СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ

 Населення

 Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на        1 січня 2018р. становила 1377,5 тис. осіб, з них 606,2 тис. проживали у міських поселеннях, 771,3 тис. – у сільській місцевості.

Упродовж 2017р. кількість жителів зменшилась на 2,4 тис. осіб  за рахунок природного скорочення населення – на 3,9 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 1,5 тис осіб.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 13,4 тис. осіб, померлих – 17,3 тис. осіб.

 Зайнятість  та  безробіття

 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій    (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у січні 2018р. становила 191,8 тис. осіб, що на 0,8 тис. осіб, або на 0,4%, менше порівняно з груднем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 9,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,1%. Жінки становили 58,2% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області та у сільській місцевості на кінець січня 2018р. становив 1,1% населення працездатного віку, у міських поселеннях цей показник склав 1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у січні 2018 р., склала 8,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив        2186,8 грн, або 58,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати              (з 1 січня 2018р. – 3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. збільшилась на 33,1% і на кінець  місяця  становила       1421 одиницю.

Навантаження  зареєстрованих  безробітних  на  одну  вакансію  в  цілому  по  області  зменшилось  із  9 осіб  на  кінець грудня  2017р.  до  7 осіб на кінець січня 2018р.

 Доходи   населення

 У січні 2018р. розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6665 грн. Порівняно з груднем 2017р. заробітна плата зменшилась на 3,9%, а відносно січня 2017р. збільшилась на 27,7%.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці у січні 2018р. відносилися добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, транспорт, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,8–2 рази. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг      (не перевищували 56,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 94,5%, а відносно січня 2017р. – 112,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 лютого 2018р. склала 20,2 млн.грн, або 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р. Упродовж січня 2018р. сума заборгованості збільшилась на 3,1%, або на 609,2 тис.грн.  Борг  із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів   склав 1,9 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 69,2% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 30,8%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (86,7%).

 Соціальний   захист

 У січні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних  послуг  9,3 тис.  домогосподарств  на  суму 11,7 млн.грн, з  них  у  міських  поселеннях – 4,3 тис.  на  суму 4,4 млн.грн,  у  сільській місцевості – 5  тис. та 7,3 млн.грн відповідно.

Крім того, 0,8 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 2,1 млн.грн.

Cередній  розмір  призначеної  субсидії  для  відшкодування  витрат  на оплату  житлово-комунальних  послуг  у  розрахунку на одне домогосподарство у  січні  2018р.  склав  1264,7 грн  (у  грудні  2017р. – 873,9 грн);  готівкою на  придбання скрапленого газу та пічного побутового палива  –  2606,8 грн  (у  грудні  2017р. – 2518,1 грн).

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна  торгівля, у січні 2018р.  становив 1534,6 млн.грн, що у порівнянних цінах  на  7,5%  більше від  обсягу  січня 2017р.

Капітальні  інвестиції

За січень–грудень 2017р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 8972,6 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,4% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2016р.  збільшився  на  32,1%.

Сільське  господарство

 Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 100%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 103,8%, у господарствах населення  – 98,2%.

За січень 2018р. реалізовано на забій 12 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з січнем 2017р., вироблено 18,7 тис.т молока (на 5,1% менше) та 20,5 млн.шт  яєць (на 0,5% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 146,5 тис. голів (на 8,3% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у т.ч. корів – 92,1 тис.  (на 7,9% менше); свиней – 299,3 тис. (на 4,9% менше), овець та  кіз – 28,4 тис.  (на 2,7% менше),  птиці  свійської – 4220,4 тис.  голів  (на 6,9% більше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень 2018р. порівняно з січнем 2017р. зріс на 17,1%,  у т.ч. продукції  тваринництва – на 37,1%, продукції  рослинництва – знизився на 3,7%.

На 1 лютого 2018р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було  в  наявності  281 тис.т  зерна,  що у 2 рази більше,  ніж  на  1 лютого 2017р.

  Промисловість

 У січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. індекс промислової продукції становив 93%, з січнем 2017р. – 115,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 121,5%, переробній – 153,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 90,9%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,7 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,7 раза), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (в 1,6 раза), сирої нафти та природного газу (на 20,4%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 26%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 21,1%), розподіленні електроенергії (на 21,1%), у машинобудуванні (на 3,8%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 25,3%), виробництві електроенергії (на 13,5%).

Підприємствами області у січні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 1,7 млрд.грн.

 Будівництво

 У  січні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 69,8  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні 2018р.  порівняно  з  січнем  2017р. становив  105,7%.

Зведення будівель збільшилося на 10,1%, у т.ч. житлових – на 18%, нежитлових – на 3,7%. Водночас інженерних  споруд  зведено на 1,9% менше, ніж у січні  2017р.

У 2017р. прийнято в експлуатацію 624,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 29,9% більше, ніж у  2016р.

 Транспорт 

У січні 2018р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 763 тис.т вантажів, що на 18,5% більше, ніж у січні 2017р. Автомобільним транспортом перевезено  321,2 тис.т вантажів,  або на 7,8%  більше, ніж за січень 2017р., вантажооборот  становив  58 млн.ткм або 82,2% обсягу січня 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались майже 7 млн. пасажирів, що на 34,4% більше,  ніж у січні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 109 млн.пас.км або на 27,8% більше.

 Зовнішньоекономічна  діяльність

             Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2017р. становили 665,4 млн.дол. США, імпорту – 642,3 млн.дол. США. Проти 2016р. обсяги експорту збільшилися на 16%, імпорту – на 58,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 23,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  411,7 млн.дол. США або 61,9% від загальнообласного обсягу.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у 2017р. порівняно з попереднім роком збільшилися на 1,2%, імпорту – зменшилися на 11,2% і становили відповідно 54,5 та 15,9 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 38,6 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 82,9%, імпорту – 89,1%.

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  31 грудня 2017р.  cтановив              908,6 млн.дол. США,  що  на 9,9%  більше  обсягів  інвестицій  на  початок  2017р., у  розрахунку  на  одну  особу  – 660,3 долара.

У  2017р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  3,2 млн.дол. США  та  вилучено   2,2 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

Споживчі  ціни

 За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  січні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем становив  101,5%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,8%.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено