ВОЄННИЙ СТАН

Звіт головного лікаря про надання медичних послуг та фінансово-господарську діяльність КНП «Бурштинський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» за 2020рік.

Звіт головного лікаря про надання медичних послуг та фінансово-господарську діяльність КНП «Бурштинський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» за 2020рік.

Звіт-презентація_за 2020 рік

 І.  Характеристика  КНП « Бурштинський міський   центр первинної    медико- санітарної допомоги» » Бурштинської міської ради Івано- Франківської області       

Центр створений рішенням сесії Бурштинської міської ради Івано-Франківської   області сьомим скликанням  від 26 квітня 2018року та почав свою діяльність   з 15.06.2018року. В цьому ж році заклад отримав  ліцензію на  медичну  практику за спеціальністями:  «організація і управління охорони здоров’ я», «загальна практика- сімейна медицина», «педіатрія», «терапія», «сестринська справа» , «лікувальна справа», «медична статистика». В 2020році внесені зміни до ліцензії і додана спеціальність «лабораторна справа».

20 червня  2019року КНП « Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної  допомоги» отримав акредитаційний сертифікат на першу категорію, виданий акредитаційною комісією Департаменту охорони здоров’я  Івано-Франківської ОДА . Термін дії сертифікату визначений до 2022р.

Заклад зареєстрований  в системі  e-Health  (електронне здоров’я) через медичну інформаційну  систему  HELSI, за допомогою якої можна надавати наступні послуги: укласти декларацію з сімейним лікарем, записатися на прийом через електронну реєстратуру, отримати електронний рецепт та електронне направлення.

У місті обслуговуваня центру мешкає 15274 особи, в т. ч. сільського населення-354 осіб, дитячого населення – 2811осіб.

Станом на 31.12.2020 року  укладено 16 557  декларацій, що складає 108.4% від загальної кількості обслуговування  населення, у тому числі ;

– дорослого населення  -13299 осіб,

– дитячого (0-17р) – 3258 осіб,

– працездатного віку – 10195 осіб,

– пенсійного віку -3104 осіб.

Станом на 31.12.2020року  в структуру  КНП «Бурштинський МЦПМСД» входили  Бурштинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та ФАП с. Вигівка, в складі яких функціонують служби загальної практики сімейної медицини, лабораторія, кабінет профілактичних щеплень, палата денного перебування хворих.

                                                        ІІ.  Кадрове забезпечення

Станом на 31.12.2020 року в КНП  «БМЦПМСД » затверджено 45,0 штатних  посад (станом на 31.12.2019р. – 43,5штатні посади),   40,75 зайнятих ( з них зовнішніми  сумісниками – 3,75 посади), укомплектованість складає  90,6 %.

Залишаються вільними- 4,25 штатних посад, з них: лікарі- 1,25 ; середній мед. персонал- 2,0 ; інші-1,0. Всього фізичних осіб – 49 , з них зовнішніх  сумісників – 9 (станом на 31.12.2019р.  – 46 фіз. осіб).

–  лікарів – 13 штатних  посад, з них зайнятих 11,75, вільних -1,25,  відсоток укомплектованості -90,3 %;  фізичних осіб- 15 ( з них -2 зовнішніх сумісники, 1- у відпустці по догляду за дитиною);

–  середній медичний персонал – 19,5 посад, з них зайнятих -17,5, вільних -2,0,  відсоток укомплектованості-89,7%.;  фізичних осіб- 22 (з них -5 зовнішніх сумісників,  2- у відпустці по догляду за дитиною);

–   молодший персонал – 3  посади, з них зайняті -3, укомплектованість – 100%; фізичних осіб- 3 ;

–     інший персонал – 9,5 посад, зайнятих  – 8,5, вільних- 1,0 посада,  відсоток укомплектованості – 89,4%.; фізичних осіб -9 (з них -2 зовнішніх сумісники).

Лікарями центру здійснюється постійне безперервне підвищення кваліфікації відповідно наказу МОЗУ від 22.02.2019року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», а саме участь у циклах ТУ в закладах післядипломної освіти, навчання з використанням електронних ресурсів та у участь у різних професійних семінарах.

                                               ІІІ.   Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

Фінансування підприємства здійснюється відповідно до затвердженого у встановленому порядку фінансового плану на 2020 рік  та складає:

Доходи підприємств за 2020рік становлять- 10414,7 тис.грн , у тому числі :

 • дохід від Національної служби здоров’я  України за  2020 рік – 4 тис. грн.
 • дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-0 тис.грн
 • інші доходи (відсотки за депозитами)- 5 тис.грн
 • дохід від участі в капіталі(амортизація)- 253,8 тис.грн.

Витрати  підприємства за  2020 рік становлять  – 9705,0грн, у тому числі:

 • Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 7380,2 тис.грн.
 • витрати на оплату праці7 тис.грн
 • нарахування на оплату плату – 5 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці, грн:

 • керівники-19 985,93
 • керівники структурних підрозділів-12982,77
 • лікарі-16042,93
 • середній медичний персонал-8532,34
 • інші-8412,46
 • по закладу-11171,62
 • Придбання товаро-матеріальних цінностей– 509,7 тис. грн
 • витрати на медикаменти та вироби медичного призначення,діагностичні тести ,вакцини, дезсередники –8 тис.грн
 • господарські товари, будівельні матеріали, кантовари –0тис. грн
 • пальне для автомобіля- 9 тис. грн.
 • Витрати на оплату робіт та послуг- 561,6тис. грн
 • оплата медичної інформаційної системи-36,1 тис.грн
 • послуги медичної лабораторії-41,3 тис. грн
 • оплата послуг утилізації медичних відходів-7,9 тис. грн
 • друк медичної документації-50,0 тис.грн.
 • послуги метрологічної повірки та атестація робочих місць – 16,1 тис. грн
 • витрати на відрядження -6,6 тис. грн.
 • навчання персоналу- 7,3 тис. грн.
 • оплата електронних журналів-20,0 тис. грн.
 • послуги зв’язку, інтернету, охорони, обслуговування оргтехніки , супровід сайту закладу юридичні послуги-80,1 тис. грн.
 • обслуговування програмного забезпечення-18,7 тис.грн.
 • обслуговування авто- 3,7 тис.грн
 • страхування та банківське обслуговування -2,0 тис.грн
 • ремонт приміщення конференц залу, дитячої кімнати, чотирьох кабінетів прийому лікаря-194.8 тис. грн.
 • влаштування металевого пандусу в закладі та на ФАП с. Вигівка- 77,0 тис. грн.
 • Придбання основних засобів та інших предметів довгострокового користування-509,7тис. грн., а саме:
 • аналізатор біохімічний, аналізатор сечі, мікроскоп, лабораторний термостат -125,9 тис. грн
 • електрокардіографи ECG300G (5шт.) -100,6 тис. грн
 • засоби індивідуального захисту (багаторазові костюми, щитки)- 10,1тис. грн.
 • концентратор кисневий -18,9 тис.грн.
 • ваги для немовлят (5шт.) – 29,4 тис. грн
 • обладнання згідно табеля оснащення(дитячі електроди для ЕКГ, дитячі манжетки для тонометра, пікфлуометр, тримачі простиней для кушеток, ноші медичні)  27,5 тис. грн
 • уніформа для медперсоналу-17,7 тис. грн.
 • телевізор в конференц-зал -25,4 тис.грн
 • столи в конференц-зал -11,4.грн
 • стільці, крісла- 34,6 тис. грн
 • відпочинкова зона в дитячу кімнату -9,5 тис. грн.
 • сейфи металеві (2шт.) –6,2 тис. грн.
 • меблі офісні- 26,5 тис.грн.
 • персональний компютер, ноутбук- 43,3 тис. грн.
 • принтер(2шт)-14,4тис.грн
 • жалюзі- 6,3 тис.грн
 • IV. Лікувально-профілактична робота

Амбулаторна допомога мешканцям міста надається за основними  пріоритетними  напрямками:

– вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

– підвищення якості медичної допомоги шляхом дотримання стандартів якості діагностики, лікування, диспансерного нагляду та  профілактики.

– впровадження альтернативних стаціонарозамінних методів лікування, які базуються на   доказовій медицині.

Робота лікарів  амбулаторії  характеризується такими показниками:

Найменування показника

 

2020рік

 

2019рік

Відвідувань,  всього: 34105 42524
з них:  до лікарів сімейної медицини 16205 24366
з них:  терапевтів дільничних 10054 7939
з них:  до педіатрів дільничних 7846 10219
Діти віком 0-17 років 11076 18016
Відвідувань на дому 992 1440
Відвідувань на 1 лікарську посаду в центрі 2623 3271
Відвідувань на 1 лікарську посаду вдома 76 110

                            Кількість пацієнтів, скерованих на стацінарне лікування

Кількість скерованих пацієнтів на стаціонарне лікування  – 560 (в 2019р. –  572),

в тому числі дітей -114 (в 2019р.- 146)

Структура захворюваності  (у %)

 1. Хвороби серцево-судинної системи: 139-24,8%.
 2. Хвороби органів дихання: 252-45,0%.
 3. Хвороби органів травлення: 92-16,4%.
 4. Захворювання кістково-м’язової системи: 16-2,8%.
 5. 5. Інші: 61-10,8%.

                            Кількість пацієнтів, скерованих в палату денного перебування хворого

Всього скерувань -128.

Структура захворюваності  (у %)

 1. Хвороби серцево-судинної системи; 49-38,2%.
 2. Хвороби органів дихання: 32-25,8 %.
 3. Хвороби органів травлення: 23-19,9 %.
 4. Захворювання кістково-м’язевої с-ми ;10-7,8 %.
 5. Хвороби нервової системи: 5-3,9%.
 6. Інші: 9- 4,7,0%.

                                       Кількість лабораторних обстежень

Найменування показника

 

2020рік

 

2019рік

Кількість лабораторних обстежень, всього: 10080 8650
з них:     загальний аналіз крові 5894 4532
з них:     загальний холостерин 448 374
з них:     цукор крові (лабораторно) 690 970
з них:     цукор крові (глюкометром) 1595 1017
з них:     загальний аналіз сечі 1453 1757

Кількість досліджень мокротиння на КСБ -37 (в 2019р. –  63),

Кількість проведених обстежень на ВІЛ- 65 (в 2019р.- 57). Позитивних – 0.                                                                                                                 

                                 Функціональні дослідження 

Найменування показника 2020рік  2019рік
Обстежено хворих 2212 2530
Проведено досліджень 2239 2662
Кількість ЕКГ 2171 2530
Кількість пікфлуометрій 68 132

Кількість досліджень на

100 амбулаторних відвідувачів

6,5 6,2

 

    Кількість  пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань

 

    Нозологія К-ть  пацієнтів К-ть  обстежених % виконання
Гіпертонічна х-ба 979 666 68,0
Цукровий діабет 253 232 91,7
Рак молочної з-зи 384 220 57,2
Колоректальний  рак 31 17 54,8
Рак передміхурової з-зи 334 192 57,4
Туберкульоз 6829 4951 72,5

  В центрі зареєстровані та отримують медичні послуги:

 діти- інваліди – 55 чол.,

ветерани війни -259 чол.,

учасники війни – 96 чол.,

інваліди війни- 11 чол.,

особи, прирівняні по пільгах -21 чол.,

учасники  АТО- 98 чол.

                                                Робота закладу в період  карантину

 З метою розмежування потоків хворих організовано пости на вході в заклад для розподілу потоків відвідувачів, забезпечено вимірювання температури безконтактними термометрами хворих та працівників.

 1. Прийом температурячих хворих проводився в окремому кабінеті:

–   всього прийнято 4743 хворих;

–   відібрано зразків біологічного матеріалу для лабораторії – 1476, з них підтверджено на

COVID-19  – 698;

– проліковано амбулаторно хворих з підтвердженим  діагнозом COVID-19-  563, з них з  підтвердженими пневмоніями – 447.

                                                   Ведення електронних медичних записів.

         За 2020 рік лікарями  центру створено 37535 електронних медичних записів, з них :

– створено епізодів-11852;

– електронних направлень – 3656, з них погашено – 906 (25%);

консультації-2061(56.45%);

госпіталізації-412(11.3%);

лікувально-діагностичних процедур-128(3.5%);

візуалізація-1007(27.5%);

-електронних рецептів-5346

серцево-судинні захворювання-  3776

цукровий діабет – 1363

бронхіальна астма – 207.                                                 

 1.   V.    Стан здоров’я населення

Здоров’я населення із сучасних міркувань є мірою соціально- культурного розвитку суспільства і якості життя. Кризові явища в економіці, соціальна  нестабільність, несприятлива екологічна ситуація,  пандемія коронавірусної  інфекції  призвели  до погіршення стану здоров’я,  збільшенню захворюваності як інфекційними так і всіма неінфекційними захворюваннями (особливо  хвороби органів кровообігу, органи дихання,  онкологічна патологія)

Кабінетом медичної статистики проводиться аналіз і оцінка стану  здоров’я населення, яке обслуговується  КНП «БМЦПМСД», на підставі вивчення демографічних показників, смертності, інвалідності, даних статистики захворюваності. Ці дані необхідні для планування профілактичної  допомоги населенню, для прийняття відповідних та своєчасних управлінських рішень.

                                           Показники захворюваності  населення

         Одним із основних показників здоров’я населення є загальна захворюваність  населення.

 

Розповсюдженість

Показник на 100 тис.населення
          2020р 2019р
Всі хвороби 172678,0 168915,0
 Онкологічна патологія 2141,5 2008,8
Хвороби органів кровообігу 66252,8 57921,5
Гіпертонічна хвороба 18457,4 17774,5

Цереброваскулярні

хвороби

56290,0 6027,7
Цереброваскулярні хвороби  з  ГХ 3448,6 3630,2
Ішемічна хвороба серця 15703,2 14868,0

Ішемічна хвороба серця

з ГХ

15703,2 14868,0
Хвороби органів дихання 32457,5 30192,8
Хронічний бронхіт 1256,2 1021,2
Хвороби органів травлення 16320,4 17279,7
Виразкова хвороба 1322,1 1461,6
Інфекції нирок 1238,1 1145,3

В структурі поширеності захворювань  на першому місці знаходяться хвороби органів системи кровообігу, питома вага яких складає -38,8% від всіх хвороб. Друге місце займають хвороби органів дихання- 18,2%, третє –хвороби органів травлення -9,4% .

Первинна захворюваність населення :

 

Розповсюдженість

Показник на 100 тис. населення
            2020р 2019р
Всі хвороби 95125,0 93720,5
 Онкологічна патологія 307,6 394,4

Хвороби органів

кровообігу

7652,1 6521,7
Гіпертонічна хвороба 2186,3 1975,2

Цереброваскулярні

хвороби

1026,7 1097,7
Цереброваскулярні хвороби  з  ГХ 464,5 523,1
Ішемічна хвороба серця 5167,1          5037,0

Ішемічна хвороба серця

з ГХ

735,9 662,4
Хвороби органів дихання 30110,6 28404,1
Хронічний бронхіт 150,8 132,7
Хвороби органів травлення 6575,3 63518,0
Виразкова хвороба    66,3  92,9
Інфекції нирок 126,6 119,0

В структурі захворюваності населення на першому місці знаходяться хвороби органів дихання -31,6%,. Друге місце займають хвороби органів кровообігу -8,0%, третє – хвороби органів травлення- 6,9%.

В КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» велика увага приділяється  своєчасному виявленню, реєстрації та динамічному спостереженню за хворими з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, цереброваскулярною патологією, виразковою хворобою, цукровим діабетом, як захворюваннями  соціально значущими та з високою розповсюдженістю і ризиком летальних ускладнень.

                                                   Демографічні показники

В  2020 році в районі обслуговування народилось 103 немовлят, показник народжуваності склав 6,2 (обл.показник 9,6) на 1000 населення. Померло 179 осіб. Рівень смертності складає 10,8 на 1000 населення(обл. пок 8,0).Відповідно природній приріст становить(-4.6) проти обл (-4.3). Померло 2 дітей: 1- до року, 1- від 1 року до 18 років.

Найменування показника 2020р   2019р
Народжуваність на 1000 нас. 6,2 7,2
Смертність на 1000 нас. 10,8 10,9
Природний приріст населення -4,6 -3,7
Дитяча смертність загальна 0,6 0,7
Смертність до 1року життя 8,4 7,4

В працездатному віці померло  16 осіб що становить 8.9% від всіх померлих ( 14 чоловіків  та 2 жінки).

В структурі смертності:

– 1 місце займають хвороби органів кровообігу – 135 осіб, показник на 100 тис. населення -815,3 (обл. пок.- 869,1);

– 2 місце – онкологічні захворювання – 25 осіб, показник на 100 тис. населення -50,9 (обл. пок.144,1).

                                                        Первинний вихід на інвалідність

Визнано інвалідами дорослого населення по м. Бурштин і с. Вигівка – 44 чол. (у 2019р. – 41),  них працездатного віку- 41:

інваліди І групи -5 чол.

інваліди ІІ групи -12 чол.

інваліди ІІІ групи – 27 чол.

Показник  виходу на інвалідність  на 10 тис. дорослого  населення становить  33,0 (обл. пок. 43,9) . Визнано інвалідами дітей-3 ( у 2019р. –  4)  . Показник виходу на інвалідність дітей на 10 тис. дітей становить 9,2 (обл. пок.22,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Туберкульоз

План профілактичних флюрографічних оглядів на туберкульоз за 2020 рік виконано на 72,5%: при плані 6829 чоловік, оглянуто 4951 чол.

В 2020 році виявлено 2 випадки туберкульозу проти 6 випадків у 2019р., що складає 15,0 проти 37,5 на 100 тис.дорослого населення (обл. показник 24,5).  Питома вага деструктинних форм серед виявлених 50,0% проти 33,3% за минулий рік. Смертність від туберкульозу не зареєстрована.

Підлягало тубдіагностиці 2050 дітей відповідно до віку з них з груп ризику -220, проведено 223. Виявлено 2 дітей із віражем тубпроби і 2 дітей по туб. інфікованості.

В 2020 році було проведено 59 досліджень на туберкульоз методом мікроскопії мазка, хворих з позитивним мазком  не виявлено.

                                                                 Онкологічна служба

Абсолютні цифри/ показники Абс. число Показник по закладу Обл. показник
Всього перебуває на обліку
Захворюваність на 100 тис. нас 51 308,0 261,5
Занедбані( занедбаних випадків від всіх вивлених) 12 23.5  25,1
Виявлено  при профілактичному огляді   2 3,9
Смертність  від онкології  25 150,9 160,6

В 2020 році  на обліку перебувало 328 чол., виявлених- 51 чол. (по м. Бурштин – 45 випадків проти 64 випадків у 2019 році). Перебуває на обліку- 346 чоловік.

на І місці –- рак молочної залози-6 випадків (11,5% від виявлених), з них 2 занедбаних;

на 2 місці –  рак шлунка – 4 випадки (7,8% від виявлених) в ранніх стадіях;

на 3 місці – рак  ш/ матки -4 випадки (7,8% від виявлених), 2 з них занедбаних;

при профоглядах  – 2 випадки (3,9% від виявлених).

                                       Аналіз виконання профілактичних щеплель

Проти туберкульозу (новонароджені) БЦЖ План  Виконання %

Обл.

показник

Проти поліомієліту ( до 1 року) 130 70 55.4 77.4
Проти кашлюку, дифтерії, правцю (до 1 року) 130 70 57.7 75.3
Проти гемофільної інфекції (до 1 року) 130 96 73.8 78.6
Проти гепатиту В-3 (до1 року) 130 42 32.3 63.7
Проти гемофільної інфекції – 1 рік 140 87 62.1 74.7
Проти кору, паротиту, краснухи (1 рік) 140 105 75.0 74.8
РЕВАКЦИНАЦІЯ
АКДП, АаКДП – 4 (18 міс) 140 81 57.9 64.7
АДП (6 років) 225 181 80.4 54.8
АДП-М (16 років) 156 71 45.5 66.0
АДП-М (дорослі 26, 36, 46 років та ті, що отримали щеплення 10 р. тому) 911 195 21.5 32.0
Поліо (18 міс) і старші 140 137 97.9 73.4
Поліо (6 років) 225 127 56.4 64.1
Поліо (14 років) 135 79 58.5 66.7
Кір, паротит, краснуха (6 років) 225 115 51.1 72.2

Своєчасно отримали щеплення по вакцинації, що прирівнюється до обласного показника  наступні вікові групи дітей:

-вакцинація кору, паротиту та краснухи діти 1 року життя – 75.0 % ;

– ревакцинація дифтерії та правця діти 6 річного віку -80% ;

– ревакцинація поліомієліту 18 міс .-97.9%.

Низьким залишається показник вакцинації від гепатиту В до 1 року життя -32.2% та ревакцинація дорослого населення проти дифтерії та правця -21.5%. Низький рівень охоплення пов’язаний з дефіцитом імунобіологічних препаратів та у зв’язку з коронавірусною пандемією.

Відповідно до аналізу роботи по вакцинації, який проводить ДОЗ ОДА по області, КНП «БМЦПМСД»  входить в десятку закладів по рівню своєчасного охоплення профілактичними  щепленнями населення згідно календаря .

VI.   Завдання  на 2021 рік:

 1. Сформувати спроможну мережу закладів охорони здоров’я для надання якісної доступної первинної медичної допомоги на території Бурштинської ТГ, яка би відповідала потребам населення та фінансовим можливостям нашого закладу.
 2. Амбулаторію ЗПСМ с. Старий Мартинів забезпечити необхідним медичним обладнанням  відповідно до табеля оснащення та  кадрами після введення в експлуатацію.
 3. Продовжити ремонти кабінетів прийому лікарів в Бурштинській амбулаторії ЗПСМ та встановити протипожежну систему безпеки.
 4. Покращити матеріально-технічну базу Задністрянської амбулаторії ЗПСМ відповідно до табеля оснащення.
 5. Забезпечити виконання вимог НСЗУ щодо ведення електронних медичних записів відповідно до нових функціоналів: електронний листок непрацездатності, електронні записи про вакцинацію і т.д.
 6. Продовжити співпрацю з НСЗУ та збільшити кількість підписаних договорів за ПМГ2021 а саме:

супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на  туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги;

– вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом sarscov-2.

 1. Забезпечити постійний контроль за виконанням діючих  місцевих галузевих програм та  внесенням змін відповідно до потреб населення.
 2. Постійно вдосконалювати професійний, фаховий рівень персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.
 3. Приділяти особливу увагу своєчасності виявлення та профілактиці злоякісних новоутворень та туберкульозу, взяття на диспансерний облік осіб з факторами підвищеного ризику, забезпечення динамічного нагляду за станом їх здоров’я, проведення комплексу лікувально–оздоровчих заходів.
 4. Впровадити в закладі платні послуги.

Попередній Держпраці об’єднує зусилля для зниження рівня незадекларованої праці

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено