ВОЄННИЙ СТАН

Кількість і робочий час штатних працівників Івано-Франківської області за видами економічної діяльності за січень 2017 року

Кількість і робочий час штатних працівників Івано-Франківської області за видами економічної діяльності за січень 2017 року

 

  Код за КВЕД-2010

Середньооблікова

кількість працівників

Відпрацьовано в середньому працівником, год
осіб у % до грудня 2016
Усього   192594 98,3 130
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 6405 81,2 128
Промисловість B+C+D+E 43542 98,3 135
добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 4996 99,9 134
переробна промисловість C 26130 97,1 129
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 9938 100,2 149
водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 2478 99,3 149
Будівництво F 3934 109,7 128
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 11742 94,0 141
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 12491 103,9 134
Тимчасове розміщування й організація харчування I 1313 122,1 153
Інформація та телекомунікації J 1411 97,0 149
Фінансова та страхова діяльність K 2319 100,0 143
Операції з нерухомим майном L 2181 258,4 131
Професійна, наукова та технічна діяльність М 3203 96,0 138
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 3344 100,1 144
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O 8338 85,7 146
Освіта P 51442 98,6 110
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 34286 99,7 137
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 6042 95,4 136
Надання інших видів послуг S 601 83,7 145


 

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

 

Методологія та визначення

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються працівники, які працюють за цивільно-правовими договорами, сумісництвом, а також тимчасово відсутні, за якими зберігається місце роботи (перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Зайнятий працівник ураховується тільки один раз за місцем основної роботи, незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу.

Показник обчислюється в середньому за місяць шляхом ділення суми кількості працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, на відповідне число календарних днів звітного місяця.

Відпрацьований час – це людино-години роботи працівників, які фактично працювали на підприємстві, включаючи тих, що були зайняті неповний робочий день (тиждень), виконували надурочну роботу, працювали у вихідні та святкові (неробочі) дні або понад місячну норму (поза графіком), а також людино-години роботи надомників.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження “Обстеження підприємств із питань статистики праці”, яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/mp_op_sp.zip

Інструкція зі статистики заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2004/5/inst_st_zarplat.zip

Інструкція зі статистики кількості працівників: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2006/466/inst_kilki_prac.zip

Перегляд даних

Перегляд даних не здійснюється.

Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Опубліковано 01.03.2017 року

Попередній Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах Івано-Франківської області за січень–грудень 2016 року

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено