ВОЄННИЙ СТАН

Головне управління статистики інформує.

Головне управління статистики інформує.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у січні–травні 2019 року

Головне управління статистики інформує. За січень–травень 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн, що становить 2,7% її загального обсягу по Україні.

Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Калуша (25,1% загальнообласного обсягу), Бурштина (23,7%) та Івано-Франківська (19,4%), а також Тисменицького (9,9%), Долинського (8%), Рожнятівського (3,9%) та Надвірнянського (3,5%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств м.Коломиї склала 1,9%, Рогатинського району – 1,4%, Снятинського – 1%, Галицького – 0,5%, м.Болехова, Богородчанського та Косівського районів – по 0,3%, м.Яремче, Городенківського та Калуського районів – по 0,2%, Коломийського та Тлумацького – по 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 21,3 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (448,9 тис.грн), Калуші (110,4 тис.грн), Івано-Франківську (21,8 тис.грн) та Тисменицькому (35,2 тис.грн) і Долинському (33,7 тис.грн) районах.

До Всесвітнього дня народонаселення

Головне управління статистики інформує. На початок 2019 року чисельність наявного населення в області становила 1373,3 тис. осіб, із них у міських поселеннях – 607 тис., у сільській місцевості – 766,3 тис. Упродовж 2018 року чисельність населення зменшилась на 4,2 тис. осіб, у тому числі у сільській місцевості – на 5 тис., водночас у міських поселеннях – збільшилась на 0,8 тис. Зменшення чисельності населення зафіксовано в усіх містах обласного значення та районах, крім міст Івано-Франківська, Калуша та Коломиї. Загалом за останні три роки чисельність населення Івано-Франківщини зменшилась на 9,1 тис. осіб,    в основному, за рахунок природного скорочення, рівень якого у 2018 році склав 3,5 особи на 1000 наявного населення проти 1,5 особи у 2015 році.

У територіальному розрізі серед міст обласного значення найбільше мешканців   проживає   у  м.Івано-Франківську   (260,6   тис.   осіб),  найменше  –  у м.Бурштині (15,5 тис.), серед районів найбільш чисельними є Надвірнянський (115 тис. осіб), Коломийський (97,4 тис.) та Косівський (87,2 тис.) райони, найменшими  за  чисельністю  –  Верховинський  (30,6 тис.)  та  Галицький            (42,5 тис. осіб) райони.

Для статевої структури населення Прикарпаття, як і в цілому по державі, залишається характерною перевага жінок. На початок 2019 року в області їх було на 73,7 тис. (на 11,6 %) більше, ніж чоловіків. На кожну тисячу жінок в середньому припадає 898 чоловіків (у середньому по Україні – 864), у тому числі в міських поселеннях – 881, у сільській місцевості – 911. Серед міст та районів області найбільшим   цей   показник  є  у  Верховинському  районі  (953),  найменшим  –   у м.Коломиї (858).

В області сформована структура населення, для якої характерна порівняно висока  частка  дітей у віці 0–15 років (18,2%), разом з тим питома вага населення у віці  60 років і старшому складає 20,3%.  В цілому по державі частка осіб у віці 0–15 років є нижчою (16,3%), а частка осіб у віці 60 років і старшому – вищою (23,4%).

Середній  вік  населення області склав 39,5 року (37,1 – у чоловіків та       41,7 – у жінок).  Середній  вік  населення  у  міських  поселеннях склав  39,4 року (37,2 – у чоловіків та 41,3 – у жінок) і є дещо нижчим, ніж у сільській місцевості –   39,6 року (37,1 та 42 відповідно).

Упродовж 2018 року в області народилось 12,6 тис. немовлят, у тому числі   у міських поселеннях – 5,2 тис., у сільській місцевості – 7,4 тис. Рівень народжуваності в області є вищим середнього по Україні (8,7‰), проте порівняно з 2017 роком він зменшився з 9,7 до 9,2 живонароджених на 1000 осіб наявного населення. За рівнем народжуваності серед регіонів держави Івано-Франківщина  посідає 7 місце. Серед районів області найвищий рівень народжуваності спостерігався у м.Яремче (12,3 живонароджених на 1000 осіб наявного населення) та  Верховинському районі (11,9‰), найнижчий – у  м.Коломиї та Снятинському районі (по 7,5‰).

Довідково: Щорічно, 11 липня в усьому світі відзначають Всесвітній день народонаселення, встановлений ООН у 1989 році. За даними ООН, зараз на Землі проживає 7,7 млрд. осіб.

Основні структурні показники діяльності підприємств області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У  2018 році  в  області діяло 8,3 тис. економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – підприємств), що у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення складає 60 одиниць.

На підприємствах області працювало 93,9 тис. найманих працівників або 11 осіб у розрахунку на одне підприємство. За  попередніми  даними 42% загальної  кількості  найманих  працівників було зайнято у промисловості, 13,4% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 9,7% – у  сільському,  лісовому  та  рибному  господарстві,  9,2% – у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, 7,7% – у будівництві, решта – на підприємствах інших видів діяльності.

На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2018 році витрачено 7,5 млрд.грн, що у розрахунку на одного працівника склало               80,2 тис.грн (у 2017 році – 5,9 млрд.грн та 66,6 тис.грн відповідно).

Підприємствами області у 2018 році реалізовано продукції (товарів,  послуг) на 97,7 млрд.грн, що на 22,9% більше, ніж у попередньому.                     У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 1040,4 тис.грн  проти 891,3 тис.грн  у 2017 році.

У структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами промисловості забезпечено 54,3% обсягів (у 2017р. – 44,7%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 24,2% (27%), сільського, лісового та рибного господарства – 8,3% (11%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 4,5% (7,7%).

У загальній кількості підприємств найбільшу частку (96%) складають малі підприємства, за цим показником область посіла 5 місце серед регіонів України. Частка великих та середніх підприємств склала 4% в загальній їх кількості в області, проте в них працювало 65,4% загальної кількості найманих працівників підприємств, якими забезпечено 76,2% загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг).

Діяльність громадських організацій у 2018 році

Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності  за  2018р.  органам державної статистики в області прозвітували 1508 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.

Облікова кількість членів громадських організацій, а також їх відокремлених підрозділів нараховує 67,6 тис. осіб, з них 55 тис. (81,7% від загальної кількості) – члени, що перебували на обліку керівних органів.

Для своєї діяльності керівними органами громадських організацій та їх відокремленими підрозділами упродовж минулого року з різних джерел було отримано коштів на суму 96,6 млн.грн, що на 33,8% більше, ніж у 2017р. Значну частину цієї суми становили надходження від благодійної діяльності – 47,8 млн.грн або 49,5% від загальної суми фінансування, з якої надходження від підприємств та організацій України склали 24,7 млн.грн, від громадян     України – 20,4 млн.грн, нерезидентів – 2,7 млн.грн. З державного та місцевих бюджетів отримано 23,1 млн.грн (23,9% від загальної суми надходжень коштів);   від   членських   внесків  – 4 млн.грн  (4,2%);  з  інших   джерел  –  21,7 млн.грн або 22,4%.

Упродовж   2018р.   громадськими   організаціями   було   використано   91,8 млн.грн,  що  у 1,6 раза  більше,  ніж  у  2017р.,  з  них  на  оплату послуг –43,5 млн.грн (47,4% від загальної суми витрат), оплату праці – 10,8 млн.грн (11,7%),   благодійну  діяльність  –  8,9 млн.грн  (9,7%),   оплату   товарів  –      6,6 млн.грн (7,2%), на сплату податків та обов’язкових платежів, соціальну допомогу та амортизацію – 3,7 млн.грн. (4%), решту суми (18,3 млн.грн. або 20%) витрачено на інші цілі.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–травні 2019 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–травні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн (у січні–травні 2018р. – на 29 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації продукція підприємств переробної промисловості становила 51,4%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 38,4%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9,5%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 0,7%.

Більше 41% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (19,9%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (15,5%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,3%), машинобудування (9,1%).

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,7%, що відповідає 11 місцю серед регіонів України. Питома вага реалізованої промислової продукції підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавних обсягах склала 20,4%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 6,5%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,8%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,1%, з добування сирої нафти та природного газу – 4,5%.

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами 67,1% займали товари проміжного споживання, 15,6% – енергія, 12,4% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 4,9% – інвестиційні товари.

 

 

Попередній Офіційний коментар міського голови Р. Джури щодо ситуації з гарячим водопостачанням

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено