ВОЄННИЙ СТАН

Головне управління статистики інформує

Головне управління статистики інформує

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області  у січні–червні 2019 року

Головне управління статистики інформує. Обсяг вкладених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2019р. становив 882,6 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 643 дол. У січні–червні 2019р. в економіку області інвестовано 1,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить 13,2 млн.дол., у тому числі   за рахунок вилучення капіталу – 10,5 млн.дол., курсової різниці –                  2,7 млн.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2019р. зменшився на 1,3%.

Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому      Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5.

На 1 липня 2019р. інвестицїї вкладено нерезидентами 52 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія                       та Данія.

Вагомий обсяг прямих інвестицій (648 млн.дол. США або 73,4%  загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток   промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості –                       635,4 млн.дол. (72%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%,                      в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 2,6%.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (490,1 млн.дол. США або 55,5% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (251,6 млн.дол. або 28,5%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів вкладена в економіку Рогатинського (3,2%) та Калуського (3,1%) районів.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ  2019  РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 1369,7 тис. осіб, з них 606,1 тис. проживали  у міських поселеннях, 763,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–червня 2019р. кількість жителів зменшилась на 3595 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення                     на 3624 особи,  водночас  зафіксовано  міграційний  приріст  населення  на  29 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2019р. становила 5895 осіб, померлих – 9519 осіб проти 6156 осіб та 8944 особи відповідно  у січні–червні 2018р.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2019р. становила 184,5 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2019р. становила 8,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,8%. Жінки становили 56,9% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у липні 2019р. склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2970 грн, що складає 71,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2019р. порівняно з червнем 2019р. збільшилась на 3,3% і на кінець місяця становила                2207 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець липня 2019р. склало 4 особи.

Доходи  населення

У січні–липні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб)  становив  8633 грн,  що  на  17,8%  більше, ніж  у  відповідному  періоді  2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту,                  з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 44,1% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,3% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 серпня 2019р. склала 34,9 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2019р. Упродовж липня 2019р. заборгованість збільшилась на 11,1%.

Станом на 1 серпня 2019р. на підприємствах сфери охорони здоров’я виникла заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів в сумі 1 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 36,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 63,7%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (56,7% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (34,6%).

Соціальний   захист

У січні–липні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  88,1 тис. домогосподарств, із них  у міських поселеннях – 37,7 тис. домогосподарств, у сільській  місцевості – 50,4 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–липні 2019р. склала 38,3 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 15 млн.грн, у сільській  місцевості – 23,3 млн.грн.

Крім  того,  у  січні–липні  2019р.  14,4 тис.  домогосподарств  (з  них  14,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–липні 2019р. становила 36,9 млн.грн, з якої 36,1 млн.грн – для домогосподарств                   у  сільській   місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  у  розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  липні  2019р. становив  125,8 грн  (у  червні  2019р. – 106,4 грн);  на  придбання  скрапленого  газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива – 3123,5 грн (у червні 2019р. – 3299,9 грн).

У липні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги (без урахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг) 157,3 млн.грн або 153,4% від нарахованих за місяць  сум.

На кінець липня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу  склала  257,3  млн.грн,  за  централізоване  опалення  та  постачання гарячої води – 108,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –  64,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 44,9 млн.грн, за вивезення  побутових відходів – 23,5 млн.грн; за постачання електричної енергії населення заборгувало 109,6 млн.грн.

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2019р. становив 13,7 млрд.грн, що                  у порівнянних цінах на 9,8%  більше від обсягу січня–липня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у липні п.р. порівняно із червнем 2019р. збільшився на 10,4%, а з липнем 2018р. – на 3,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб)  у січні–липні 2019р. склав 8418,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 12,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Капітальні  інвестиції

За січень–червень 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3598,4 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–червнем 2018р. зменшився  на  9%.

Основними джерелами фінансування капітальних  інвестицій  виступили  власні  кошти  підприємств  та  організацій,  за  рахунок  яких  освоєно  51,4%  загального  обсягу,  кошти  державного  та  місцевих  бюджетів  (18,8%)  та  кошти  населення  на  будівництво  житла  (18,6%).

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 101,7%, у т.ч. у  підприємствах – 107,1%,  у  господарствах  населення – 98,6%. Індекс продукції  рослинництва склав 100%, індекс продукції тваринництва –   102,5%.

Станом на 1 серпня 2019р. культури  зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 58,9 тис.га (39,5% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 16,9% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  45,1 ц  зерна,  що  на  1,8 ц менше,  ніж  на 1 серпня 2018р.

У січні–липні  2019р. реалізовано на забій 63,7 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з січнем–липнем 2018р., вироблено 310,9 млн.шт яєць (на 33,8% більше) та  243,7 тис.т молока  (на 2,7% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  152 тис. голів (на 3,9%  менше, ніж  на  1 серпня  2018р.), у  т.ч. корів – 86,6 тис.      (на 4,3% менше); свиней – 334,5 тис. (на 3% більше), овець та кіз – 32,9 тис. (на 2,9% менше), птиці всіх видів – 5242,7 тис. голів (на 7,7% менше).

Обсяг власно  виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої  підприємствами, в  січні–липні  2019р. порівняно з січнем–липнем  попереднього  року  знизився  на 6,4%, у т.ч продукції тваринництва – на 30,5%, рослинництва – зріс на  43,7%.

На 1 серпня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 123,5 тис.т зерна, що на 14,5% більше, ніж на 1 серпня 2018р.

Промисловість

У січні–липні 2019р. порівняно із січнем–липнем 2018р. індекс промислової продукції  становив  96,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 3,4%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,8%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 8,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,3%. Збільшення  випуску продукції проти січня–липня  2018р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,5%), машинобудуванні (на 0,1%). Разом із цим у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 16,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 21,4%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 27,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 5,9%.

Підприємствами області за січень–липень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40,6 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 10,7 млрд.грн.

Будівництво

У січні–липні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 1474,2 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у  січні–липні 2019р.  порівняно  з  січнем–липнем 2018р. становив  88%. Зведення  будівель  збільшилося  на  32,1%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза, нежитлових – на 2,4%. Індекс  будівництва інженерних  споруд  склав  61,4%.

У січні–червні 2019р. прийнято в  експлуатацію 431,6 тис.мзагальної площі  житлових будівель  нового  будівництва, що у  2,7 раза  більше порівняно з січнем–червнем 2018р., у т.ч. у міських поселеннях прийнято – 222,5 тис.м2 (у 3,7 раза більше), у сільській місцевості – 209,1 тис.м2 (у  2,1 раза  більше).

Транспорт

У січні–липні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 7,9 млн.т вантажів, що на 13,5% більше, ніж у січні–липні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 3,4 млн.т вантажів, вантажооборот становив 708,3 млн.ткм, що відповідно на 23% та на 16,9% більше обсягу січня–липня 2018р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 48,2 млн. пасажирів, що на 3,1% менше обсягу пасажироперевезень січня–липня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  674,4 млн.пас.км або на 13,2% менше обсягу січня–липня 2018р.

Зовнішньоекономічна  діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2019р. становили  440,1 млн.дол. США, імпорту – 362,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–червнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 3,8%, імпорту –  на 10,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 77,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,21.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив  256,7 млн.дол. США або 58,3% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–червнем 2018р. на 10,9%. Імпорт товарів з країн ЄС становив 167,9 млн.дол. США або 46,3% від загальнообласного  обсягу  імпорту  та  зменшився  проти січня–червня  2018р. на  1,9%.

 Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І півріччі 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 3,8%,  імпорту –           на 30,7% і становили відповідно 33,7 та 12,2 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 21,5 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 80,2%, імпорту – 95%.

Обсяг вкладених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2019р. cтановив 882,6 млн.дол. США (на 1,3% менше обсягів інвестицій на початок 2019р.), у розрахунку на одну особу – 643 долара.

У січні–червні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено             1,1 млн.дол. США та  вилучено 10,5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного  капіталу).

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  липні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  99,4%,  з  початку  року  –  103,0%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  99,3%  та  103,6%  відповідно.

До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Головне управління статистики інформує. Нафтовий, газовий та нафтопереробний комплекс Івано-Франківщини представлений підприємствами з добування сирої нафти та природного газу, з надання допоміжних послуг у сфері добування сирої нафти та природного газу, з виробництва продуктів нафтоперероблення та газу, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, якими у 2018 році забезпечено 18,4% загального обсягу реалізації промисловості області, 22,5% – загальних обсягів видобутку в Україні нафти сирої та 34,5% – газу нафтового попутного, одержаного з нафтових родовищ.

За 2018 рік в області видобуто 355,5 тис.т нафти сирої і 447,3 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані, що перевищило рівень попереднього року на 6,9% та 3,5% відповідно.

У 2019 році на підприємствах галузі триває позитивна динаміка виробництва. У січні–липні п.р. приріст продукції у добуванні сирої нафти та природного газу становив 3,8%; більше ніж за відповідний період торік видобуто нафти сирої і газу нафтового попутного, одержаного з нафтових родовищ, вироблено пропану і бутану скрапленого (на 4,4–11,5%). Видобуток газу природного зменшився на 0,8% і склав 145 млн.м3.

На підприємствах нафтової, газової та нафтопереробної промисловості зайнято 6,9 тис. осіб, що становить 15% кількості працюючих у промисловості області.

У розвиток підприємств комплексу у 2018 році було інвестовано 147,3 млн.грн, у І півріччі п.р. – 78,4 млн.грн. Станом на 1 липня 2019р. обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) склав 5,6 млн.дол. США.

Лідерами нафтової, газової та нафтопереробної промисловості регіону залишаються нафтогазовидобувні управління «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз» та Долинський газопереробний завод публічного акціонерного товариства «Укрнафта», виробничий підрозділ «Гуцулівське газове родовище» товариства з обмеженою відповідальністю «Надрагаз», Надвірнянська філія спільного українсько-американського підприємства «Укркарпатойл ЛТД», товариства з обмеженою відповідальністю «Макком-груп» і «Карпатська бурова компанія», публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківськгаз».

 

 

Попередній 18 онлайн-діалог міського голови Роксолани Джури з мешканцями м. Бурштин та с. Вигівка

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено