ВОЄННИЙ СТАН

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій редакції”

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій редакції”

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті  burshtyn-rada.if.gov.ua Бурштинської міської ради 29.08. 2019 року оприлюднено проект рішення  Бурштинської міської ради  «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій редакції» разом з аналізом регуляторного впливу.

З текстом проєкту рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись:

– в мережі Інтернет: burshtyn-rada.if.gov.ua

– у земельно-екологічному відділі  виконавчого органу Бурштинської міської ради:

77111

вул. Січових Стрільців,4 (3 поверх, каб.15)

м. Бурштин

Івано-Франківської області

тел..45-809

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді  на e-mail: brmzemek@gmail.com впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет.


Проєкт рішення Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій редакції – переглянути


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради

“Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій редакції”

Цей  аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради розроблено з метою належної реалізації вимог Законів України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015р..

Основою ефективного управління майном комунальної власності Бурштинської міської ради є визначення ринкової вартості майна, що перебуває у власності громади. З метою забезпечення прозорості та відкритості процедури оцінки комунального майна, залучення максимально можливих надходжень до міського бюджету для виконання програм економічного і соціального розвитку міста, мінімізацію ризиків вчинення корупційних правопорушень у процесі відчуження земельних ділянок або прав на них, у відповідності до вимог чинного законодавства, відбір суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку комунального майна, повинен відбуватися на конкурентних засадах.

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблем, які можуть бути вирішені шляхом прийняття Рішення про затвердження регуляторного акта для налагодження процедури ефективного врегулювання земельних відносин на території Бурштинської міської ради.

Основними цілями регулювання є:

 • реалізація вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
 • впровадження прозорих і конкурентних процедур оцінки земельних ділянок під об’єктами нерухомості на території Бурштинської міської ради;
 • забезпечення відкритості та прозорості процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі;
 1. Визначення та оцінка способів досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні, оскільки підготовка та впровадження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради, є єдиним способом досягнення поставлених цілей, а саме – визначення суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

Прийняття проекту цього регуляторного акта надасть можливість захистити законні інтереси територіальної громади та забезпечить прозорість проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна.

 1. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми 

Результатом визначення цілей та оцінкою способів їх досягнення є запровадження чіткого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради.

Заходами, які має здійснити орган місцевого самоврядування для впровадження  цього регуляторного акта є:

–     розробка в новій редакції проекту рішення Бурштинської міської ради  «Про затвердження Положення Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради»;

 • оприлюднення проекту рішення та отримання пропозицій і зауважень;
 • отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України;
 • прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради;
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
 1. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Основною метою прийняття регуляторного акту є впровадження прозорих і конкурентних процедур відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта буде ефективний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна на території Бурштинської міської ради та зумовить позитивні наслідки для територіальної громади та суб’єктів господарювання і дозволить:

– територіальній громаді – отримати незалежну оцінку вартості комунального майна, зменшити витрати на проведення такої оцінки і як наслідок, поповнити доходи місцевого бюджету;

– суб’єктам господарювання в сфері оціночної діяльності – збільшити свої прибутки.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії акта регуляторного впливу 

Дія акту регуляторного впливу є безстроково. У разі необхідності, зміни можуть вноситись з врахуванням аналізу практики використання вказаного Порядку, з огляду на ефективність досягнення мети прийнятого регуляторного акта.

 1. Прогнозні значення показників результативності введення акта регуляторного впливу

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано статистичні показники:

– розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (грн.);

– кількість суб’єктів господарювання та/або  фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (одиниць/осіб).

 1. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта регуляторного впливу

Відстеження результативності та перегляд акта регуляторного впливу буде здійснюватись шляхом відстеження змін у законодавстві в сфері регулювання земельних відносин.

Відстеження результативності цього рішення повинно здійснюватись у порядку, визначеному ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через рік після набрання чинності цим актом.

Розробник:

земельно-екологічний відділ Бурштинської міської ради

77111

вул. Січових Стрільців,4

м. Бурштин

тел.: 45-809

 

Земельно-екологічний відділ

виконавчого органу Бурштинської міської ради

Попередній Щоб відпочинок в горах був безпечним

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено