Повідомлення про оприлюднення проектів  містобудівної документації

1.Про внесення змін до  містобудівної документації  «Детальний план території в м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди( катехитичний центр) по вул. Шевченка  в м. Бурштин Івано-Франківської області».

Замовник проекту: Бурштинська міська рада

На виконання  рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2020 № 01/104-20 «Про внесення змін до містобудівної документації  «Детальний план території в м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди( катехитичний центр) по вул. Шевченка  в м. Бурштин »  та рішення  міської ради від 30.05.2017 № 08/32-17 «Про затвердження  детального плану території в м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на вул. Шевченка м. Бурштин».

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: Завідувач сектору містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради Білоока Тетяна Іванівна.                                                                                          

Мета проектів містобудівної документації:

визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва;

-визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

Забудова обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

При розробці даних проектів: прийнятий комплексний підхід до благоустрою території, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

З містобудівною документацією  можна ознайомитись з 01.04.2021 року до  30.04.2021 року на офіційному сайті Бурштинської міської ради, у секторі містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради адресою: м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 15, нежитлове приміщення 1.

Відповідно до частини шостої ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.

В громадських слуханнях можуть прийняти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна  документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції та зауваження слід подавати до виконавчого комітету Бурштинської міської ради за адресою: м.  Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, тел. (03438) 44 -936;

факс (03438) 46-260;

e-mail: br-mrada@ukr.net

Терміни подання пропозицій: з 01.04.2021 року до  30.04.2021 року. Строк завершення розгляду пропозицій: 30.04.2021 року.

Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проектів містобудівної документації, які будуть проведені  03.05.2021 року 17.30 годині за  адресою:  актовий зал будинку культури імені Т. Шевченка по вул.С.Бандери,буд.60, місто Бурштин.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме до 30.04.2021року включно.


Детальний план території із змінами

Перспектива 

Схема розташування в населеному пункті

Фасад


Завідувач сектору містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради  Білоока Тетяна Іванівна.                 

Опубліковано: 01 Квітня 2021 року о 13:37 год.

Залишити відповідь