Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року

Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 червня 2016 року

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього   4872,4 573,7 11,8 3847,7 79,0 451,0 9,3

Сільське господарство,

лісове господарство та

рибне господарство

А
Промисловість B+C+D+E 4092,3 390,1 9,5 3251,2 79,4 451,0 11,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 451,0 451,0 100,0
Переробна промисловість C 3641,3 390,1 10,7 3251,2 89,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D

Водопостачання; каналізація, поводження з

відходами

E
Будівництво F 493,5 493,5 100,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

мотоциклів

G 100,9 100,9 100,0

Транспорт, складське

господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H
Тимчасове розміщування й організація харчування I
                                                                                                                                                                                            Продовження

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим

майном

L 2,1 2,1 100,0

Професійна, наукова та

технічна діяльність

М 118,7 118,7 100,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N

Державне управління й оборона; обов’язкове

соціальне страхування

O
Освіта P 64,9 64,9 100,0

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

 

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами

на 1 червня 2016 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

ІваноФранківська область 4872,4 573,7 11,8 3847,7 79,0 451,0 9,3
м.Івано-Франківськ 3685,9 118,7 3,2 3567,2 96,8
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш 523,6 72,6 13,9 451,0 86,1
м.Коломия 403,1 390,1 96,8 13,0 3,2
м.Яремче 64,9 64,9 100,0
райони
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський 100,9 100,9 100,0
Коломийський 94,0 94,0 100,0
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 червня 2016 року

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура

боргу,

%

тис.грн у % до
суми заборгованості на

фонду

оплати

праці за

травень 2016

1 травня 2016

1 січня

2016

Усього 4872,4 103,1 117,3 0,6 100,0

Сільське господарство, лісове

господарство  та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 4092,3 104,5 117,4 1,8 84,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B 451,0 101,5 109,0 1,2 9,3
Переробна промисловість C 3641,3 104,9 118,6 3,0 74,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D

Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

E
Будівництво F 493,5 100,0 97,4 3,9 10,1

Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G 100,9 100,0 79,9 0,2 2,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L 2,1 3,8 10,7 0,1 0,0

Професійна, наукова та технічна

діяльність

М 118,7 119,4 723,8 0,8 2,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O
Освіта P 64,9 106,6 0,0 1,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q

Мистецтво, спорт, розваги та

відпочинок

R
Надання інших видів послуг S

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за містами та районами

на 1 червня 2016 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн у % до
суми заборгованості на
1 травня 2016 1 січня 2016
Івано-Франківська область 4872,4 103,1 117,3 100,0
м.Івано-Франківськ 3685,9 103,7 120,2 75,6
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш 523,6 100,0 117,2 10,7
м.Коломия 403,1 103,1 112,2 8,3
м.Яремче 64,9 106,6 1,3
райони        
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський 100,9 100,0 100,0 2,1
Коломийський 94,0 100,0 100,0 1,9
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за видами економічної діяльності на 1 червня 2016 року

Код за КВЕД-2010   Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої за

січень–квітень 2016

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 травня 2016 1 січня 2016 тис.грн

у % до

загальної

суми

заборгованості

Усього   573,7 106,2 157,2 228,1 39,8 100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 390,1 102,6 111,9 44,5 11,4 68,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B
Переробна промисловість C 390,1 102,6 111,9 44,5 11,4 68,0

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря

D
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F

Оптова та роздрібна торгівля;  ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність М 118,7 119,4 723,8 118,7 100,0 20,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне

страхування

O
Освіта P 64,9 106,6 64,9 100,0 11,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за містами та районами на 1 червня 2016 року

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої за січень–квітень 2016
тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 травня 2016 1 січня 2016 тис.грн

у % до

загальної суми

заборгова-ності

Івано-Франківська область 573,7 106,2 157,2 228,1 39,8 100,0
м.Івано-Франківськ 118,7 119,4 723,8 118,7 100,0 20,7
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия 390,1 102,6 111,9 44,5 11,4 68,0
м.Яремче 64,9 106,6 64,9 100,0 11,3
     
райони      
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 01.07.2016 року

Попередній Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час жнив

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 08:00 – 17:15
П’ятниця: 08:00 – 16:00
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
Субота – неділя: вихідний

В розробці

Бурштинська міська рада © 2021. Всі права захищено