ВОЄННИЙ СТАН

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬБЕРЕЗЕНЬ  2020  РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд Населення

Чисельність  наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  на  1 березня  2020р.  становила  1367 тис. осіб, з  них  606,5 тис.  проживали у міських поселеннях, 760,5 тис. –     у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого 2020р. кількість жителів зменшилась             на 1076 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1103 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 27 осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2020р. становила 1926 осіб, померлих – 3029 осіб проти 1965 осіб та 3565 осіб відповідно у січні–лютому 2019р.

Доходи  населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2020р. становила 186,6 тис. осіб.

У січні–березні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9129 грн, що на 13,5% більше, ніж  у  відповідному  періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві електричного устатковання,  гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції,  хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 49,4% – у 1,6 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 67,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 110,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 квітня 2020р. склала 24,7 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2020р. Упродовж березня 2020р. заборгованість збільшилась на 1,4%.

Станом на 1 квітня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутня.

На економічно активні підприємства припадає 51,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 48,9%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (59,5% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (34,7%).

                                                             

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2020р. склав 6117,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1% більше від обсягу січня–березня 2019р.

Оборот  роздрібної  торгівлі  у березні п.р. порівняно із лютим зменшився  на  1,3%, а з березнем 2019р. – збільшився  на  1%.

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–березні 2020р. порівняно  з січнем–березнем 2019р. становив 103,1%, у т.ч. у підприємствах – 110,5%, у  господарствах  населення – 98%.

За січень–березень 2020р. реалізовано на забій 29,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,8% більше порівняно з січнем–березнем 2019р., вироблено 64,2 тис.т молока (на 3% менше) та 119,3 млн.шт яєць (на 3,6% більше).

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. загальна кількість  великої  рогатої  худоби  склала  134,8 тис. голів  (на 3,9%  менше, ніж на 1 квітня 2019р.), у т.ч. корів – 81,6 тис.      (на 3,5% менше); свиней – 321,1 тис. (на 1,2% менше), овець та кіз – 33,4 тис.                       (на 2,1% менше); птиці всіх видів – 4460,5 тис. голів  (на 4,5% більше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами, за січень–березень 2020р. порівняно з січнем–березнем 2019р. зріс на 31,5%, у т.ч продукції рослинництва – у 1,6 раза, продукції тваринництва – на 2,8%.

На 1 квітня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 88,2 тис.т зерна, що на 15% менше, ніж  на  1 квітня 2019р.

 

Промисловість

 

У березні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2019р. індекс промислової продукції склав відповідно 99,7% та 84,2%, за підсумками січня–березня 2020р. – 95,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–березнем 2019р. індекс промислової продукції становив 104,6%, переробній – 102,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 77%.

Збільшення випуску продукції проти січня–березня минулого року одержано у машинобудуванні на 11,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,3%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 6,6%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 4,3%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 37,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,6%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії  (на 23,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15,3%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 2,2%).

Підприємствами області у січні–березні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,9 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–березні 2020р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 529,6 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–березні 2020р.  порівняно  з  січнем–березнем 2019р. становив  105,8%.

Зведення  будівель у січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося  на 13,6%, у тому числі  житлових – на 0,9%, нежитлових – на 28,2%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 95%.

Транспорт

 

У січні–березні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено         3101,4 тис.т вантажів, що на 9,7% більше, ніж у січні–березні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1396,1 тис.т вантажів, що на 16,9% більше, ніж у січні–березні 2019р., вантажообіг становив 238,3 млн.ткм (на 19,3% менше).

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось 15,7 млн. пасажирів, що на 25% менше обсягу пасажиро­перевезень у січні–березні 2019р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі                   201,6 млн.пас.км або на 30,1% менше обсягу відповідного періоду попереднього року.  

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги  експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2020р. становили  137,7 млн.дол. США, імпорту – 102,8 млн.дол. США. Порівняно з січнем–лютим 2019р. обсяги експорту збільшилися на 11,6%, імпорту – на 9,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 34,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,34.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  78,1 млн.дол. США або 56,7% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився  у  порівнянні  з  січнем–лютим  2019р. на  9,8%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України, індекс споживчих цін у березні 2020р. в Україні (без урахування тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях)  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,8%,  в  області  –  100,9%,  з  початку  року  –  100,7%  та  100,9%  відповідно.

 

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

 

 

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Попередній Виробництво будівельної продукції підприємствами міст і районів Івано-Франківської області у січні–березні 2020 року

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено