СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ

(за даними Головного  управління  статистики  в Івано-Франківській області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня  2017р. становила 1378,6 тис. осіб, з них 605 тис. проживали у міських поселеннях, 773,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1363 особи.

Кількість  живонароджених  у січні–квітні 2017р. становила 4401 особу, померлих – 6307 осіб.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2017р. становила 192 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб (на 0,9%) менше порівняно з квітнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 11,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,5%. Більше половини (53,5%)  загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2017р. становив 1,3% населення працездатного віку, у тому числі у міських поселеннях – 1,2%, у сільській місцевості – 1,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2017р., становила 9,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив  1726 грн, або 53,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем збільшилась на 2,8% і на кінець місяця становила 1309 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по області протягом місяця не змінилося і на кінець травня 2017р. склало 9 осіб  на одне  вільне  робоче  місце.

 

Доходи  населення

 

У січні–травні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5580 грн, що на 46,7% більше, ніж у січні–травні 2016р.; у травні 2017р. – 5907 грн, що більше на 3,5%, ніж у квітні 2017р., та на 43,3%, ніж у травні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 102,6%, відносно травня 2016р. – 127,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2017р. склала 12,4 млн.грн, або 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р. Упродовж травня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 39,3%, або на 3,5 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 11,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 87,7%, на економічно неактивні підприємства – 1%.

Основна частина боргу (94% загальної суми) утворена на промислових підприємствах, 4% – у будівництві, по 1% – у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та у сфері професійної, наукової та технічної діяльності.

 

Соціальний  захист

 

У січні–травні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 82,9 тис. домогосподарств на суму 138,4 млн.грн. Отримували субсидії у травні 2017р. 120,7 тис. домогосподарств або 26,7% від загальної кількості домогосподарств області.

Крім того, 13,5 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 34,9 млн.грн. Отримували субсидії такого виду у травні 2017р. 3,1 тис. домогосподарств області.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у травні 2017р. склав 634,2 грн (у квітні 2017р. – 746,3 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива  – 2761 грн  ( у квітні 2017р.  – 2844,8 грн).

 

Роздрібна торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 7016 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–травня 2016р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 102,6%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом  2016р. становив 97%, у т.ч. у сільськогос­подарських  підприємствах – 91,1%, у господарствах  населення – 100%.

За січень–травень 2017р. реалізовано на забій 44 тис. т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 4,6% менше порівняно з відповідним  періодом 2016р., вироблено 161,3 тис.т молока (на 0,6% менше) та  144,6 млн.шт  яєць (на 21,4% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 171,2 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у т.ч. корів – 98,4 тис. (на 1,1% менше); свиней – 324,5 тис. (на 1,5% менше), овець та кіз – 35,1 тис.  (на 3,5% більше), птиці  всіх  видів – 3679 тис. голів  (на 5% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2017р. порівняно з  аналогічним  періодом  попереднього  року  зріс на 19,7%, у т.ч продукції  рослинництва – у 2,6 раза, тваринництва – знизився на 4,1%.

На 1 червня п.р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 67,1 тис.т зерна, що на 26,3% менше, ніж на 1 червня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–травні 2017р. становила 3754,3 грн за т  проти  3249,8 грн  у  відповідному  періоді  2016р.

Промисловість

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. індекс промислової продукції становив відповідно 102,2% та 112,3%, за підсумками січня–травня 2017р. – 104,1%.

Приріст продукції у січні–травні п.р. спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 9,1%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 4%). На рівні січня–травня 2016р. працювали підприємства переробної промисловості. Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 2%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,3%), машинобудуванні (на 23,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих  виробів, крім  машин  і  устатковання  (на 51,2%).

Водночас спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8,2%) і виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 31,2%).

Підприємствами області у січні–травні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3 млрд.грн.

 

Будівельна діяльність

 

У  січні–травні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 475,5  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–травні 2017р.  порівняно  з відповідним  періодом  попереднього  року  становив  112,3%.

Зведення будівель збільшилося на 8,7%, у т.ч. нежитлових –  на 18,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,8%.  Інженерних  споруд  зведено на 18,5%  більше,  ніж  у  січні–травні  2016р.

Транспорт

 

У січні–травні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено         5 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним  транспортом за цей період перевезено  2,9 млн. т вантажів, що на чверть перевищило обсяги січня–травня 2016р., при  цьому  обсяги  вантажообороту  становили 497,4 млн.ткм або 83,5%  рівня  минулого року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 30,4 млн. пасажирів, що складає 82,5% обсягів січня–травня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 482,7 млн.пас.км  або на  6,5% більше.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2017р. становили 190,2 млн.дол. США, імпорту – 144,6 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 19,2%, імпорту – на 23,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,32.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  травні 2017р. порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,3%,  з  початку  року  –  106,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,0%  та  107,0%  відповідно.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 07.07.2017 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено