Вступ 6
 • Загальні відомості 10
 • Опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов 10
 • Перелік змін, що вносяться в генеральний план 11
 • Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання

території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об’єктів культурної спадщини,земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання,транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень                                                                                   12

 • Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення

забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).                                                                                                                          12

 • Характеристика видів використання території 13
 • Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених

для перспективної містобудівної діяльності,в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.                                                                                                                 13

 • Переважні, супутні і допустимі види використання територій,

Містобудівні умови та обмеження (уточнення).                                                                       13

10 Основні принципи планувально-просторової організації території.                                           14

 • Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху

транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок        16

 • Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 17
 • Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання

підземного простору.                                                                                                              19

 • Комплексний благоустрій та озеленення території. 19
 • Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 19
 • Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років 20
 • Перелік вихідних даних (Додаток Б) 23
 • Техніко-економічні показники (Додаток В) 33

Висновок                                                                                                                          34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Графічні матеріали

 

1        Схема розташування населеного пункту в ситстемі розселення, аркуш №1,

М 1:10000

 

 • План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень , аркуш №2. М 1:2000:
 • Генеральний план (основне креслення) та схема проектних планувальних обмежень, аркуш N3, М 1:2000;
 • Опорний план. План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень, аркуш №4, М 1:500
 • Проектний план з планом червоних ліній, аркуш N5 М 1:500.
 • Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, аркуш №6, М 1:500
 • Схема організації руху транспорту та пішоходів , аркуш N7 М 1:500 .

 

 • Схема інженерних мереж споруд аркуш N8 М 1:500

 

 • Поперечні профілі вулиць N9 М 1:500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ПЕРЕДМОВА

Внесення зміни до генерального плану суміщеним з детальним планом – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Внесення зміни до генерального плану суміщені з детальним планом території у межах населеного пункту розробляється з метою:

 • уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;
 • уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту;

Внесення зміни до генерального плану суміщені з детальним планом території визначають:

 • принципи планувальної організації забудови;

*

 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • функціональне призначення та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок;
 • планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами:
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів:
 • черговість та обсяги подальшої діяльності щодо:
 • проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території:
 • створення транспортної інфраструктури;
 • організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів:
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексного благоустрою та озеленення;
 • використання підземного простору тощо;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. В с т у п

Внесення зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С.Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного  житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями, виконані ФОП Морикіт В.С.        м. Тисмениця відповідно до заяви та завдання на проектування.

Проектна документація включає:

№п/п Найменування На чому виконано Масштаб Інв.№
І.Текстова частина
1 Пояснювальна записка книга

.

….        _

II.Графічні матеріали . _ _ ….. _ .
1. Схема розташування території, на яку проводяться зміни, в системі розселення населеного пункту білий папір 1: 25000
2. План існуючого використання території та схема планувальних обмежень ділянки білий папір 1:5000
3 Генеральний план (основне крес­лення). суміщений з ДПТ ділянки та схема проектних планувальних обмежень білий папір 1:5000
4. Проектний план білий папір 1:500
5. Поперечні профілі вулиць білий папір 1:500 _ , і

 

Внесення змін до містобудівної документації генерального плану м.Бурштин виконано відповідно до:

 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-\/І від 17.02.2011;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова території;
 • ДержСанПІН, 2007р. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Міністерством охорони здоров’я України (наказ N0362 від 02.07.2007 р.) із змінами;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території;
 • ДБН Б.2.4-2-94 Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень;
 • ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги:
 • ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів;
 • інші нормативні документи.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною адміністрацією.

У разі виникнення державної необхідності, рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України.

Вихідна інформація

При внесені змін до генерального плану м. Бурштин  використано наступні матеріали:

– проект планування та забудови м. Бурштин Івано-Франківської області, розроблений 2014р. Івано-Франківським Державним інститутом “Діпроміст”.

–   вихідні дані міської ради:

–    розпорядження Бурштинської міської ради від 22 липня 2008р № 208;

 • інженерно-геодезичні вишукування (топоплан), виконані ФОП Ільків П.М. в 2020році.
 • проект формування території і встановлення меж міської ради та населеного пункту, виконаний Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою в 1997 році.

Проектну документацію (зміни №1) виготовлено у 4-ох примірниках.

 • примірник N 1-архіву,
 • примірник N 2,3,4-замовнику (Бурштинська міська рада).

Після погодження і затвердження проектна документація підлягає передачі:

Примірник N3 – сектору містобудування та архітектури м. Бурштин;

Примірник № 4 – Івано-Франківській обласній архітектурі.

Авторський колектив:

 

Зміни №1 до проекту генерального плану розроблені “Виконавець” – ФОП  Морикіт В.С., який має кваліфікаційний сертифікат Серія АА №002462 від 02листопада 2015 року

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні відомості

Поблизу м. Бурштина знайдені кам’яні знаряддя доби бронзи, є стародавні кургани.

Перші письмові згадки про поселення, що було попередником сучасного Бурштина — Нове село датуються 1554 (за іншими даними 1436 роком), яке в середині ХVI століття вже користувалося Магдебурзьким правом. У 2-й половині XVI століття містечко належало польському графу Скарбеку, при якому в містечку було побудовано розкішний замок-фортецю на правому березі Гнилої Липи. Від 1630 року власником міста був магнат Яблоновський. За Середньовіччя місто зазнавало руйнацій від набігів татарів і турків, зокрема у період Польсько-турецьких воєн  XVІI  століття  (16291675 роки).

У 173050-х роках місцеві жителі брали участь у русі опришків. В часи Австрійської імперії (після 1772р.) місто Бурштин входило до складу Рогатинського повіту. Від 2-ї половини ХІХ століття в місті відбувався культурний і національний підйом. У другій половині XIX століття Бурштин мав власну печатку з гербом – зображенням сокола. Починаючи від  1939  року місто – у складі  УРСР. У роки Німецько-радянської війни (194145) Бурштин окупований гітлерівцями у період від 4 серпня 1941 року до 26 серпня 1944 року. Під час війни і після в околицях Бурштина діяли загони УПА. У повоєнний час відбувалась відбудова Бурштина, зокрема введено в експлуатацію Бурштинську державну районну електростанцію (нині Бурштинська ТЕС), розбудовано інфраструктуру. Бурштин був райцентром у 194062 роки. За незалежності Бурштинська ТЕС лишається працюючим бюджетоутворюючим підприємством, а Бурштин знову (1993) дістав статус міста.

 

 

Памятки містобудування і архітектури

 

 

Основні історичні та історико-архітектурні  пам’ятки міста: пам’ятник Т.Г Шевченку, пам’ятник Вчителю, пам’ятник О.Басараб, меморіальний сквер загиблим воїнам у Великій Вітчизняній війні, Символічна могила борцям за волю України, УГК церква Чесного Хреста, УКГ церква Всіх святих і священомученика Йосафата, українська православна церква Преображеня Господнього, Римо-католицька парафія Святої Трійці.

 

 

 1. Опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов

 

Місто Бурштин розташоване на березі річки Гнила Липа в північно-західній частині Галицького району на відстані 18км від районного центру м. Галич та 43 км від обласного центру (м.Івано-Франківськ).

Впродовж міста проходить дорога Н-09 державного національного значення Львів-Мукачеве, від якої в південній частині міста відгалужується дорога Т-09-10 територіального значення Бурштин-Калуш, а в північній частині (Старий Бурштин)-  дорога місцевого обласного значення О091002 Світанок-Бурштин.

Згідно схеми геоморфологічного районування УРСР територія м. Бурштин розташована в межах Передкарпаття, в складі Галицько-Букачівської улоговини, для якої характерним є акумулятивно-рівнинний тип рельєфу, ускладнений в районі Бурштина з лівої сторони долиною р. Гнила Липа.  Долина характеризується відносно крутими і високими берегами. В її структурі розвинені заплава і перша надзаплавна тераса. Заплава розвинена з обох сторін річки, її ширина коливається в межах             600-1400 м. Перша надзаплавна тераса розвинена в основному на правому березі, обмежуючись уступами Опілля.

Безпосередньо в районі міста спостерігається заплава, яка характеризується абсолютними відмітками 229-232 м, що поступово переходить в першу надзаплавну терасу, яка характеризується абсолютними відмітками 234-241 м. Перша надзаплавна тераса відокремлюється височиною Опілля, яка простягається в західному напрямку. Місто Бурштин розташоване в основному на першій надзаплавній терасі і височині Опілля.

 

Гідрологічні умови

Місцерозташування і основні геоморфологічні особливості території визначили    і її гідрологічні умови. Гідрологічна сітка міста і прилеглого району представлена               р. Гнила Липа, яка є лівою притокою р. Дністер. В місті є декілька ставків, в яких розводять рибу, а також декілька осушувальних меліоративних каналів. В східній частині місто межує з Бурштинським водосховищем, яке побудоване на р. Гнила Липа. Режим живлення річок змішаний, але з переважанням дощового. Вздовж річки          Гнила Липа є захисна дамба висотою 0,8-1,1 м, а вздовж водосховища                                є водовідвідний канал, що створює безпечні умови від підтоплення міста.

 

Клімат

Клімат території помірно-континентальний. Місто Бурштин знаходиться на межі достатньо зволоженого теплого повітря (Придністров’я) і надмірного зволоження помірно-теплого (Передкарпатське передгір’я).

Середня максимальна температура найжаркішого місяця +23,9о С, а в найхолодніший місяць  -20,5о С. гранична швидкість вітру 10м/сек. Вітри переважають західні, північно-західні, південно-східні та східні.

 

Характеристика напрямків

Нижче приведена роза вітрів по метеостанції Івано-Франківськ (%).

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль
5,8 3,1 15,8 16,6 4,5 9,6 23,4 21,2 29,4

 

Середня місячна та річна кількість опадів (мм)

М і с я ц і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за рік
31 32 35 54 57 98 104 81 53 36 37 41 689

 

Глибина промерзання грунту на останній день декади за даними спостережень метеостанції Коломия з 1998 по 2003 рік (см)

Роки Грудень Січень Лютий Березень
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1998-1999 7 8 10 15 13 18 20 18 15 14 8 3
1999-2000 3 3 6 4 2 3 8 1
2000-2001 1 2 7 16 5 5 11
2001-2002 4 2 2 3 2
2002-2003 13 27 35 29 27 25 25 25 25 25 24

Максимальна висота снігового покриву по метеостанції Івано-Франківськ (см)

Роки М і с я ц і
січень лютий березень квітень листопад грудень
1999 8 63 27 11 18
2000 41 20 13 4
2001 3 26 10 14 22
2002 34 3 1 16 7
2003 18 21 26

 

Відповідно БНіП 2.01.01-82 територія м.Бурштин відноситься до ІІВ підрайону третього будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація житлових кімнат односторонніх квартир в межах сектору горизонту від 3100 до 500 неприпустима.

 

 

 

Роза вітрів за швидкістю вітру

 

 

 

 

 

Роза вітрів за повторюваністю вітру

 

 

 

 

 1. Перелік змін, що вносяться в генеральний план

В процесі реалізації рішень генерального плану виникла необхідність у внесені змін до містобудівної документації. Відповідно до рішення міської ради та завдання на проектування . Проектом передбачаються наступні зміни до генерального плану:

 1. Розроблення змін до  генерального плану суміщеним  з детальним планом території земельної ділянки загальною площею 0,2313га  під будівництво багатоквартирного  житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями по вул. С.Бандери, 36, м. Бурштин.

 

 1. Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика {за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об’єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.

5.1.Територія , на яку розробляються зміни до генерального плану міста Бурштин суміщеним з детальним планом території по вул. С.Бандери, 36, під будівництво багатоквартирного  житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями знаходиться в межах населеного пункту та в межах генплану в центрально-східній  частині м. Бурштин та перебувають в власності гр. Хлівінського Н.Б. Територія, щодо якої вносяться зміни в генеральний план, згідно з діючим генеральним планом, відноситься до індивідуальної житлової забудови. Проектом передбачається зміна  цільового призначення земельних ділянок під будівництво багатоквартирного  житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями. На ділянці знаходиться індивідуальний житловий будинок, господарська будівля та фундамент.  Під’їзд до території , на яку розробляються зміни до  генерального плану суміщеним  з детальним планом  території , здійснюється з західної сторони з вул. С. Бандери межує:

 • на півночі – землі міської ради;
 • на сході – землі міської ради;
 • на півдні – землі міської ради (землі міської ради).
 • на заході – землі міської ради вул. С. Бандери.

 

 

Рельєф ділянки – з значним ухилом на північ. Перепад відміток складає в середньому 1,0 м. Споруди історичної і культурної спадщини відсутні. Дана земельна ділянка частково попадає в 50м. охоронну зону від АЗС та СЗЗ. Також  по території земельної ділянки проходить  каналізація з охоронною зоною 3м в обидві сторони, ЛЕП 0,4кВ з охоронною зоною 2м. в обидві сторони, центральна мережа теплопостачання з охоронною зоною 2м . В центральній частині на вул. Бандери, Міцкевича на площі 2,5га, є закрите кладовище (розпорядженням Бурштинської міської ради від 22 липня 2008р. №208). Відповідно до даного розпорядження СЗЗ від кладовища становить 50м.

В північній частині міста пл. 2,60га є діюче кладовище на якому є вільні території для поховань пл. 1,5га.

Потреба території під кладовище на розрахунковий строк (20 років) при чисельності населення 16,9 тис. осіб і нормі 0,23га на 1 тис. осіб становить 16,9х0,23=3,9га– 1,5га (існуюче)=2,4га.

Генпланом виділено території для розширення кладовища в північному напрямку існуючого(діючого) кладовища площею 2,4га.

В 50ти метрову санітарно-захисну зону дана земельна ділянка не попадає.

Можна зробити висновок, що проектована ділянка знаходиться в доброму стані і придатна під забудову.

Територія ДПТ забезпечується водопостачанням від центрального водопостачання.

Територія ДПТ забезпечується центральною каналізацією.

Електропостачання здійснюється від існуючої ЛЕП 0,4кВ, розташованої на території ДПТ. Пожежогасіння здійснюється  від пожежного гідранта.

Теплопостачання буде здійснюватися від існуючої тепломережі, яка проходить через ділянку.

Під’їзд до проектованої території буде здійснюватися  з вул. Будівельників та вул. С. Бандери.

 

5.2 Оцінка стану навколишнього середовища

 

Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження за змінами екологічного балансу території. В зоні проектування визначено декілька джерел можливого негативного впливу на навколишнє середовище.

 

Стан повітряного басейну

На сьогоднішній день значних джерел забруднення повітря на території немає.

Враховуючи цей фактор, можна сказати, що стан атмосферного повітря на території проектування відповідає нормативним показникам і характеризується як нормативний.

 

Стан ґрунтового покриву

 • межах території проектування відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища. Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву не перевищує ГДР.

 

Акустичне забруднення

Незначним джерелом шуму на території проектування є автотранспорт. Враховуючи те, що поруч не проходять дороги з великою інтенсивністю руху транспорту, рівень акустичного забруднення території перебуває в межах нормативу.

 

 

 1. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

Для ділянки, на яку розробляються зміни до  генерального плану суміщеним з детальним планом території , цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Проектною документацією даного детального плану території , цільове призначення земельної ділянки , (житлова забудова):

– 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Класифікація видів цільового призначення земель відповідає наказу № 548 від 23.07.2010р. “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”

За функціональним використанням територія відноситься до земель житлової забудови .

Проектною  документацією передбачається багатоповерхова забудова, яка утворює квартали. Забудова представлена багатоквартирними житловими будинками, які мають прибудинкову територію. Також на ділянці проектування розташовуються парковки та інші майданчики жильців.

Поверховість забудови передбачена наступна:

–        для житлової  забудови – від 4-го до 9-х поверхів з мансардним поверхом.

 

 1. Характеристика видів використання території

Територія земельної ділянки використовується для багатоквартирної житлової забудови.

 

 1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

 

Наміри  забудови  на  даній  території  не  суперечать  чинній  містобудівної документації.   Мета  розробки  детального  плану  розширити  перелік  дозволених  видів використання, під багатоквартирну житлову забудову. Режим забудови території згідно проектного плану (див. аркуш №3,6)

 

 

 

 

 1. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Житлова зона

  Багатоквартирна  житлова    забудови  (зона  багатоквартирної  житлової  забудови).

Призначається  для  розташування  багатоквартирних  житлових  будинків  від  4 до 9 пов.  супутніх  об’єктів  повсякденного  обслуговування,  комунальних  об’єктів,  а  також  окремих  об’єктів  загальноміського  та  районного  значення.

Домінуюче  функціональне  використання  території – житлова  функція  з  включенням  функцій  громадського  призначення.

Переважні  види  використання:

 • багатоквартирні житлові  будинки від 4 до 9 поверхів;

Супутні  види  використання:

 • для багатоквартирних житлових будинків – вбудовані, підземні, напівпідземні, колективні та індивідуальні гаражі, відкриті стоянки;
 • адміністративні, офісні та торгові будівлі;
 • поліклініки, центри народної медицини, кабінети лікарів, що займаються практикою, реабілітаційні центри, аптеки;
 • парки, сквери, бульвари;
 • підприємства громадського харчування;
 • відділення банків;
 • відділення зв’язку, поштові відділення;
 • підприємства побутового обслуговування;
 • комунальні підприємства по обслуговуванню та експлуатації житлового фонду;
 • гостьові відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН Б.2.2-12:2019.
 • навчально-виховні комплекси;
 • загальноосвітні школи;
 • майданчики у внітрішньодворових просторах – дитячі, відпочинку, спортивні, господарські;
 • малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;
 • заклади для занять спортом;

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється  відповідно  до  вимог  ДБН Б.2.2-12:2019.

 

Громадська забудова (зони  розміщення  об’єктів  торгівлі).

Призначаються для розташування магазинів, торговельних комплексів,  ринків  та  ринкових  комплексів). Зону формують території громадської забудови, на яких містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші об’єкти обслуговування населення.

Переважні види використання:

 • заклади торгівлі;
 • торгово-побутові комплекси;
 • магазини продовольчих та непродовольчихтоварів;
 • підприємства громадського харчування;
 • підприємства побутового обслуговування населення;
 • майстерні ремонту одягу, взуття, годинників, перукарні, фотоательє;
 • адміністративні споруди, офіси, юридичні установи;
 • поштові відділення.

Cупутні види дозволеного використання:

 • автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів;
 • споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;
 • малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019

 

Рекреаційна зона озеленених територій загального користування .

Зона призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми та інші озеленені території, що активно використовуються  населенням  для  відпочинку, спортивні  площадки  для  дітей та  дорослих.

Переважні  види  використання:

 • зелені насадження загального користування: парки, сади, бульвари, у тому числі спеціалізовані: спортивні, дитячі;
 • сквери;
 • водні поверхні;
 • майданчики для  відпочинку, доріжки.

Cупутні  види  дозволенного  використання:

 • допоміжні споруди та інфраструктура  для  відпочинку;
 • ігрові дитячі  майданчики;
 • спортивні майданчики;
 • некапітальні відкриті  заклади  громадського  харчування;
 • малі архітектурні  форми декоративного призначення;
 • скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва;
 • стоянки для тимчасового зберігання  транспортних засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється  відповідно  до  вимог  Водного  кодексу та ДБН Б.2.2-12:2019.

 

 

10.Основні принципи планувально-просторової організації території.

 

 

Зміни до Генерального плану м. Бурштин, Івано-Франківської області передбачають уточнення генплану м. Бурштин на окресленій проектом території, передбачає функціональне призначення даної території під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями, а також коректуру транспортної схеми даної території відповідно до умов, що склалися на даний час.

 

Основною метою розроблення детального плану частини території є уточнення планувальної структури та параметрів забудови об’єктів, будівництво яких плануються на даній території.

На проектованій території передбачається розміщення багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями :

 • Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями;

–  Майданчик для тимчасової стоянки автомобілів

– Майданчик для збирання побутових відходів;

– Майданчик для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;

– Майданчик для відпочинку дорослого населення;

– Майданчик для тимчасової стоянки велосипедів;

–  Майданчик для занять фізкультурою;

–  Майданчик для вигулу собак.

 

В межах проекту буде виконаний благоустрій в межах і за межами виділеної ділянки.

Зміни до генерального плану суміщені з детальним планом території розроблений на основі інженерно-геодезичних вишукувань, виконаної ФОП  Ільків П.М. в  М 1:500 2020 рік.

 

 

11.Вулично-дорожня       мережа, транспортне обслуговування,

організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Під’їзд до проектованої території здійснюються з існуючої вулиці Будівельників та вулиці С. Бандери.

Рух транспортних засобів по житлових вулицях двохсторонній. Ширину проїзної частини прийнято не менше 6 та 16 м.

Територія нової забудови забезпечена системою зручних проїздів до житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями. Одним з важливих чинників транспорту в проекті детального планування території збережена вся існуюча планувальна сітка вулиць та проїздів, що була що сформована існуючим станом. До всіх будівель та споруд забезпечений вільний під’їзд. Проектом передбачається два заїзди-виїзди на ділянку. Також запроектовано стоянки для тимчасового зберігання транспорту.

 1. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Будівництво інженерних мереж та споруд здійснюється згідно спеціалізованих проектів, визначається технологічними потребами.

 

Водопостачання.

Водопостачання даної забудови – передбачається від центрального водопроводу.  Для проектованої на території ДПТ багатоквартирного житлового будинку потреба воді становитиме: 30,0 м.куб на добу

Каналізування.

В даний час в місті Бурштин  існує централізована система каналізації, якою охоплено багатоквартирну і частину садибної житлової забудови, заклади громадського обслуговування, промпідприємства. Каналізування передбачається ценралізоване.

 

Дощова каналізація.

 

У місті існує сумісна система каналізацій. Роздільна система дощової  каналізації системи відсутня . Згідно діючого генерального плану передбачено роздільна самопливна закрита мережа дощової каналізації

 

Газопостачання.

Газопостачання багатоквартирного житлового будинку передбачено від існуючого газопроводу низького тиску. Газифікацію будинку виконати за окремим проектом, виготовленим  ліцензованою організацією згідно технічних умов.

 

Відведення поверхневих стічних вод.

Згідно із завданням на проектування відведення поверхневих стічних вод з території благоустрою і проїздів передбачається вертикальним плануванням відкритим способом по поверхні.

Протипожежні заходи.

Для забезпечення пожежної безпеки в місті є пожежне депо в південній частині міста на розі вулиць Міцкевича – Шухевича.

Згідно з ДБН В.2.5-64:2012, табл.З, внутрішнє пожежогасіння приміщення для обслуговуючого персоналу не передбачається.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймаються згідно з ДБН В.2.5-74:2013. табл.4 і складають 10.0 л/с на одну пожежу

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.

Тривалість гасіння пожежі – 3 години.

Необхідний об’єм води на гасіння пожежі складе:

W пож.заг С| зовнХ t X 3,6 М~

де q зовн – витрата води на зовнішнє пожежогасіння; що приймається згідно з ДБН В.2.5-74:2013, табл..4;

t – час гасіння пожежі

W пож.заг =10,0 х Зх 3,6 м3 =108,0 м3

Недоторканий протипожежний запас води в об’ємі 2×108 м” для тригодинного гасіння однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожеж, при одночасній потребі води на інші витрати зберігається в підземних резервуарах, які рівномірно розташовані на шести ділянках.

Локальні міні-пожежі планується гасити пересувними установками з вуглекислотними вогнегасниками, які зберігатимуться в приміщені обслуговуючого персоналу. На території встановлюються пожежні щити біля К’ П. приміщення для обслуговуючого персоналу та КПП.

 

Санітарне очищення.

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з території збирається у

контейнери.

На території проектування передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття.

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, які погоджуються замовником з управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

 

 

 

 

Теплопостачання.

На даний час м. Бурштин  має централізоване теплопостачання. Джерелом тепла служить Бурштинська ТЕС, від якої прокладені теплопроводи до міста. Теплова енергія у вигляді гарячої води.

Теплопостачання здіснюватиметься від центральної тепломережі.

 

    Електропостачання.

Електропостачання  передбачається від існуючої  лінії  ЛЕП 0,4кВ.

Телефонізація.

Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та супутникового зв’язку.

Охоронна зона повітряних ліній до 1 кВ складає 2м по обидві лінії від крайніх про-водів (згідно Постанові Кабміну №209 від 04.03.1997р.).

 

Охоронні зони каналізаційних мереж – 3м згідно (ДБН Б.2.2-12:2019). Охоронні зони вздовж мереж централізованого водопостачання  5м  з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу. (згідно ДБН В.2.5-74:2013).

Охоронна зона вздовж газопроводу низького тиску – 2м та середнього тиску – 4м з обох боків. Охоронна зона вздовж центрального теплопостачання – 2м  з обох боків.

 

13.Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

 

13.1. Існуючий стан

 

Проектована ділянка знаходяться в східній частині міста Бурштин.

Рельєф ділянки нескладний – з незначним ухилом  на північ. Перепад відміток складає в середньому 1,0м.

На ділянці відсутні зсувні та ерозійні процеси, територія не підтоплюється.

Проектний план розроблено на матеріалах інженерно-топографічного плану.

Система координат – 1963 року, яка ув’язана з державною УСК-2000. Система висот – Балтійська.

Заходи з інженерного підготовлення території здійснюються з метою підготовлення території для розміщення нового будівництва і включають схему інженерної підготовки території та вертикального планування.

 

13.2. Проектні рішення

 

 

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального плану виконано на основі креслення «Інженерна підготовка території» та на топографічній основі М 1:500.

При проектуванні за основу взято репер №104 з відміткою 986,5. Мета інженерної підготовки території – це підготовка її до використання за призначенням, а саме для будівництва об’єктів житлової забудови.

 

Схема розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості враховуючи інженерні та архітектурно-планувальні вимоги.

Схемою передбачається:

 • забезпечення відведення поверхневих стічних вод;
 • забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та
  • характерних місцях благоустрою;
 • забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів проїздів;
 • забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;
 • максимальне збереження природного стану ґрунтів;
 • створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;
 • забезпечення видимості в плані і профілі.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за функціональним призначенням.

Мінімальні поздовжні ухили на перспективній ділянці забудови прийнято 2%, а максимальні – 8 %, що враховують вимоги ДБН В.2.3-4:2015. Поздовжні ухили проїздів, на ділянці забудови, які б перевищили нормативні відсутні.

Відведення поверхневих вод з проїздів передбачається на обочини відведення поверхневих вод .

 

13.3. Першочергові заходи

 

 • складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки території:
 • відведення поверхневих стічних вод з проїздів;
 • відновлення рослинного покриву;
 • запобігання підмочування грунту;
 • запобігання зсувних процесів.

 

Заборонні дії щодо інженерного підготовлення

 

Під час проведення робіт з інженерної підготовки території передбачаються наступні

заходи:

 • заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів чи проекту рекультивації;
 • заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ.

 

 

 

 1. Комплексний благоустрій та озеленення території.

 

Зовнішній благоустрій – це комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території житлової забудови, що забезпечують комфортні умови проживання та відпочинку.

 

Зелені насадження грають значну роль у санітарно-гігієнічному, архітектурно-художньому та інженерному благоустрої території. Проектом пропонується озеленити територію забудови, також влаштувати зелених насаджень відпочинкової паркової зони.

На наступних стадіях проектування необхідно передбачити обладнання території інженерними комунікаціями та елементами благоустрою, забезпечити освітлення території, встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаному майданчику.

На території, що проектується, враховано рух пішоходів: передбачено пішохідні доріжки з твердим покриттям. Благоустрій території буде проводитись разом з проведенням основних будівельних робіт.

 

Особлива увага повинна приділятись заходам по озелененню.Озеленення території передбачати декоративними кущами, квітами та деревами

 

 1. Оцінка впливу на навколишнє природнє середовище.

Місцерозташування та рельєф

В фізико-географічному відношенні місто Бурштин  відноситься до Івано-Франківської алювіальної рівнини, розташоване на березі річки Гнила Липа в північно-західній частині Галицького району на відстані 18км від районного центру м. Галич та 43 км від обласного центру (м.Івано-Франківськ).

Поверхня міста характеризується високою пересіченістю, вона порізана багаточисленними долинами струмків і балок. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 294-440м.

Кліматична характеристика

Клімат району, до якого належить територія міста помірно-континентальний, що характеризується теплим літом та м’якою зимою. Зволоження достатнє.             Середня максимальна температура найжаркішого місяця +23,9° С, а в найхолодніший місяць -20,5° С. Гранична швидкість вітру 10 м/сек. Вітри переважають західні, північно-західні, південно-східні та східні. Глибина промерзання грунту за даними спостережень метеостанції Коломия з 1998 по 2003 роки – до 0,35м.

Середня тривалість безморозного періоду – 160 днів. Опади складають 689мм на рік. Найбільша кількість випадає в теплий період року.

Зимовий період характеризується нестійкою погодою з частими змінами морозних днів відлигами, частим сходом снігового покриву.

Аналіз клімату показує, що кліматичні умови міста Бурштин і прилеглого району сприятливі для будівництва та вирощування сільськогосподарських культур.

Тривалість опалювального сезону – 184 дні;ресурсів; дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище території з урахуванням потенціальних його можливостей ; дотримання санітарних нормативів, установлення санітарно- захисних зон для для джерел водопостачання, населених місць та інших територій від забруднення та шкідливих впливів.

 

Проектом не передбачено розміщення та території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище.

 

Речовини , які мають радіоактивні забруднення не передбачаються.

 

При будівництві необхідно максимально герметизувати обладнання і комунікації, які можуть мати шкідливі речовини, в будівлях застосувати трапи з гідрозатворами тощо.

 

Після зведення будівництва і завершення робіт з прокладки комунікацій виконати повне відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій.

 

Після завершення будівництва і здачі об’єктів в експлуатацію. необхідно укласти угоду на прибирання територіі , вивіз сміття та утилізацію твердих відходів.

 

16.Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7років.

Черговість реалізації детального плану наступна: прийняття рішень міською радою щодо:

затвердження змін до генерального плану суміщені з детальним планом територій:

 

Примітка:      Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Зміни до генерального плану, суміщені з детальними планами територій підлягають розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555.                 Загальна доступність зміни до генерального плану, суміщеного з детальним планом території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини. що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення змін до генерального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

 1. Висновки

        Внесення змін до генерального плану суміщеним з детальним планом території  земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями, вул. С. Бандери, м. Бурштин, Івано-Франківської області виконано згідно чинних нормативних документів станом на  2020р.

Згідно ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Зміни до генерального плану населеного пункту можуть носитися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною адміністрацією. Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання.

Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.               ГАП                                                                                               В. Морикіт

Техніко-економічні показники ДПТ

п.п.

Назва   показників Один. вим. Кількість
в межах ділянки за межами ділянки
1. Площа ділянки, на яку розробляються зміни до генерального плану суміщені з ДПТ по вул. С. Бандери, 36, м. Бурштин, Галицького району Івано-Франківської області.

га

 

0,2313

 

0,2516
2. Поврховість 5
3. Кількість ділянок шт. 1
1.

Площа  ДПТ

у тому числі:

га 0,4829
2. Площа забудови м2 413,00
1.

Площа доріг, проїздів,

у тому числі:

м2 0,1330  0,1300
– посилене асфальтобетонне мощення проїздів – ІІ – 0,1000 0,1150
– мощення тротуарів і доріжок бетонною плиткою – ІІ – 0,0330 0,0150
1. Площа в охоронних зонах АЗС – ІІ – 0,0719 0,0560

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту .

ГАП                                                                                               В. Морикіт

 

вертикалка ДПТ

ГП існ

опора ДПТ

проект ДПТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередній List of City Weekend Celebrations

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено