Під час засідання 79 сесії представили результати державного фінансового аудиту бюджету міста Бурштина.

Під час засідання 79 сесії представили результати державного фінансового аудиту бюджету міста Бурштина.

26 вересня 2019 року відбулося чергове засідання 79-ї сесії Бурштинської міської ради, в ході якої начальник фінансовго відділу Ольга Петровська представила депутатам та присутнім результати проведення державного фінансового аудиту бюджету міста Бурштина  за період з 01.07.2015 по 28.02.2019 року., який проводився Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області на виконання п. 3.9 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України.

Аудитом встановлено, що ресурси міського бюджету Бурштина є обмеженими, фінансові ресурси на соціально-економічний розвиток міста, на жаль, у дефіциті.

Аналізом стану наданням громадянам міста соціальних гарантій встановлено, що мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста Бурштина впродовж досліджуваного періоду затверджена в кількості 5 загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема: 3 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Бурштинська гімназія та навчально-виховний комплекс І – III ступенів. При цьому рівень використання потужностей загальноосвітніх шкіл в цілому по місту складає в середньому 50%, а середня наповнюваність класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста – 21 учень.

Аналізом забезпечення потреби в коштах встановлено, що згідно розрахунку, поданого відділом освіти Бурштинської міської ради фінансовому відділу міської ради, потреба у заробітній платі на 2019 рік за рахунок «Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» склала 25206,8 тис. гривень. Міністерством фінансів України доведено на 2019 рік «Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 19967,0 тис. гривень, з врахуванням коштів місцевого бюджету затверджено видатки в сумі 20259,00 тис. гривень.

Таким чином, незабезпеченість по оплаті праці педагогічних працівників станом на 01.01.2019 року складала 4947,8 тис. гривень.

Станом на 01.05.2019 надійшло освітньої субвенції в сумі 6150,00 тис грн, заборгованість із заробітної плати при цьому склала 1176,3 тис. гривень.

Під час аудиту бюджету міста Бурштина проведено державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм відділом освіти і науки Бурштинської міської ради за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, яким встановлено, що використання бюджетних коштів Відділом освіти в досліджуваному періоді характеризувалося прийняттям неефективних управлінських рішень, що призвело до недостатньої фінансової спроможності для розвитку освіти.

Основними причинами, що негативно впливали на неякісне та неповне надання соціальних гарантій при наданні загальноосвітніх послуг та призводили до неефективного використанйя бюджетних коштів, були:

  • розрахунок потреби в асигнуваннях на проведення видатків, пов’язаних з нарахуванням та перерахуванням коштів єдиного соціального внеску на фонд оплати праці фактично працюючих в закладах дошкільної освіти осіб з інвалідністю проводився виходячи зі ставки цього внеску 22 відсотки, тоді як повинна застосовуватися окрема ставка єдиного соціального внеску в частині нарахувань на заробітну плату вказаних осіб у розмірі 8,41 відсотків. Зазначене є порушенням вимог пп. 22 та 29 Порядку № 228 та призвело до завищення по КПКВК 0611010 кошторисних призначень на загальну суму 240,63 тис. гривень;
  • діюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів не в повній мірі сприяє ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів, спрямованих на загальну середню освіту. Внаслідок не прийняття рішення по оптимізації освітніх закладів втрачено вигоду в сумі 6010,35 тис. гривень;
  • відсутність в установах та закладах освіти міста заходів, спрямованих на скорочення кількості працюючих з неповним робочим часом призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів в 2015- 2018 роках на суму 189,26 тис. гривень.

Вищезазначене спричинило додаткове навантаження на місцевий бюджет міста Бурштина в загальній сумі 11388,04 тис. гривень.

Реалізація визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян м. Бурштин в сфері охорони здоров’я здійснюється шляхом надання первинної та вторинної медичної допомоги, а саме:           медичним лікувально-профілактичним закладом – Комунальна організація «Бурштинська центральна міська лікарня» та Комунальним некомерційним підприємство «Бурштинський міський центр первинної медико- санітарної допомоги». За наслідками аудиту зроблено висновок, що органами місцевого самоврядування забезпечено достатній рівень надання первинної медичної допомоги жителям міста.

Проте, на даний час у місті Бурштин спостерігається складна демографічна ситуація – смертність населення перевищує народжуваність майже вдвічі.

Під час аудиту бюджету міста Бурштина працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня» за період з 01.01.2015 по 31.03.2019, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 365,72 тис. грн., зокрема: недоотримано фінансових ресурсів на суму 17,19 тис. грн., з яких усунуто в ході ревізії 7,02 тис. грн., фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 345,61 тис. грн., з яких

відшкодовано в сумі 303,13 тис. грн. та інших порушень фінансової дисципліни

  • 2,92 тис. грн., з яких усунуто в сумі 0,53 тис. гривень.

Крім того, ревізією встановлено неефективні управлінські дії на суму 178,4 тис. гривень.

Так, головним лікарем Сопільняком С.М. направлено в Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА лист від 14.07.2016 №171, в якому зазначено, що адміністрація КО «Бурштинська центральна міська лікарня» не може приймати студентів на заочний цикл інтернатури, а оплату зазначеного циклу навчання забезпечить під час проходження інтернатури на базі ЦМКЛ м.Івано-Франківськ. Департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА на підставі зазначеного листа видано наказ про зарахування до інтернатури студентів до Бурштинської центральної міської лікарні та відрядження їх для проходження заочної частини інтернатури на базу Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні.

Однак, чинним законодавством не передбачена можливість відрядити лікаря-інтерна для проходження заочної частини інтернатури на базу іншої медичної установи та проводити при цьому оплату праці за рахунок коштів установи, в яку він зарахований для проходження інтернатури.

Бурштинською центральною міською лікарнею на підставі табелів обліку робочого часу, наданих ЦМКЛ м. Івано-Франківськ нараховано та виплачено заробітної плати лікарям-інтернам в загальній сумі 176,52 тис. гривень.

Крім того, внаслідок не укладання договору на відшкодування комунальних послуг Лікарнею покрито витрати Поліцейської станції за комунальні послуги на загальну суму 1,88 тис. гривень.

Таким чином, використані бюджетні кошти у дослідженому періоді не достатньо вплинули на поліпшення демографічної ситуації та зниження рівня захворюваності населення.

Аудитом виявлено окремі чинники, які, на думку аудиторів, не сприяють максимальному залученню додаткових джерел доходів, використанню природних ресурсів та ефективному управлінню майном і землями.

Недостатній рівень зацікавленості органів місцевого самоврядування міста у мобілізації доходів та раціональному використанні майнових ресурсів не сприяє максимальному наповненню місцевих бюджетів та призводить до втрати можливості отримання додаткових надходжень.

Зокрема, через відсутність належного контролю органу місцевого самоврядування за виконанням рішень міської ради, не вжиття заходів щодо укладення додаткових угод при зміні розміру ставки орендної плати за землю міським бюджетом упущено вигоду отримати додаткові доходи розрахунково в сумі 646,55 тис. гривень. Внаслідок не оформлення договорів оренди землі міський бюджет розрахунково втрачає 1309,04 тис. грн. (упущена вигода) щорічно.

Невжиття заходів щодо погашення заборгованості по земельному податку та орендній платі за землю не дозволили в повному обсязі забезпечити інтереси територіальної громади міста, призвели до послаблення економічних основ місцевого самоврядування через недоотримання доходів та не залучення до

місцевого бюджету наявних резервів щонайменше на суму 1275,03 тис. гривень.

Неефективне виконання виконавчими органами Бурштинської міської ради повноважень у сфері контролю за розміщенням зовнішньої реклами в місті Бурштин призвели до недоотримання доходів міського бюджету розрахунково в сумі 348,98 тис. гривень.

За умови укладання Бурштинською міською радою угод про передачу видатків на виконання повноважень із надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я міста із органами місцевого самоврядування прилеглих (сусідніх) адміністративно-територіальних одиниць, населенню яких фактично надаються такі послуги, до міського бюджету щорічно можна було б залучити значні додаткові надходження, розрахункова сума яких складає 8994,48 тис. гривень.

Як у галузі охорони здоров’я, де повноваження міської ради на укладання угод із органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць Галицького району, мешканці яких отримують соціальні послуги за рахунок коштів міського бюджету, не реалізовані, так і в галузях освіти та культури такі договори в досліджуваному періоді взагалі не укладались, внаслідок чого втрачено можливість залучити щорічні додаткові надходження в загальній сумі 7312,9 тис. гривень.

Окрім того, внаслідок прийняття неефективного управлінського рішення щодо зарахування в якості пайового внеску замовника будівництва приміщення в непридатному до експлуатації стані міським бюджетом втрачено можливість отримати додаткові надходження в бюджет розвитку в сумі щонайменше 253,40 тис. гривень.

Допущені недоліки при розробці місцевих цільових програм призвели до неефективних витрат і без того дефіцитних фінансових ресурсів.

Так, за рахунок коштів місцевого бюджету проводились видатки на реалізацію місцевих програм, які не відносяться до соціальних та першочергових, заходи яких дублюють функції і завдання установ, що фінансуються з державного бюджету, на суму 534,47 тис. гривень. Окрім того, внаслідок розпорошення коштів на не пріоритетні цілі та не першочергові завдання не отримано максимальних результатів від упровадження в дію програм соціально-економічного розвитку, що, в свою чергу, призвело до неефективного використання бюджетних коштів у загальній сумі 7667,35 тис. гривень.

Недостатній рівень внутрішнього фінансового контролю не забезпечує відповідної фінансової дисципліни, що, в свою чергу, призвело до додаткового навантаження на бюджет. Так, в результаті розподілу повної ставки між кількома працівниками в закладах освіти та культури додатково понесено витрати на сплату ЄСВ в загальній сумі 432,55 тис. гривень. Окрім того, низька заповнюваність шкіл спричиняє додаткове навантаження на міський бюджет та не сприяє ефективному використанню бюджетних ресурсів.

Запроваджена політика щодо організації та здійснення фінансово- господарської діяльності комунального підприємства «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» не забезпечує мету його утворення – надання послуг, отримання прибутків та наповнення бюджету, а постійна фінансова підтримка суб’єкта господарювання не сприяє його зацікавленості в активізації основної діяльності та економному використанні бюджетних коштів.

Вищевикладене свідчить про недостатній рівень організації внутрішнього фінансового контролю та неналежний стан фінансової дисципліни в органах місцевого самоврядування та бюджетних установах міста, що не сприяє забезпеченню відповідного захисту інтересів територіальної громади.

Як зазначають у фінансовому відділі міської ради, з метою підвищення ефективності використання ресурсної бази територіальної громади міста Бурштин та збільшення дохідної частини міська рада необхідно:

  1. Для забезпечення наповнення дохідної частини бюджету міста додатковими надходженнями активізувати роботу та посилити контроль за ефективним використанням земельних ділянок, комунального майна та за розміщенням зовнішньої реклами. Вжити заходів щодо максимального залучення до місцевого бюджету доходів та зборів, не допускати утворення недоїмки та податкового боргу. Спільно з органами Державної фіскальної служи вжити всіх необхідних заходів для проведення претензійно – позовної роботи щодо погашення боргу по орендній платі за землю та земельному податку, недопущення його в подальшому.
  2. Ініціювати укладання договорів з іншими бюджетами району щодо відшкодування витрат на послуги з лікування хворих з інших населених пунктів, на навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та школі естетичного виховання, а також дітей у дошкільних навчальних закладах, які проживають на території інших адміністративно-територіальних одиниць.
  3. З метою недопущення розпорошення бюджетних коштів, підвищення рівня ефективності їх використання переглянути місцеві бюджетні програми на предмет оптимізації їх кількості та визначення в них конкретних результативних показників, внести коригування та при можливості сконцентрувати фінансові ресурси на забезпеченні соціально важливих питань. Запровадити постійний моніторинг досягнутих результатів від їх реалізації.
  4. З метою зменшення навантаження на міський бюджет та оптимізації видатків в частині фінансового утримання комунального підприємства «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», функції якого зводяться до технічного нагляду за будівництвом, розглянути питання щодо доцільності функціонування підприємства, його можливої реорганізації. У разі прийняття рішення про ліквідацію підприємства ввести до штату міської ради (за необхідності) посаду інженера з проектно-кошторисної документації, яка забезпечуватиме виконання аналогічного об’єму робіт.

Оптимізувати штатні розписи закладів освіти, медицини та культури шляхом зменшення кількості працівників із навантаженням по 0,25, 0,5 і 0,75 посади з метою уникнення зайвих витрат на сплату ЄСВ. Максимально ефективно використовувати завантаженість освітніх закладів.

  1. Забезпечити максимально ефективне використання коштів міжбюджетних трансфертів, контролювати їх своєчасне використання за цільовим призначенням, не допускати необгрунтоване утворення залишків.
Попередній Відбулося засідання виконавчого комітету Бурштинської міської ради.

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 08:00 – 17:15
П’ятниця: 08:00 – 16:00
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
Субота – неділя: вихідний

В розробці

Бурштинська міська рада © 2021. Всі права захищено