Звернення відділу соціального захисту населення

Звернення відділу соціального захисту населення

Однією з головних умов, покликаних забезпечити гідне життя та вільний розвиток людини, є праця. Саме з метою життєзабезпечення людини держава та суспільство повинні у співпраці здійснювати економічні, організаційні і правові заходи, які б сприяли:
по – перше, визнання власне трудових прав людини,
по-друге, ефективному захисту цих прав у випадку їх порушення.
Однак мають місце випадки, коли фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, роботодавці підприємств різних форм власності, що використовують найману працю, приймають на роботу, в тому числі на тимчасову та сезонну, працівників без належного оформлення трудових відносин. Основна причина такого негативного явища це ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів. Тому, відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради звертається :
до найманих працівників щодо легальної зайнятості
Погоджуючись на “тіньову” зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.
1.Укладення трудового договору необхідно для захисту своїх трудових прав на:
– своєчасне отримання заробітної плати;
– виплату заробітної плати у розмірах не нижче визначених чинним законодавством;
– оплату лікарняних листів;
– отримання оплачуваної відпустки у розмірі гарантованому законодавством (не менше 24 календарних днів);
– дотримання нормальної тривалості робочого часу (з розрахунку 40 годин на тиждень);
– оплату роботи у святкові та неробочі дні у подвійному розмірі;
– оплату роботи у нічний час (не нижче 20% тарифної ставки, окладу за кожну годину);
– виплату допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві тощо.
2. Для отримання допомоги по безробіттю (залежно від страхового стажу необхідно працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів протягом 12 місяців та сплачувати страхові внески).
3. Для отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям
(допомога не призначається у разі, коли працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними)
4. Для забезпечення себе у непрацездатному віці
(слід пам’ятати, що: відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком:   для жінок 30 років, для чоловіків 35 років.)
5.Для своїх дітей, рідних, батьків:
“тіньова” зайнятість призводить до ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, програм охорони здоров’я, освіти та інших соціальних програм.
6. Аналогічні ризики пов’язані з випадками виплати заробітної плати “у конвертах” при переведені працівників на неповний робочий день.
7. Державою передбачені механізми соціального захисту при безробітті:
– виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності зареєстрованим у службі зайнятості безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи;
– проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, отримання ваучерів для підвищення конкурентоспроможності осіб віком старше 45 років;
– працевлаштування на оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.
до керівників підприємств, установ та організацій міста
всіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, щодо легальної зайнятості.
Роботодавці повинні усвідомлювати, що “тіньова” зайнятість призводить до нестабільності та невпевненості у майбутньому громадян через втрату можливості користуватися соціальними гарантіями та ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально-економічного розвитку у місті.
1. Не укладання трудових відносин з найманими працівниками призводить до позбавлення:
– права вимагати виконання роботи належним чином,
– підпорядкування найманого працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи;
– можливості покласти на працівника матеріальну відповідальність;
– застосувати дисциплінарні стягнення, тощо.
Крім того, нелегальна зайнятість сприяє поширенню захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, зростанню ризику виникнення нещасних випадків на виробництві, адже з офіційно неоформленим працівником не проводиться навчання з техніки безпеки, охорони праці, він не проходить вчасно, а то і взагалі, передбаченого нормативними документами періодичного медичного огляду.
2. Трудовий договір повинен укладатись між підприємцем і найманим у письмовій формі.
З метою правової захищеності найманих працівників, зокрема тих які працюють у фізичних осіб, та спрощення системи укладання трудових відносин затверджено Форму трудового договору між працівником і фізичною особою-підприємцем яка використовує найману працю.
Трудовий договір укладається як на визначений, так і не визначений строк.
У договорі обов’язково вказуються:
– зобов’язання працівника – виконувати певну роботу,
– зобов’язання фізичної особи-підприємця – оплачувати виконану роботу в розмірі – визначеному за згодою сторін, однак не нижче державних соціальних гарантій в оплаті праці.
При цьому, що важливо, працівники підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, заробітна плата підлягає оподаткуванню. Реєстрація трудового договору є підставою внесення запису до трудової книжки.
Використовуючи нелегальну зайнятість роботодавці порушують чинне законодавство про працю та позбавляють своїх працівників права на :
– своєчасне отримання заробітної плати;
– виплату заробітної плати у розмірах не нижче визначених чинним законодавством;
– оплату лікарняних листів;
– отримання оплачуваної відпустки у розмірі гарантованому законодавством (не менше 24 календарних днів), тощо.
Оскільки не оформлення належним чином трудових відносин з найманими працівниками є порушенням законодавства про працю, то діючим законодавством передбачено:
– адміністративну відповідальність, зокрема ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України (КпАПУ) встановлено, що порушення вимог законодавства про працю тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Статтею 255 КпАПУ повноваження щодо складання протоколів про адміністративні порушення, пов’язані з порушеннями законодавства про працю, покладені на територіальні державні інспекції з питань праці.
– кримінальну відповідальність, аж до порушення органами прокуратури кримінальної справи за статтями 172, 173 та 175 Кримінального кодексу України.
Лише додержання працедавцем трудового законодавства та законодавства про зайнятість, гарантує стабільний прибутковий бізнес і дасть змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.

 

Відділ соціального захисту населення
Опубліковано 15.02.2016 року

Попередній Який розмір єдиного внеску застосовують роботодавці при нарахуванні заробітної плати (доходу) найманим працівникам?

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 08:00 – 17:15
П’ятниця: 08:00 – 16:00
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
Субота – неділя: вихідний

В розробці

Бурштинська міська рада © 2021. Всі права захищено