Роз’яснення щодо змін до порядку нарахування субсидій та надання пільг

Роз’яснення щодо змін до порядку нарахування субсидій та надання пільг

 Зміни до порядку надання субсидії

     Стосовно призначення субсидій особам, які мають право на пільги

Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.04.2016 року №319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова)передбачено,що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг,придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначення субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг.У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховують відповідні пільги.

У зв’язку з цим з травня 2016 року буде здійснено перерахунок діючих субсидій, які розраховувалися з урахуванням пільг.

Стосовно призначення субсидії на оплату послуг з управління будинком

Постановою доповнено перелік послуг, на оплату яких призначається субсидія, послугою з управління будинком.

Оскільки вартість послуг управління будинком визначається за домовленістю сторін,призначення субсидій на оплату витрат на управління будинком буде можливим після затвердження Мінрегіоном нормативно-правових документів щодо їх граничного розміру для надання субсидій.

Стосовно призначення субсидії особам, які орендують житло

Постановою доповнено норму щодо призначення за рішенням комісії субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму(оренди) житла, умовою щодо нарахування цій особі плати за житлово-комунальні послуги.

Зазначене викликано тим, що у випадках, коли за відсутності засобів обліку комунальних послуг кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб відрізняється від кількості осіб, які орендують житло, ускладнюється розрахунок субсидіїчерез невідповідність вартості послуг.Таким чином, плата за послуги має нараховуватися на ту кількість осіб, якіорендують житлове приміщення. При цьому не вимагається відкриття особових рахунків на сплату послуг на особу, яка орендує житло.

Про період врахування доходу для призначення субсидії

    Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у 1 кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.

Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії

Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, до:

  • двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.-для платників єдиного податку першої групи;
  • трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.-для платників єдиного податку другої групи;
  • чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.-для платників єдиного податку третьоїгрупи.

При цьому до сукупного доходу таких осіб не враховуються розміри доходу за кодом 157 та доходу від підприємницької діяльності(код 999), інформацію про якінадає ДФС на запит соціального захисту населення.

Для працездатних осіб. Які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,до сукупного доходу за кожен місяць тепер враховується дохідна рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В окремих випадках для тих осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, за рішенням комісії може враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для студентів денної форми навчання, які мають батьків,зареєстровані самі і не отримують стипендіїю, а також для осіб, які перебуваютьна обліку у центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю,у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб.

Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат,виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом 1 групи, або особою, яка досягла 80-ти річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб  враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, або у разі прийняття відповідного рішення комісією для осіб, які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах,-одного прожиткового мінімуму,встановленого для працездатних осіб.

Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначення субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та щомісячного адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів.Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.

Виключено вищі навчальні заклади з переліку установ, що надають інформацію про доходи осіб, які звернулися за призначенням субсидії, за запитами органів соціального захисту населення, оскільки відомості про стипендію надає ДФС (код150).

     Стосовно терміну, на який призначається субсидія

    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.

Оскільки згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні 2016 року – квітні 2017 року( у тому числі на наступний період без звернення громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно.

За наявності договору найму(оренди) субсидія призначається по місяць, в якому завершується термін дії договору найму(оренди). Призначення субсидії на наступний період здійснюється на підставі заяви і декларації.

Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій

Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. Зазначене здійснюється на підставі акта звіряння, складеного виробником/виконавцем послуг із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення), яка зараховується виробником/виконавцем послуги як оплата послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступні розрахункові періоди.

Таким чином, виробники/виконавці послуг мають визначити суму залишків невикористаних сум субсидій на оплату опалення на рахунках отримувачів субсидії (за виключенням еквіваленту вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії, якщо вони використовуються на опалення, за цінами і тарифами станом на 01.05.2016) і скласти акт звіряння з органом соціального захисту населення на загальну суму залишків, яка повертається до бюджету.

Щодо сплати за послуги отримувачами субсидій

Відповідно до Постанови громадяни,яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувативартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

Таким чином, надавачами послуг контролюється сплата не лише обов’язкової частки плати, а й усього обсягу спожитих послуг, і у разі наявності засобів обліку та споживання комунальних послуг в обсягах, менших від соціальних нормативів, отримувачем може сплачуватися не у повному обсязі обов’язкова частка плати.

             Постановою також передбачено:

  • можливість призначити субсидію неповнолітнім студентам денної форми навчання, які зареєстрованіта проживають у гуртожитках;
  • під час призначення субсидії без щвернень громадян на наступний період сім’ям, яким субсидія призначалася на підставі рішення комісії, переглядати зазаначені рішення комісії лише у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) осіб або здійснені однією із зареєстровантх (фактично проживаючих) осіб протягом 12 місяців купівлі, оплати послуг на суму понад 50 тис. гривень;
  • можливість припинення субсидії якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов господарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, яківплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

Зміни до порядку надання пільг

Постановою внесено наступні зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї:

  • збільшено з 6 до 12 місяців період, на який визначається право осіб на отримання пільг (при цьому залишився незмінним термін, за який враховуються доходи, -6 місяців, що передують місяцю, з якого визначається право);
  • доповнено перелік доходів, які враховуються при визначенні права особи на отримання пільг, допомогою по безробіттю та іншими виплатами, що здійснюються органами соціального страхування.

Не переглядається право осіб на отримання пільг, якщо не закінчився термін, на який визначено відповідне право. Для інших осіб, а також після закінчення терміну, на який було визначено право, визначається право на отримання пільг на наступні 12 місяців.

 

Відділ соціального захисту населення
Опубліковано 16.05.2016 року

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено