ВОЄННИЙ СТАН

Стан виплати заробітної плати на 1 березня 2016 року

Стан виплати заробітної плати на 1 березня 2016 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 березня 2016 року

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього   6213,6 1982,4 31,9 3802,0 61,2 429,2 6,9

Сільське господарство,

лісове господарство та

рибне господарство

А
Промисловість B+C+D+E 3962,5 367,7 9,3 3165,6 79,9 429,2 10,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 429,2 429,2 100,0
Переробна промисловість C 3533,3 367,7 10,4 3165,6 89,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D

Водопостачання; каналізація, поводження з

відходами

E
Будівництво F 588,0 94,5 16,1 493,5 83,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

мотоциклів

G 111,5 111,5 100,0

Транспорт, складське

господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H 1482,6 1482,6 100,0
Тимчасове розміщування й організація харчування I
                                                                                                                                                                                            Продовження

 

 

Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим

майном

L 31,4 31,4 100,0

Професійна, наукова та

технічна діяльність

М
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N

Державне управління й оборона; обов’язкове

соціальне страхування

O
Освіта P 37,6 37,6 100,0

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

______________________

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.

 

3аборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2016 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

ІваноФранківська область 6213,6 1982,4 31,9 3802,0 61,2 429,2 6,9
м.Івано-Франківськ 4240,3 705,7 16,6 3534,6 83,4
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш 490,8 61,6 12,6 429,2 87,4
м.Коломия 378,6 367,7 97,1 10,9 2,9
м.Яремче 37,6 37,6 100,0
               
райони              
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський 200,7 200,7 100,0
Долинський
Калуський 100,9 100,9 100,0
Коломийський 348,9 254,9 73,1 94,0 26,9
Косівський 83,2 83,2 100,0
Надвірнянський 166,2 166,2 100,0
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький 94,5 94,5 100,0
Тлумацький 71,9 71,9 100,0

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 березня 2016 року

  Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура

боргу,

%

тис.грн у % до
суми заборгованості на

фонду

оплати

праці за

лютий 2016

1 лютого 2016

1 січня

2016

Усього   6213,6 123,1 149,6 0,9 100,0

Сільське господарство, лісове

господарство  та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 3962,5 104,8 113,7 1,9 63,8

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B 429,2 102,1 103,7 1,1 6,9
Переробна промисловість C 3533,3 105,2 115,1 3,3 56,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D

Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

E
Будівництво F 588,0 116,0 116,0 5,3 9,5

Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G 111,5 100,0 88,3 0,3 1,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H 1482,6 250,5 х 2,7 23,8

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L 31,4 730,2 159,4 1,0 0,5

Професійна, наукова та технічна

діяльність

М
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O
Освіта P 37,6 х х 0,0 0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q

Мистецтво, спорт, розваги та

відпочинок

R
Надання інших видів послуг S

 Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати по містах та районах

на 1 березня 2016 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн у % до
суми заборгованості на
1 лютого 2016 1 січня 2016
Івано-Франківська область 6213,6 123,1 149,6 100,0
м.Івано-Франківськ 4240,3 125,4 138,3 68,3
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш 490,8 108,2 109,8 7,9
м.Коломия 378,6 103,0 105,3 6,1
м.Яремче 37,6 х х 0,6
райони        
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський 200,7 95,2 337,3 3,2
Долинський
Калуський 100,9 100,0 100,0 1,6
Коломийський 348,9 106,4 371,2 5,6
Косівський 83,2 114,6 х 1,3
Надвірнянський 166,2 124,2 х 2,7
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький 94,5 х х 1,5
Тлумацький 71,9 х х 1,2

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за видами економічної діяльності на 1 березня 2016 року

  Код за КВЕД-2010   Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

%

усього

у т.ч. нарахованої за

січень 2016

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 лютого 2016 1 січня 2016 тис.грн

у % до

загальної

суми

заборгованості

Усього   1982,4 198,0 543,3 1112,0 56,1 100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне

господарство

А
Промисловість B+C+D+E 367,7 103,1 105,5 11,1 3,0 18,5

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B
Переробна промисловість C 367,7 103,1 105,5 11,1 3,0 18,5

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря

D
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E
Будівництво F 94,5 х х 94,5 100,0 4,8

Оптова та роздрібна торгівля;  ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H 1482,6 250,5 х 968,8 65,3 74,8

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I
Інформація та телекомунікації J

Фінансова та страхова

діяльність

K
Операції з нерухомим майном L
Професійна, наукова та технічна діяльність М

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне

страхування

O
Освіта P 37,6 х х 37,6 100,0 1,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

по містах та районах на 1 березня 2016 року

    Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

%

усього у т.ч. нарахованої за січень 2016
тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 лютого 2016 1 січня 2016 тис.грн

у % до

загальної суми

заборгова-ності

Івано-Франківська область 1982,4 198,0 543,3 1112,0 56,1 100,0
м.Івано-Франківськ 705,7 1331,5 4303,0 385,7 54,7 35,6
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия 367,7 103,1 105,5 11,1 3,0 18,5
м.Яремче 37,6 х х 37,6 100,0 1,9
             
райони            
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський 200,7 132,6 х 158,3 78,9 10,1
Долинський
Калуський
Коломийський 254,9 108,9 х 149,0 58,5 12,9
Косівський 83,2 114,6 х 83,2 100,0 4,2
Надвірнянський 166,2 124,2 х 120,7 72,6 8,4
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький 94,5 х х 94,5 100,0 4,8
Тлумацький 71,9 х х 71,9 100,0 3,6

 Начальник                                                                                                                      О. Бліннікова

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 30.03.2016 року

Попередній Науково-практична конференція “Популяризація ініціатив та успішних практик у сфері енергоефективності”

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено