ВОЄННИЙ СТАН

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта “Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради”

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта “Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради”

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті  http://https://burshtyn-rada.if.gov.ua/ Бурштинської міської ради 29.08. 2019 року оприлюднено проект рішення  Бурштинської міської ради  «Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради» разом з аналізом регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись:

– в мережі Інтернет: burshtyn-rada.if.gov.ua

– у земельно-екологічному відділі  виконавчого органу Бурштинської міської ради:

77111

вул. С.Стрільців,4 (3 поверх, каб.15)

м. Бурштин

Івано-Франківської області

тел..45-809

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді  на e-mail: brmzemek@gmail.com впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет.


Проєкт рішення Бурштинської міської ради  “Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради” – переглянути


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради

“Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради”

Цей  аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта

Продаж земельних ділянок комунальної власності або прав на них відбувається на конкурентних засадах через проведення земельних торгів у формі аукціонів, що регулюється Земельним кодексом України, зокрема  главою 21.

З метою уникнення суперечливих тлумачень деяких правових приписів у галузі регулювання земельних відносин, впровадження прозорих і конкурентних процедур відчуження земельних ділянок або прав на них, визначення єдиного, зрозумілого та відкритого організаційно-правового механізму добору та підготовки земельних ділянок до їх відчуження або прав на них, проведення та оформлення результатів земельних торгів із продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них на території Бурштинської міської ради юридичним та фізичним особам, з метою створення умов ефективного використання земельного фонду, впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення максимально можливих надходжень до міського бюджету для виконання програм економічного і соціального розвитку міста, мінімізацію ризиків вчинення корупційних правопорушень у процесі відчуження земельних ділянок або прав на них, забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій якраз і приймається дане Положення.

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблем, які можуть бути вирішені шляхом прийняття Рішення про затвердження регуляторного акта для налагодження процедури ефективного врегулювання земельних відносин на території Бурштинської міської ради та розвитку первинного ринку землі.

Основними цілями регулювання є:

 • впровадження прозорих і конкурентних процедур відчуження земельних ділянок або прав на них на території Бурштинської міської ради;
 • врегулювання процедури проведення земельних торгів шляхом визначення єдиного, зрозумілого та відкритого організаційно-правового механізму подання та розгляду матеріалів щодо можливості продажу земельних ділянок або прав на них, добору та підготовки земельних ділянок до їх відчуження або прав на них;
 • створення відкритого для суб’єктів господарювання, інших фізичних та юридичних осіб, механізму розгляду звернень, пов’язаних з придбанням земельних ділянок, або набуттям прав на них;
 • забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів міської ради, профілактики правопорушень у сфері земельних відносин;
 • забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, учасників ринку земельних відносин;
 • забезпечення належного контролю за відчуженням земельних ділянок комунальної власності на території міської ради та повноти надходжень виручених коштів до міського бюджету;
 1. Визначення та оцінка способів досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні, оскільки відповідно до закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до повноважень Бурштинської міської ради відноситься вирішення питань з регулювання земельних відносин, а з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», можливість відчуження земельних ділянок або прав на них поза процедурою земельних торгів (аукціонів) практично зведена до нуля.

Таким чином, реалізація передбачених чинним законодавством процедури відчуження земельних ділянок комунальної власності або прав на них на території Бурштинської міської ради, дозволить створити конкурентні умови придбання земельних ділянок та ефективного використання земельного фонду, а також розвитку інфраструктури первинного ринку землі із залученням максимально можливих надходжень до міського бюджету.

 1. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

В результаті визначення цілей, аналізу поточної ситуації щодо необхідності відчуження земельних ділянок комунальної власності, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є запровадження чіткого механізму земельних торгів (аукціонів).

Заходи, які мають здійснити органи місцевого самоврядування для  впровадження  цього регуляторного акта:

–     розробка проекту рішення Бурштинської міської ради  «Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних торгів (аукціонів) на території Бурштинської міської ради»;

 • проведення обговорення, консультацій з суб’єктами господарювання;
 • оприлюднення проекту рішення та отримання пропозицій і зауважень;
 • отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України;
 • прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
 1. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

Основною метою прийняття регуляторного акту є впровадження прозорих і конкурентних процедур відчуження земельних ділянок або прав на них на території Бурштинської міської ради.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Вигоди Витрати
Бурштинська міська рада

Впорядкування процедури продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах.

Додаткові надходження до місцевого бюджету .

Додаткові витрати відсутні

Фізичні та юридичні особи

(в тому числі суб’єкти господарювання)

Створення ефективного механізму придбання земельних ділянок або прав на них на відкритих торгах (аукціонах).

Забезпечення відкритого і прозорого  порядку придбання земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.

Витрати, пов’язані з виготовлення землевпорядної і містобудівної документації та придбанням земельних ділянок, або прав на них.
 1. Обґрунтування запропонованого строку дії акта регуляторного впливу

Дія акту регуляторного впливу є безстроково. У разі необхідності, зміни можуть вноситись з врахуванням аналізу практики використання вказаного Порядку, з огляду на ефективність досягнення мети прийнятого регуляторного акта.

 1. Прогнозні значення показників результативності введення акта регуляторного впливу

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано статистичні показники:

– розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (грн.);

– кількість суб’єктів господарювання та/або  фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (одиниць/осіб).

 1. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності Акта регуляторного впливу 

Відстеження результативності та перегляд акта регуляторного впливу буде здійснюватись шляхом відстеження змін у законодавстві в сфері регулювання земельних відносин.

Відстеження результативності цього рішення повинно здійснюватись у порядку, визначеному ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання чинності цим актом.

Розробник:

земельно-екологічний відділ Бурштинської міської ради

77111

вул. Січових Стрільців,4

м. Бурштин

тел.: 45-809

 

Земельно-екологічний відділ

виконавчого органу Бурштинської міської ради

Попередній Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій редакції”

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено