ВОЄННИЙ СТАН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ  2020  РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ  2020  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність  наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  на  1 квітня  2020р.  становила  1366,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2020р. кількість жителів зменшилась на 1755 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1828 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 73 особи.

Кількість живонароджених у січні–березні 2020р. становила 2697 осіб, померлих – 4525 осіб проти 2906 осіб та 5116 осіб відповідно у січні–березні 2019р.

 

Доходи  населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій        (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2020р. становила 182,8 тис. осіб.

У січні–квітні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8964 грн, що на 9,7% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у фінансовій та страховій діяльності, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві електричного устатковання, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, у сфері транспорту, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 40,9% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 62,8% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 травня 2020р. склала 26,2 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2020р. Упродовж квітня 2020р. заборгованість збільшилась на 6,3%.

Станом на 1 травня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

На економічно активні підприємства припадає 54,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 45,7%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (58,3% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (35,1%).

 

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2020р. склав 7574,4 млн.грн., що у порівнянних цінах на 0,1% більше від обсягу січня–квітня 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі у квітні п.р. порівняно із березнем зменшився на 26,3%, а з квітнем 2019р. – на 25,4%.

Капітальні  інвестиції

 

За січень–березень 2020р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 984 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (95,7% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–березнем 2019р.  зменшився на 49,5%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2020р. порівняно  з січнем–квітнем 2019р. становив 102,5%, у т.ч. у підприємствах – 109,6%,  у  господарствах  населення – 97,9%.

За січень–квітень 2020р. реалізовано на забій 39,6 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,9% більше порівняно з січнем–квітнем 2019р., вироблено 98,7 тис.т молока (на 3,3% менше) та 177,4 млн.шт яєць (на 9,2% більше).

За розрахунками, на 1 травня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 137,4 тис. голів (на 3,6%  менше, ніж на 1 травня 2019р.), у т.ч. корів – 82 тис. (на 3,6% менше); свиней – 322,3 тис. (на 2,5% менше),  овець  та  кіз  – 35,3 тис. (на 1,7% менше); птиці всіх видів – 4519,1 тис. голів  (на 1,9% менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, за січень–квітень 2020р. порівняно з січнем–квітнем 2019р. зріс на 17,5%,  у т.ч продукції рослинництва – на 38,2%, продукції  тваринництва – знизився на 1%.

На 1 травня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 70,4 тис.т зерна, що на 11,8% менше, ніж на 1 травня 2019р.

 

Промисловість

 

У квітні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2019р. індекс промислової продукції склав відповідно 91,6% та 77,6%, за підсумками січня–квітня 2020р. – 90,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 104,4%, переробній – 94,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 70,9%.

Збільшення випуску продукції проти січня–квітня минулого року одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,5%. Зменшення виробництва продукції спостерігалося у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,8%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 7,6%), машинобудуванні (на 9,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 11,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 21,9%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 30%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (у 1,6 раза), добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (у 1,9 раза).

Підприємствами області у січні–квітні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,6 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–квітні 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 682,6 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–квітні 2020р.  порівняно  з  січнем–квітнем 2019р. становив  95,8%.

 

Зведення  будівель у січні–квітні 2020р. порівняно з відповідним періодом  попереднього  року  зменшилося  на  2%,  у тому числі  житлових – на 17,9%. Водночас, будівництво нежитлових будівель збільшилося  на 15,8%.  Індекс будівництва інженерних споруд склав 92,7%.

У січні–березні 2019р. прийнято в  експлуатацію 151,4 тис.мзагальної площі  житлових будівель  нового  будівництва, що на 35,6%   менше  порівняно  з  січнем–березнем 2019р.

Транспорт

 

У січні–квітні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 4411,4 тис.т вантажів, що на 10,8% більше, ніж у січні–квітні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 2089,6 тис.т вантажів, що на 26,4% більше, ніж у січні–квітні 2019р., вантажообіг становив 312,6 млн.ткм (на 22,7% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 15,8 млн. пасажирів  або 56,1% обсягу пасажироперевезень у січні–квітні 2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 203 млн.пас.км або 51,7% від обсягу січня–квітня 2019р.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2020р. становили 186,8 млн.дол. США, імпорту – 150,3  млн.дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 8,2%, імпорту – на  6,4%.  Позитивне  сальдо  зовнішньої   торгівлі   товарами   склало   36,5 млн.дол. США,  коефіцієнт  покриття  експортом  імпорту  – 1,24.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 108,1 млн.дол. США або 57,9% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився  у  порівнянні  з  січнем–березнем  2019р.  на  5%.

Обсяги  експорту  послуг  підприємствами  і  організаціями  області  у І кварталі 2020р. порівняно  з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 7,4%, імпорту – зменшились на 31,6% і становили відповідно 19,5 та 4,7 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 14,8 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 64,8%, імпорту – 91%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  квітні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,8%,  з  початку  року  –  101,5%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях), в  області  –  100,7%  та  101,6%  відповідно.

 

 

 

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

 

 

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Попередній Рішення 96 чергової сесії сьомого скликання від 29.05.2020 року

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено