ВОЄННИЙ СТАН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ

Короткий  огляд

Населення

Чисельність  наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  на  1 червня  2020р.  становила  1365,4 тис. осіб, з них  606 тис.  проживали у міських поселеннях, 759,4 тис. –      у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2020р. кількість жителів зменшилась на     2731 особу. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2807 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 76 осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2020р. становила  4623 особи, померлих – 7430 осіб проти 4998 осіб та 8229 осіб відповідно у січні–травні 2019р.

Доходи  населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій         (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2020р. становила 180,5 тис. осіб.

У січні–червні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб)  становив  9299 грн, що на 9,5% більше,  ніж  у  відповідному  періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері транспорту,  сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, у сільському господарстві, на виробництві електричного устатковання, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 42,4% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 58,1% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 липня 2020р. склала 25,7 млн.грн, або 1,3% фонду оплати праці, нарахованого у червні 2020р. Упродовж червня 2020р. заборгованість збільшилась на 0,4%.

Станом на 1 липня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів погашена.

На економічно активні підприємства припадає 57% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 43%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (58,7% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (34,1%)

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2020р. склав 11,7 млрд.грн., що у порівнянних  цінах  на  0,1%  більше  від  обсягу  січня–червня 2019р.

Оборот роздрібної торгівлі у червні п.р. порівняно із травнем п.р. збільшився на 8,3%, а з червнем 2019р. – зменшився на 1%

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2020р. порівняно  з січнем–червнем 2019р.  становив  100%, у т.ч. у підприємствах – 104,4%, у господарствах   населення – 97,4%.

Під урожай 2020р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 378,2 тис.га, що в порів­нянні з 2019р. більше на 1,8%. Площа культур зернових і зернобобових склала            153 тис.га, або на 3,8 тис.га більше, ніж  у 2019р., технічних – 87,8 тис.га  (на 5,2 тис.га більше).

За січень–червень 2020р. реалізовано на забій 56,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,3% більше порівняно з січнем–червнем 2019р., вироблено 189,1 тис.т молока (на 3,6% менше) та 290,7 млн.шт яєць  (на 10,6% більше).

За розрахунками, на 1 липня 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 139,3 тис. голів (на 4,2%  менше, ніж на 1 липня 2019р.), у т.ч. корів – 80,3 тис. (на 3,8% менше); свиней – 326,7 тис. (на 2,9% менше), овець та кіз – 33 тис. (на 2,7% менше); птиці всіх видів – 5222,8 тис. голів (на 3% менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2019р. зріс  на 6,9%, у т.ч продукції рослинництва – на 21,8%, водночас продукції тваринництва – знизився на 4%.

На 1 липня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 44,4 тис.т зерна, що на 32,3% менше, ніж на 1 липня 2019р.

Промисловість

У червні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2019р. індекс промислової продукції склав відповідно 101% та 88,6%, за  підсумками  січня–червня 2020р. – 89,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно  із січнем–червнем 2019р. індекс промислової продукції становив 103,7%, переробній – 92,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 68,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–червня 2019р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,7%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 2,2%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 3,7%), машинобудуванні (на 7,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 16,2%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 29,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництві, передачі та розподіленні електроенергії  (у 1,5 раза), добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (у 1,6 раза).

Підприємствами області у січні–червні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25,5 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,7 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–червні 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 1103,6 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–червні 2020р.  порівняно  з  січнем–червнем 2019р. становив  88,6%.

Зведення  будівель у січні–червні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося  на 15,3%,  у тому числі  житлових – на 27,6%,  нежитлових –  на 1,3%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 93,7%.

Транспорт

У січні–червні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту перевезено 7247 тис.т вантажів, що на 13,2% більше, ніж у січні–червні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено  3356,1 тис.т вантажів, що на 25,2% більше, ніж у січні–червні 2019р., вантажообіг становив 489,5 млн.ткм (на 18,9% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 20,2 млн. пасажирів  або  48,1%  обсягу  пасажироперевезень  у січні–червні 2019р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 268 млн.пас.км або 46,4% від обсягу січня–червня 2019р.

Зовнішня  торгівля  товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2020р. становили 285,2 млн.дол. США, імпорту – 205,8 млн.дол. США. Порівняно з січнем–травнем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 22,9%, імпорту – на 32,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 79,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  червні  2020р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,2%,  з  початку  року  –  102,0% (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,3%  та  102,3%  відповідно.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

Попередній Фінансова і бюджетна звітність Бурштинської міської ради за перше півріччя 2020 року (станом на 1 липня 2020 року)

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено