ВОЄННИЙ СТАН

Стан виплати заробітної плати в Івано-Франківській області на 1 лютого 2017 року Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 лютого 2017 року

Стан виплати заробітної плати в Івано-Франківській області на 1 лютого 2017 року Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 лютого 2017 року

 

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього   5031,8 4777,1 94,9 254,7 5,1

Сільське господарство,

лісове господарство та

рибне господарство

А
Промисловість B+C+D+E 4283,6 4283,6 100,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B
Переробна промисловість C 4242,5 4242,5 100,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 41,1 41,1 100,0

Водопостачання; каналізація, поводження з

відходами

E
Будівництво F 493,5 493,5 100,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

мотоциклів

G

Транспорт, складське

господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
Тимчасове розміщування й організація харчування I              

 

                                                                                                                                                                                            Продовження

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим

майном

L

Професійна, наукова та

технічна діяльність

М 254,7 254,7 100,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N

Державне управління й оборона; обов’язкове

соціальне страхування

O
Освіта P

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.

 Заборгованість із виплати заробітної плати по містах та районах

на 1 лютого 2017 року

 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

ІваноФранківська область 5031,8 4777,1 94,9 254,7 5,1
м.Івано-Франківськ 4907,2 4652,5 94,8 254,7 5,2
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш 72,6 72,6 100,0
м.Коломия 10,9 10,9 100,0
м.Яремче
               
райони              
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький 41,1 41,1 100,0

1 Див. виноску до табл. на стор.2

 

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 лютого 2017 року

 

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн у % до

суми

заборгованості

на 1 січня

2017

фонду

оплати

праці

за січень

2017

Усього   5031,8 91,3 0,5 100,0

Сільське господарство, лісове

господарство  та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 4283,6 90,0 1,6 85,1

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B
Переробна промисловість C 4242,5 100,4 3,0 84,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 41,1 113,9 0,1 0,8

Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

E
Будівництво F 493,5 100,0 2,6 9,8

Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L

Професійна, наукова та технічна

діяльність

М 254,7 98,3 1,5 5,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O
Освіта P
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q

Мистецтво, спорт, розваги та

відпочинок

R
Надання інших видів послуг S


Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 лютого 2017 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборговності

на 1 січня 2017

Івано-Франківська область 5031,8 91,3 100,0
м.Івано-Франківськ 4907,2 102,2 97,5
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш 72,6 12,8 1,4
м.Коломия 10,9 100,0 0,2
м.Яремче
райони      
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький 41,1 113,9 0,8

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за видами економічної діяльності на 1 лютого 2017 року

 

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої  заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до суми

заборгованості

на 1 січня 2017

Усього  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А
Промисловість B+C+D+E
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B
Переробна промисловість C
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F
Оптова та роздрібна торгівля;  ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність М
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O
Освіта P
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S


Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах на 1 лютого 2017 року

  Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до суми

заборгованості

на 1 січня 2017

Івано-Франківська область
м.Івано-Франківськ
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия
м.Яремче
       
райони      
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький

 

 

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Методологія та визначення

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Ця сума включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці (за винятком обов’язкових утримань), строк виплати яких минув до кінця місяця, у якому вони повинні бути виплачені.

Загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження  “Стан виплати заробітної плати”, яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників відповідно до методологічних положень (http:// ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/40/mp_sv_zp.zip).

Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах за видами економічної діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД –   http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar).

 

Перегляд даних

Перегляд даних не здійснюється.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 01.03.2017 року

Попередній Кількість і робочий час штатних працівників Івано-Франківської області за видами економічної діяльності за січень 2017 року

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено