ВОЄННИЙ СТАН

Субсидія – це просто

Після отримання платівок за опалення все більше людей звертається за призначенням житлової субсидії в органи соцзахисту. Попри те, що процес їх оформлення спрощений, серед громадян все одно ходить багато чуток про те, як правильно користуватися державною допомогою.

Фахівці Мінсоцполітики дали роз’яснення щодо найпоширеніших помилкових суджень громадян. 

Міф №1

 

Суди відбирають в українців субсидії. Після перевірок де­кларацій з’ясовується, що де­які люди приховали, що вони володіють декількома кварти­рами, машинами, будинками. Як наслідок, таким людям до­ведеться повертати державі тисячі гривень.

 

Роз’яснення експерта

Володіння другим житловим примі­щенням, чи більше як одним, авто­мобілем, іншим транспортним засобом враховується при призначенні соціаль­ної допомоги, яка надається відповід­но до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Для призначення житлової субси­дії подібні критерії скасовано з трав­ня 2015 року. А тому вони не можуть бути причиною відмови у наданні суб­сидії або повернення коштів субсидії, призначеної після 1 травня 2015 року. Форма Декларації про доходи і витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, не містить графи, в якій громадяни могли б надавати такі відомості.

Наприклад, раніше субсидія не при­значалася сім’ї, яка володіла двома житловими приміщеннями. Тепер же на державну допомогу можуть претендувати громадяни, що мають у влас­ості будь-яку кількість квартир. Про­те субсидію отримають лише на одну з них — по зареєстрованому місцю проживання. Але якщо свою другу або третю квартиру сім’я здає, доходи від здачі в оренду повинні відобразити в декларації.

 

                                                                Міф №2

 

Необхідно використовувати газ, воду та інші комунальні по­слуги в повному обсязі, на який призначена житлова субсидія, інакше субсидію перестануть надавати.

 

Роз’яснення експерта

Це дуже шкідливі чутки, через які наші співгромадяни прагнуть викори­стовувати більше води, газу або елек­троенергії, ніж їм потрібно. «Випалюва­ти» газ до рівня призначеної субсидії не лише безглуздо, але й нерозумно: в результаті економії сім’я має можливість менше платити в подальші місяці.

Згідно з порядком призначення і надання субсидій населенню, субси­дія призначається в межах соціальних норм на площу житла і нормативів використання житлово-комунальних по­слуг. Її розмір не залежить від фактичного споживання. Якщо сім’я споживає газу, води, електроенергії більше нор­ми, субсидія їй буде призначена, проте всі витрати на спожиті послуги понад нормативи вона повинна заплатити са­мостійно і в повному обсязі.

Наприклад, якщо сім’я з двох осіб використала 5 кубометрів гарячої води при нормі 1,6 кубометра на людину, то для оплати вартості 3,2 кубометра їй буде надана субсидія. А за 1,8 кубоме­тра понад норму сім’ї доведеться плати­ти самій.

Якщо люди користувалися ресурсами дбайливо і не використали всю норму на сім’ю, заощаджені кошти залишаються на рахунках сім’ї і можуть бути використані в подальші місяці, у тому числі і для погашення обов’язковоїчастки платежу. Або для оплати наднорматив­ного вжитку, якщо внаступному періоді споживання газу, тепла або електрое­нергії значно зросте. Наприклад, при нормі 3,2 кубометра гарячої води сім’я використовувала лише 2 кубометри. Це означає, що кошти за 1,2 невикориста­ного кубометра будуть зараховані на наступний період.

Отже, розмови про необхідність спо­живати газ, воду та інше в повному об’ємі, на який призначена субсидія, – це міф.

Міф №3

Оформлення субсидій в май­бутньому може перешкодити продажу квартири або будинку.

Всю суму отриманих субсидій доведеться повернути в подвій­ному розмірі.

Або переоформлення неру­хомості коштуватиме дорожче. Субсидії перешкодять оформи­ти спадок.

 

Роз’яснення експерта

Такі чутки поширюються з само­го початку запровадження субсидій. Проте, не один з авторів цього «міфу» щодо субсидій не зміг навести жодного прикладу, коли субсидія перешкоди­ла оформити спадок, або при продажу квартири довелося повертати кошти отриманої субсидії, або що субсидія перешкодила продажу квартири чи бу­динку. Тому що за 21 рік існування цієї державної допомоги такого жодного разу не сталося.

Нормативно-правовими актами зпитань надання населенню житлових субсидій чітко встановлено, що субси­дія є безповоротною державною допомогою і її отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

 

Міф №4

Клопоту з оформленням суб­сидії багато, а у реальності субсидія може скласти мізерну суму, а деяким і зовсім відмовлять – не дивлячись на низькі доходи.

 

Роз’яснення експерта

Звернення за призначенням субсидії стало дуже простим. Необхідно заповнити і подати (або надіслати поштою) до місцевого управління соціального захисту населення ( у сільській місцевості – уповноваженому сільської ради) лише два документи – заяву та декларацію про доходи та витрати. Іншу необхідну інформацію спеціалісти управління збиратимуть самі.

При призначенні субсидії розраховується обов’язкова частка платежу за комунальні послуги, яку має оплачувати домогосподарство. Обов’язкова частка плати розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від його доходів. Чим менше доходи – тим менше сплачує домогосподарство.

Різницю між вартістю послуг (в межах соціальної норми житла і нормативів використання житлово-комунальних послуг) та обов’язковим платежем компенсує держава у вигляді субсидії, яка перераховується щомісячно на ра­хунки громадян в організації, що нада­ють послуги.

Отже, розмір субсидії залежить не лише від доходів домогосподарства, а і від вартості житлово-комунальних по­слуг, які йому надаються. Тому у двох сімей з однаковими доходами розмір субсидії може бути різний, якщо є різ­ниця в переліку житлово-комунальних послуг, якими вони користуються. І на­впаки, сусіди, які живуть в однакових квартирах, можуть отримувати різну субсидію, оскільки доходи їх різні.

За даними Державної служби стати­стики середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг протягом січня – лютого 2016 року складав близько 1300 грн., при цьому в містах – близько 1100 гривень, а в сільській місцевості – від 1700 до 1800 гривень.

Варто розуміти, що навіть невелику субсидію отримувати вигідно. За новим порядком субсидія призначаєть­ся на 12 місяців. Якщо протягом цього періоду підвищаться тарифи на кому­нальні послуги, розмір субсидії буде перераховано і збільшено відповідно до зростання ціни послуг без додаткового звернення громадян. При цьому части­на коштів, які сплачує одержувач суб­сидії, залишиться незмінною.

 

Міф №5

Субсидії не надаються без­робітним.

 

Роз’яснення експерта

Протягом останнього року до По­ложення про порядок призначення та надання житлових субсидій внесе­но ряд змін, які дозволили отримати субсидії багатьом з тих, кому раніше в них відмовляли. Метою цих змін було забезпечити надійний соціальний за­хист сім’ям, які не зможуть сплачувати зажитлово-комунальні послуги після підвищення тарифів.

Зокрема, з травня 2015 року знято обмеження для призначення субсидії працездатним громадянам, які не пра­цюють, не навчаються і не стоять на обліку у службі зайнятості як безробіт­ні.

Якщо такі громадяни не мають до­ходів, для розрахунку субсидії, їм буде враховано умовний дохід в розмірі про­житкового мінімуму для працездатної особи.

 

Міф №6

Субсидії не призначаються за наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

 

Роз’яснення експерта

Така норма була раніше в порядку надання житлових субсидій, але вона відмінена ще у 2011 році.

З того часу наявність заборгова­ності з оплати житлово-комунальних послуг не може бути підставою для відмови у призначенні субсидії. Це дозволяє сім’ям вийти із замкнутого кола накопичення нових боргів за ко­мунальні послуги.

Разом з тим, слід пам’ятати, що одержувач субсидії має щомісячносплачувати свою обов’язкову часткуплати за житлово-комунальні послу­ги, яка визначена в повідомленні про призначення субсидії. І це зрозуміло: держава допомагає оплатити житло­во-комунальні послуги, але і накладає обов’язок – певну частину цих послуг одержувач субсидії повинен оплачувати.

Якщо вартість спожитої послуги менше, ніж встановлена при розрахун­ку субсидії обов’язкова частка плати за цю послугу, сплачується фактична вартість послуги.

Якщо одержувач субсидії не сплачує обов’язкову плату, організації-надавачі послуг повідомляють про це орган соціального захисту. У такому разі на­дання субсидії може бути припинено, за виключенням випадків, коли несплата за послуги пов’язана із затрим­кою у виплаті заробітної плати, пенсії тощо.

У подальшому субсидія може бути призначена лише тоді, коли громадянин сплатить заборгованість, що ут­ворилася через несплату обов’язкової частки плати.

 

Міф №7

Неминучі помилки при за­повненні декларацій, особли­во часто помилятимуться літні люди.

А за помилки будуть штра­фувати, доведеться поверта­ти субсидію.

 

Роз’яснення експерта

Форма Декларації про доходи і ви­трати значно спрощена, заповнити її нескладно. Декларація розміщена на одному аркуші. З 21 липня 2015 року в Декларацію не потрібно вносити суми доходів, лише їх види і джерела отримання.

Допомогу в заповненні документів на субсидію завжди можуть надати спеціалісти управління соціального за­хисту населення. Інструкція та зразки заповнення Декларації також розміще­но на сайті Мінсоцполітики за адресою http://www.mlsp.aov.ua/labour/control/uk/ риblish/саteqory?саt id=160234.

Ніяких штрафів за помилки в декла­раціях не буде, якщо тільки громадяни свідомо не приховали частину важли­вої інформації.

Одержувачі субсидій попереджа­ються про відповідальність за приховування відомостей про доходи: в разі виявлення такого факту – надання житлової субсидії може бути припине­но, а надміру нараховані кошти потріб­но буде повернути.

Перш за все, з’ясовується, чи вплине виявлення цих фактів на право отримувати субсидію або на її розмір. Якщо це впливає на право отримання субси­дії (тобто з врахуванням прихованих доходів сім’я не мала б права на призначення субсидії), то її надання буде припинено, а кошти нарахованої субси­дії підлягають поверненню в повному обсязі. Якщо ж виявлене порушення приведелише до зменшення розміру призначеної субсидії, то потрібно буде повернути надмірно нараховані кошти, і надалі сім’я зможе отримувати субсидію в зменшеному розмірі.

 

 

 

Міф №8

При оформленні субсидії не­обхідно вказувати відсотки від депозиту, як один з видів дохо­ду. Якщо приховати, то можуть оштрафувати в подвійному розмірі від отриманої субсидії, з іншого боку – якщо вказати відсотки, розмір субсидії знач­но зменшиться або її не буде взагалі.

Субсидію доведеться повер­тати тим, у кого є депозити в банках, якщо вони перевищу­ють певну суму.

 

Роз’яснення експерта

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року №475 (набула чинності 21 липня 2015 року) до Положення про порядок призначен­ня та надання населенню субсидій вне­сено зміни, якими встановлено: «До сукупного доходу не враховуються …доходи від розміщення депозитів,…».

Отже, депозити і відсотки по ним не враховуються як доходи і не входять в перелік критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в призначенні житлової субсидії або припинене її на­дання.

 

Міф №9

Українці можуть втратити суб­сидії, якщо купують валюту, адже іноземну валюту в Україні продають за наявності паспорта.

 

Роз’яснення експерта

Пунктом 5 Положення про порядок призначення та надання житлових субсидій визначено, що субсидія не при­значається, якщо домогосподарство протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначен­ням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортно­го засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгостро­кового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (бу­динку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у ме­жах соціальної норми житла та со­ціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Покупка валюти не входить в пе­релік вартісних покупок, здійснення яких позбавляє права на субсидію.

Покупка валюти на будь-яку суму не приведе до відмови в призначенні суб­сидії або її припинення.

 

                                                                  Міф №10

Процес призначення суб­сидій затягується – і це паст­ка для громадян. Наприклад, сім’я подала документи в січні, а в березні ще не прийшло пові­домлення про призначення субсидії. Що робити? Оплачувати комунальні послуги повністю? Так, на це немає грошей. А якщо потім таки нададуть субсидію – чи повернуть переплачені ко­шти? Не платити взагалі? Але тоді можуть оштрафувати.

 

Роз’яснення експерта

З травня 2015 року для громадян значно спрощено порядок звернення за призначенням субсидій. Вони нада­ють органам соціального захисту на­селення лише два документи – заяву і декларацію про доходи і витрати домогосподарства. Іншу необхідну інфор­мацію (про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпе­ченість громадян житловою площею та комунальними послугами, доходи, суми пенсійних виплат) органи соціаль­ного захисту населення збирають са­мостійно шляхом надання запитів до відповідних відомств і організацій.

Законодавством встановлено, що така інформація на запити повинна надаватися у п’ятиденний термін. Але, на жаль, установи термінів не дотримуються, і дані не завжди приходять вчасно. Наприклад, так поводяться деякі підприємства, що надають жит­лово-комунальні послуги. Тому іноді призначення субсидій затягується.

Процес врегулювання взаємодії ор­ганів соціального захисту і підприємств триває, і в найближчому майбутньому це питання буде вирішено.

Якщо громадяни не отримали вчас­но повідомлення про призначення субсидії, по можливості краще платити за комунальні послуги самостійно. Якщо платити нічим, треба повідомити  підприємство-надавача послуг про те, що сім’єю вже подані документи на при­значення субсидії. У цьому випадку в підприємств є вказівка не застосову­вати санкції до споживачів у зв’язку з відсутністю платежів. Потім, оскільки субсидія призначається з місяця звернення, їм зроблять перерахунок.

Якщо Ви не використали кошти пе­рерахованої субсидії внаслідок економного споживання послуг, підприєм­ство, якому перераховано надлишкову суму субсидії, повинно зарахувати її як оплату спожитих послуг, в тому числі обов’язкової частки платежу, в наступ­ні розрахункові періоди.

Ви можете використовувати суму переплати для оплати послуг, зокрема, не платити обов’язковий платіж або сплачувати обов’язковий платіж част­ково, доки не вичерпається сума пере­плати. Потрібно лише стежити, щоб не утворилася заборгованість.

 

Міф №11

 

Знижені тарифи без субсидій економніші для країни.

Справжня ціль субсидій  змусити населення звикнутися з грабіжницькими тарифами.

 

Роз’яснення експерта

Протягом багатьох років тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні штучно утримувалися на необґрунтова­но низькому рівні. Держава надавала дотації постачальникам комунальних послуг, завдяки яким послуги за низь­кими тарифами отримували всі. Причо­му ті, хто більше споживав і мав більше за площею житло, отримували фак­тично велику компенсацію від держа­ви: адже у вартості кожного кіловата, кубометра газу, води були закладені дотації з державного бюджету. Такий підхід був несправедливим і потребу­вав змін. Зараз дотації переважно ска­совані, а ті, хто не може сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі, звертаються за субсидією.

Субсидії дозволили сім’ям з низькими доходами пережити різке зростання тарифів. Їм не вимикають світло, їм не перекривають посеред опалювально­го періоду газ – їм держава підставляє плече, надаючи субсидію. На сьогодні вже більше 5 млн. домогосподарств от­римують таку державну допомогу.

Важливим показником того, що державі вдалося захистити своїх гро­мадян від подорожчання комуналь­них послуг, є рівень їх оплати, який за даними Державної служби статисти­ки за січень-грудень 2015 року стано­вив 95,4%. Заборгованість населен­ня з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у лютому 2016 року порівняно з лютим 2015 року на 44%.

                                                             

                                                                       Міф №12

Мінфін через банки розпо­чав перевірку доходів одер­жувачів субсидій.

Субсидії позбавлять ті сім’ї, які мають депозити більше 50 тис. гривень або інші прихо­вані доходи.

 

Роз’яснення експерта

Дійсно, з початку року Міністерство фінансів України оголосило початок процедури верифікації соціальних ви­плат. Перевірятиметься наявність де­позитів, кредитів, рівня доходів у гро­мадян, які звернулися за допомогою до держави. У разі нарахування і отри­мання соціальних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інфор­мація перевірятиметься по кожному з членів сім’ї або домогосподарства.

Що стосується одержувачів субси­дій, претензії до них можуть бути лише відповідно до критеріїв, якими визна­чається право на призначення субсидії.

Згідно з Положенням про порядок призначення і надання населенню суб­сидій депозити і відсотки по них не вра­ховуються як доходи і не входять у пе­релік критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в призначенні житло­вої субсидії або припинено її надання. Те ж саме стосується і купівлі валюти на будь-яку суму. Відкриття банківських даних про депозити і купівлю ва­люти не приведе ні до перерахунку, ні до припинення раніше призначених житлових субсидій.

Єдиним критерієм майнового стану, за яким може бути відмовлено у призначенні субсидії, є здійснена протягом 12 місяців до звернення купівля земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжит­ку, або оплата послуг з будівництва, ремонту квартири (будинку), або ав­томобіля, транспортного засобу (ме­ханізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’яза­них із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Проте досить часто така покупка була необхідна і не є свідоцтвом заможності сім’ї. Наприклад, коли через життєві обставини сім’я продала жит­ло в одній місцевості і придбала в іншій, або здійснила продаж квартири на 10-ому поверсі і придбала аналогічну на 1-ому. Обставини можуть бути різними. У таких випадках потрібно в заяві, що подається для призначення субсидії, зробити відмітку про необхідність його розгляду місцевими органами влади або створеною ними комісією. Рішен­ня приймається на підставі акту об­стеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Якщо ж така купівля (оплата) не зазначена в декларації, поданій для призначення субсидії, і це виявиться під час перевірки, тоді надання субси­дії буде припинено і виплачені кошти мають бути повернуті до бюджету.

Крім того, надання субсидії може бути припинено, а надміру нараховані кошти повернуто до бюджету у разі, коли сім’я при зверненні за субсидією приховала (не зазначила в декларації) якийсь з видів доходу, що враховуєть­ся при призначенні житлової субсидії.

Відділ соціального захисту населення
Опубліковано 07.06.2016 року

Попередній Профілактичний рейд – «Неблагополучна сім’я».

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено