ВОЄННИЙ СТАН

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 1378,6 тис. осіб, з них 605,2 тис. проживали у міських поселеннях, 773,4 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня 2017р. кількість жителів зменшилась на 1360 осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2017р. становила 9069 осіб, померлих – 11619 осіб.

Зайнятість  та  безробіття 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2017р. становила 190 тис. осіб, що на 0,1 тис. осіб менше порівняно з серпнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 9,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,2%. Жінки становили 55% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2017р. становив 1,2% населення працездатного віку, у тому числі у міських поселеннях – 1,1%,          у сільській місцевості – 1,2%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2017р., склала 8,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив       1788 грн, або 55,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати           (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями  до  державної  служби  зайнятості,  у  вересні  2017р.  порівняно з  серпнем  2017р.  зменшилась  на  14,9%  і  на  кінець  місяця  становила  1668 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних в цілому по області упродовж вересня 2017р. збільшилось на 1 особу і на кінець місяця становило 6 осіб  на одне вільне робоче місце.

Доходи   населення

У січні–вересні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5934 грн, що на 45,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.; у вересні 2017р. – 6214 грн, що менше   на 1,1%, ніж у серпні 2017р., та більше на 37,3%, ніж у вересні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. становив 97,3%, відносно вересня 2016р. – 119,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2017р. склала 24,1 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р. Упродовж вересня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 42,4%, або на 7,2 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 55% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 44,5%, на економічно неактивні підприємства – 0,5%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,9% від загальної суми боргу) та сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (43,2%).

Соціальний   захист

У січні–вересні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 292,5 тис. домогосподарств на суму 166,2 млн.грн, з них у міських поселеннях – 133,1 тис. на суму 68,1 млн.грн, у сільській місцевості – 159,4 тис. на суму 98,1 млн.грн відповідно.

Крім того, 20 тис. домогосподарств області призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на    суму 52,3 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості – 19,6 тис. та 51,2 млн.грн відповідно.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2017р. склав 109,9 грн (у серпні 2017р. – 136 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива  –  2591,1 грн (у серпні 2017р. – 2523,1 грн).

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. становив 13,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах  на  4,6%  більше від  обсягу січня–вересня 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно з вереснем 2016р.  збільшився  на  0,1%.

Сільське  господарство

Індекс  сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 101,8%,  у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 103,4%,  у господарствах  населення – 101,2%.

Станом на 1 жовтня 2017р. всіма категоріями господарств області культур зернових і зернобобових (включаючи куку­рудзу) зібрано 561,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 4,6% менше,  ніж на відповідну дату торік. У середньому з      1 га  обмолоченої  площі  одержано  по 48,6 ц зерна, що на 1,9 ц більше, ніж на 1 жовтня 2016р.

Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,1 тис.га накопано 998,6 тис.т (на 2,6% більше, ніж на 1 жовтня торік); культур овочевих отримано 119 тис.т (на 2,6% більше).

Виробництво  плодоягідної  продукції  зросло  на  2,4%  і  склало  41,4 тис.т.

За січень–вересень 2017р. реалізовано на забій 80 тис.т худоби та птиці у живій масі, що на 2,3% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вироблено 353,1 тис.т молока (на 0,6% менше) та 289 млн.шт  яєць (на 16,4% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2017р. загальна  кількість великої рогатої худоби склала 168,4 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 97,7 тис. (на 2% менше); свиней – 327,2 тис.  (на 2,9% менше), овець та кіз – 33,1 тис.  (на 2,2% більше), птиці всіх видів –   4335,2 тис. голів  (на 1,2% більше).

Обсяг реалізованої  аграрними підприємствами власно  виробленої сільськогосподарської  продукції  за січень–вересень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р.  зріс  на  46,4%, у т.ч.  рослин­ництва – на 43,7%,  тваринництва –  на 48,9%.

На 1 жовтня 2017р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 253,6 тис.т зерна, що на 13,7% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.

Промисловість

У вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. та вереснем 2016р. індекс промислової продукції склав відповідно 107,6% та 126%, за підсумками січня–вересня 2017р. – 110,8%.

Приріст продукції у січні–вересні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 13,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 10,3%, у переробній промисловості – на 8,6%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 4,2 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,5 раза), в машинобудуванні (на 15,6%), у добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 14,3%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 13,9%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 6,3%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 1,1%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 23%).

Підприємствами області у січні–вересні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31,6 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 4,6 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–вересні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1125,3  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–вересні 2017р.  порівняно  з  січнем–вереснем 2016р. становив  120%.

Зведення будівель збільшилося на 8,8%, у т.ч. нежитлових –  на 15,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 0,5%. Інженерних  споруд  зведено на 37,4% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Транспорт

У січні–вересні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено         10,6 млн.т вантажів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 6,5 млн.т вантажів, що на 42,8%  більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот  становив 892,8 млн.ткм або 89,1% обсягу січня–вересня  2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 58,7 млн. пасажирів, що на 1,1% більше, ніж у січні–вересні 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 918,8 млн.пас.км або на 18,4% більше обсягу січня–вересня 2016р.

Зовнішня  торгівля  товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2017р. становили 366,6 млн.дол. США, імпорту – 354,5 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 7,7%, імпорту – на 35,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 12,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом  імпорту  склав  1,03.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу  становив  241,9 млн.дол. США або 66% від загальнообласного обсягу.

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у вересні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  102,0%,  з  початку  року  –  110,2%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,7%  та  110,2%  відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 03.11.2017 року

Попередній До Дня залізничника

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено