Ведення трудової книжки фізичною особою — підприємцем

Ведення трудової книжки фізичною особою — підприємцем

Ще із 1 січня 2015 року скасовано обов’язок фізичних осіб підприємців реєструвати трудові договори у службі зайнятості. Відтак виникає чимало запитань щодо оформлення трудових відносин між ФОП-ом та найманим працівником, зокрема — на підставі чого вносити записи до трудових книжок. Згідно зі статтею 21 КЗпП трудовим договором є угода між працівником і власником організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Частиною другою статті 265 КЗпП передбачено накладення штрафу на юридичних та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту). При цьому відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим при укладенні трудового договору з фізичною особою (п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП). Отже, необхідність оформлення трудових відносин у ФОП за допомогою наказів (розпоряджень) є беззаперечною.

Підстави для внесення записів до трудових книжок ФОП ФОП більше не реєструють трудові договори у службі зайнятості, а служба зайнятості, відповідно, не засвідчує записи в трудових книжках. Відтак при оформленні трудових книжок працівників керівними для ФОП стають загальні норми Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція), встановлені для організацій. Зокрема:

-записи про призначення на роботу, переведення і звільнення вносять на підставі наказу (розпорядження) (п. 2.5 Інструкції);

-у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи в організації, засвідчуються підписом керівника організації або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою організації або печаткою відділу кадрів (п. 4.1 Інструкції). Оскільки ФОП є роботодавцем, він вносить записи до трудової книжки і ставить печатку у разі її наявності.

 

Оскільки ФОП є роботодавцем, він вносить записи до трудової книжки і ставить печатку у разі її наявності.

Записи у трудових книжках ФОП за відсутності печатки

Статтею 58-1 Господарського кодексу України скасовано обов’язок суб’єктів господарювання мати печатку (зміни внесено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2015 № 1206-VII; далі — Закон № 1206). Таким чином, нині ФОП може не мати печатки.

Отже, ФОП вносить записи до трудових книжок працівників на підставі наказів про прийняття, переведення, звільнення. За відсутності печатки записи у трудових книжках засвідчують підписом фізичної особи — роботодавця.

Страховий стаж для призначення матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, для призначення допомоги з безробіття та пенсії працівник підтверджуватиме за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Положення про зазначений реєстр затверджено постановою правління ПФУ від 18.06.2014 № 10-1 .

 

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників (п. 2.21-1 Інструкції).

Перший запис в трудову книжку ФОП

Норми Інструкції № 58 свідчать про неможливість виписування ФОП трудової книжки особі, яка працевлаштовується вперше і не має трудової книжки, наділяючи відповідними правами та обов’язками лише представників юридичних осіб.

Так, порядок занесення відомостей про працівника передбачає, що першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього ставиться печатка організації (або печатка відділу кадрів), на якому вперше заповнювалася трудова книжка (п. 2.12 Інструкції № 58). Стягувати з працівника суму вартості бланка трудової книжки пункт 6.1 Інструкції № 58 дозволяє лише власнику або уповноваженому ним органу тощо. Отже, неведення трудової книжки ФОП не є порушенням норм трудового законодавства, відповідно — ФОП не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Бурштинське бюро правової допомоги
Калуського МЦ з надання БВПД
Опубліковано 26.12.2017 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено