ВОЄННИЙ СТАН

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ  2019  РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність  наявного  населення  в області, за  оцінкою, на 1 вересня  2019р.  становила  1369,2 тис.  осіб, з  них  605,9 тис.  проживали у  міських  поселеннях, 763,3 тис. – у  сільській  місцевості. Упродовж січня–серпня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4107 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного (на 4036 осіб)  та  міграційного  (на  71  особу)  скорочень.

Кількість  живонароджених  у  січні–серпні 2019р.  становила 8139 осіб, померлих – 12175 осіб проти 8547 та 11505 осіб відповідно у січні–серпні 2018р. Кількість померлих дітей у віці до одного року склала 55 осіб  проти  54 у відповідному періоді минулого року.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2019р. становила 183,2 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2019р. становила 8,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,3%. Жінки становили 56,1% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2019р. склала 7,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3129 грн, що складає 75% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2019р. порівняно серпнем 2019р. зменшилася на 11,8% і на  кінець  місяця  становила             2301 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2019р. склало 4 особи.

 

Доходи  населення

 

У січні–вересні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8703 грн, що на 17,2% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 43,9% – у 1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2019р. склала 41,6 млн.грн, або 2,5% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2019р. Упродовж вересня 2019р. заборгованість збільшилась на 14,8%.

Станом на 1 жовтня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 5,1 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 46,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 53,4%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,7% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  (29%)  та  сферу  охорони  здоров’я  (13%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–вересні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 93,5 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 39,4 тис.  домогосподарств,            у  сільській  місцевості – 54,1 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–вересні  2019р.  склала   38,7 млн.грн,  із  неї  у  міських  поселеннях – 15,2 млн.грн,  у  сільській  місцевості –         23,5 млн.грн.

Крім того, у січні–вересні 2019р. 12,5 тис. домогосподарств (з них 12,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–вересні 2019р. становила 41,5 млн.грн, з якої 40,6 млн.грн – для домогосподарств         у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг              у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2019р. становив 67,2 грн (у серпні 2019р. – 90,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива –    3286,5 грн  (у серпні 2019р. – 3116,3 грн).

 

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2019р. склав 18344 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1%  більше від обсягу січня–вересня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно із серпнем 2019р. зменшився на 5,4%, а з вереснем 2018р. – збільшився на 2,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2019р. склав              11234,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 100%, у т.ч. у  підприємствах – 100,8%,  у  господарствах  населення – 99,6%. Індекс продукції  рослинництва склав 98,4%, індекс продукції тваринництва  –  101,9%.

Станом на 1 жовтня 2019р. культури  зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 120,3 тис.га (80,4% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 10,4% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  44,9 ц  зерна,  що  на  1 ц більше,  ніж  на 1 жовтня 2018р.

Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,5 тис.га накопано 1007,1 тис.т, що на 0,2% менше, ніж на 1 жовтня 2018р.; культур овочевих відкритого грунту з площі            7,8 тис.га отримано 129,1 тис.т (на 3,2% більше).

У січні–вересні  2019р. реалізовано на забій 86,1 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 2,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2018р., вироблено           392,9 млн.шт яєць (на 24% більше) та  326,3 тис.т молока  (на 2,8% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  146,4 тис. голів, що  на 4,1%  менше, ніж  на  1 жовтня  2018р., у  т.ч. корів – 86,1 тис. (на 4,4% менше), свиней – 330,2 тис. (на 0,4% більше), овець та кіз – 31,8 тис. (на 1,9% менше), птиці всіх  видів – 5478,7 тис. голів (на 5%  менше).

Обсяг власно  виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої  підпри-ємствами, в  січні–вересні  2019р. порівняно з січнем–вереснем  попереднього  року  зріс на 10,1%, у т.ч продукції рослинництва  –  у 1,6 раза, продукції  тваринництва  –  знизився  на  26,8%.

На 1 жовтня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було  в  наявності  147,9 тис.т зерна, що на 5,4% менше, ніж  на 1 жовтня 2018р.

 

Промисловість

 

У вересні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 95,7% та 89,9%, за підсумками січня–вересня 2019р. – 95,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–вереснем 2018р. випуск продукції зріс на 2,2%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,6%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися  на  9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,4%. Збільшення випуску продукції одержано на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 1,8%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,7%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції          у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 30,5%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 17,5%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 16,1%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16%), машинобудуванні (на 0,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 7,7%.

Підприємствами області за січень–вересень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 13,7 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на  суму 2090,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–вересні 2019р.  порівняно  з  січнем–вереснем  2018р. становив  94,4%.

Зведення  будівель  збільшилося  на  26,3%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 0,5%.  Індекс  будівництва  інженерних  споруд  склав  72,9%.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 10,9 млн.т вантажів, що на 17,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,9 млн.т вантажів, вантажооборот становив   915,1 млн.ткм, що відповідно на 31,8% та на 12,1% більше обсягу січня–вересня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 60,7 млн. пасажирів, що на 5% менше обсягу пасажироперевезень січня–вересня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі                              851,6 млн.пас.км або на 17,3% менше обсягу січня–вересня попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2019р. становили  594,9 млн.дол. США, імпорту – 509 млн.дол. США. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,8%, імпорту –  на 7,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 85,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,17.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  348,2 млн.дол. США або 58,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. на 9,7%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  вересні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,7%, з  початку  року  –  103,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,6%  та  103,7%  відповідно.

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку

 

 

  Кількість закладів, од У них місць, од Кількість дітей, які перебували у закладах, осіб
усього у тому числі заклади оздоровлення1 усього у тому числі        у закладах оздоровлення1 усього у тому числі         у закладах оздоровлення1
2000 84 18 3643 3351 11883 7434
2001 71 15 3181 2681 10512 5735
2002 114 16 2928 2928 14995 7481
2003 222 15 2823 2693 23889 8345
2004 842 14 4867 2650 93968 9629
2005 845 14 3818 2750 96989 9822
2006 846 10 4438 2100 95626 8767
2007 915 10 4359 2040 91771 8629
2008 876 9 4388 2050 96311 8875
2009 764 9 3838 2110 70262 6777
2010 768 10 3862 2318 83588 7683
2011 782 11 3511 2493 82568 7492
2012 783 15 3995 3023 83082 8848
2013 812 16 3650 3140 96262 11009
2014 720 15 3892 3356 76114 13450
2015 415 9 3805 2146 41375 7243
2016 344 8 4244 1753 38132 5714
2017 313 8 4313 1753 32842 6037
2018 207 8 4111 1733 26987 6111
2019 123 9 4402 1956 21063 5870

 

1 У 2000–2009 роках – позаміські оздоровчі табори  та табори санаторного типу.

 

 

Попередній Відбулася засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено