ВОЄННИЙ СТАН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2017 РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2017 РОКУ

 

Короткий огляд

Населення

Станом на 1 квітня 2017р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 254,9 тис. осіб, у тому числі в обласному центрі – 233,6 тис., у сільській місцевості – 21,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення збільшилася на 364 особи.

Кількість живонароджених у січні–березні 2017р. становила 656 осіб, померлих – 612 осіб.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у І кварталі 2017р. становила 72,8 тис. осіб, що на 4,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., і склала 37,4% загальної кількості працівників по області.

За даними міського центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 1671 особу, з них допомогу по безробіттю отримували 84,5%. Із загальної кількості безробітних 62,2% становили жінки.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж квітня 2017р., становила 1507 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2055,4 грн, що дорівнює 64,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2017р. порівняно з березнем зменшилась на 6,2% і на кінець місяця становила 452 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних (вакантних посад) у цілому по обласному центру упродовж квітня 2017р. не змінилося і на кінець місяця становило 4 особи на одне вільне робоче місце.

Доходи населення

У І кварталі 2017р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) склав 5505 грн, що на 47,7% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях (враховуючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) упродовж квітня 2017р. збільшилась на 971,1 тис.грн, або на 19,6%, і на 1 травня 2017р. склала 5,9 млн.грн, або дві третини від загальної суми боргу по області.

На підприємства-банкрути припадає 81,5% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 16,4%, на економічно неактивні підприємства – 2,1%.

Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (89,6% від загальної суми), будівництва (8,3%) і професійної, наукової та технічної діяльності (2,1%).

Соціальний захист

Упродовж січня–квітня 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 12,2 тис. домогосподарств, з них 11 тис. – домогосподарства обласного центру. Загальна сума призначених субсидій становила 16,8 млн.грн, з неї домогосподарствам м.Івано-Франківська – 14,6 млн.грн. У розрахунку на одне домогосподарство середній розмір призначеної субсидії у квітні 2017р. становив 1445,1 грн (у березні 2017р. – 1360,5 грн).

Капітальні інвестиції

За січень–березень 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 313,2 млн.грн капітальних інвестицій, з них 99,8% склали інвестиції у матеріальні активи. Інвестиції у житлові будівлі склали 37,2% загального  обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, машини, обладнання та інвентар – 25,8%, житлові будівлі і транспортні засоби – по 13,4%, інженерні споруди – 5,3%.

Промисловість

За січень–квітень 2017р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції (товарів, послуг) на 4339,9 млн.грн, у тому числі за межі країни – на 508,7 млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації склала 31,2%.

У структурі реалізованої продукції за основними промисловими групами 75,3% займала енергія, 12,7% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 7,1% – інвестиційні товари, 4,9% – товари проміжного споживання..

Будівництво

У січні–квітні 2017р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 261,3 млн.грн, або 76% загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 114%.

У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію 578 квартир загальною площею 46,6  тис.м2, що 58,1% більше, ніж у січні–березні 2016р.

Транспорт

Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців обласного центру у січні–квітні 2017р. замовникам доставлено 570,6 тис.т вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 207,8 млн.ткм, що становило відповідно 68,3% та 73,4% від обсягу січня–квітня 2016р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–квітні 2017р. надано послуг 11,9 млн. пасажирів, що складає 67,6% обсягу пасажирських перевезень січня–квітня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні–березні 2017р. склали 90,5 млн.дол. США, імпорту – 49,2 млн.дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2016р. обсяги експорту збільшилися на 39,3%, імпорту – на 12,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 41,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,84.

Обсяги експорту послуг підприємствами та організаціями обласного центру у І кварталі 2017р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 48,1%, імпорту – зменшилися на 30,7% і становили відповідно 10 та 1,6 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 8,4 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених з початку інвестування в економіку міста, на 1 квітня 2017р. cтановив 465,1 млн.дол.США, у розрахунку на одну особу населення – 1859,1 долара США.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 06.06.2017 року

Попередній Олег Гончарук привітав прикарпатських журналістів із професійним святом

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено