ВОЄННИЙ СТАН

Відділ соціального захисту населення інформує

Відділ соціального захисту населення інформує

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квітня 2012 року № 321 “Про затверження Порядку Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”, iнвалiдам надається право на одержання технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї за рахунок коштiв державного бюджету.
До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі – місцеві органи праці та соціального захисту населення), належать:
протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
засоби для пересування;
допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
меблі та оснащення;
спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:
– паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
– висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів праці та соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
– індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
– посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
– довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
– посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).
За більш детальнішою інформацією звертайтеся в відділ соціального захисту населення (вул.Січових Стрільців, буд.4, кабінет4, тел. 44-600)

Відділ соціального захисту населення
Опубліковано 14.03.2016 року

Попередній Вшанували Кобзаря

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено