Головне управління статистики інформує.

Головне управління статистики інформує.

 

Джерела доходів і витрат домогосподарств Прикарпаття

Головне управління статистики інформує. З метою отримання інформації щодо рівня матеріального добробуту населення органи державної статистики проводять вибіркове обстеження умов життя домогосподарств. За отриманими результатами, у 2018 році середньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства Івано-Франківщини становили 10914 грн, з них загальні  доходи – 10826 грн. Рівень середньомісячних еквівалентних загальних доходів одного прикарпатця у 2,6 раза перевищив рівень законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1744,83 грн) та на 38,3% – фактичного прожиткового мінімуму (3262,67 грн). Упродовж останніх чотирьох років спостерігається тенденція щодо зменшення частки наших краян, еквівалентний дохід яких на місяць був нижче фактичного прожиткового мінімуму, – з 43,9% у 2015 році до 23,3% у 2018 році. При цьому середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму за цей період зріс на 44,6%.

У структурі сукупних ресурсів середньостатистичного домогосподарства основним джерелом надходжень залишилися доходи від зайнятості, які становили більшу частину сімейного бюджету (56,1%). Частка пенсій, стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові і безготівкові пільги та субсидії) склала 21% усіх ресурсів. Важливу роль продовжували відігравати доходи від особистого підсобного господарства та самозаготівель, які становили 8,5% сукупних надходжень. Значну частину займали допомоги від родичів та інших осіб грошима і продуктами харчування, використані заощадження, позики, повернені домогосподарству борги, доходи від зайнятості, питома вага яких становила 14,4%.

У 2018 році сукупні витрати пересічного домогосподарства нашого краю склали 9252 грн, що на 3,4% більше, ніж роком раніше. У їх структурі переважали витрати на продовольчі товари та харчування поза домом – 51,8%. На придбання непродовольчих товарів сім’ї направляли 30,3% усіх видатків, на оплату послуг – 12,3%. Частка інших витрат (допомога родичам, купівля акцій, нерухомості, будівництво, капремонт, вклади до банків) зменшилась у порівнянні з 2017 роком на 0,4 в.п. і склала 5,6% сукупного рівня.

Слід зазначити, що серед регіонів країни Прикарпаття посідає четверте місце за розміром середньомісячних сукупних ресурсів домогосподарства і п’яте місце – за розміром середньомісячних сукупних витрат.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ  2019  РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 1370,6 тис. осіб, з них 606,4 тис. проживали у міських поселеннях, 764,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2019р. кількість жителів зменшилась на 2697 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2752 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на  55 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2019р. становила 3839 осіб, померлих – 6591 особу проти 4114 осіб та 6234 особи відповідно у січні–квітні 2018р.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2019р. становила 187,5 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2019р. становила 8,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,7%. Жінки становили 56,9% загальної кількості безробітних, молодь у віці до 35 років – 31,9%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у травні 2019р. склала 7,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2718 грн, що складає 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2019р. порівняно з квітнем 2019р. збільшилась на 22,5% і на кінець місяця становила 2401 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець травня 2019р. склало 3 особи.

Доходи  населення

У січні–травні 2019р.  розмір  середньомісячної  номінальної  заробітної  плати штатних  працівників  підприємств,  установ,  організацій  (із  кількістю найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  становив  8290 грн, що на 18,2% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 48,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 55,4% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2019р. склала 29,5 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у травні 2019р. Упродовж травня 2019р. заборгованість збільшилась на 2%. Станом на 1 червня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів відсутній.

На економічно активні підприємства припадає 25,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 74,7%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (53,3% від загальної суми)  та  оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  (41%).

Соціальний   захист

У січні–травні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 59,5 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях  –  24,9 тис. домогосподарств, у сільській  місцевості – 34,6 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–травні  2019р. склала  35,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 12,5 млн.грн, у сільській  місцевості –22,6 млн.грн.

Крім  того,  у  січні–травні  2019р.  7,9 тис.  домогосподарств  (з  них  7,7 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–травні 2019р. становила 26,9 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  у  розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  травні  2019р. становив  86,8 грн  (у  квітні  2019р. – 722,6 грн);  на  придбання  скрапленого  газу, твердого  та  рідкого  пічного   побутового   палива  –  3247,3 грн   (у   квітні 2019р. – 3416,8 грн).

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2019р. становив 9515,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,7%  більше від обсягу січня–травня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у травні п.р. порівняно із квітнем 2019р. збільшився на 1,8%, а з травнем 2018р. – на 11,6%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції   у січні–травні 2019р. порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 102,3%,  у т.ч. у підприємствах – 110,8%, у господарствах  населення – 98%.

За  січень–травень  2019р.  реалізовано  на  забій  46 тис.т  сільськогос­подарських  тварин (у  живій  масі), що  на  1,5%  менше  порівняно з  січнем–травнем   2018р.,   вироблено   149,1  тис.т   молока  (на  2,8%  менше)  та  213,1 млн.шт   яєць (на 44,7% більше).

За розрахунками,  на  1 червня 2019р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 149,3 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 червня 2018р.), у т.ч. корів – 86,3 тис. (на 4,6% менше); овець та кіз – 33,9 тис.  (на 2,3% менше); свиней – 329,6 тис. (на  5,9%  більше), птиці  всіх  видів – 5142,2 тис. голів (на 6,6% більше).

Загальний обсяг реалізованої підпри­ємствами власно виробленої продукції  за січень–травень 2019р. порівняно з січнем–травнем 2018р. знизився на 15%, у т.ч продукції тваринництва – на 36,6%, продукції рослинництва – зріс на 47,8%.

На 1 червня п.р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, і підпри­ємствах, що займаються зберіганням і переробленням зернових та зернобобових  культур, було в наявності 62,8 тис.т зерна  проти  113 тис.т  на 1 червня  2018р.

Промисловість

У травні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 98,3% та 100,4%, за підсумками січня–травня 2019р. – 97,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–травнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,9%, переробній – 93,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 97%.

Збільшення випуску продукції проти січня–травня 2018р. одержано у добуванні сирої нафти та природного газу на 4,6%, виробництві напоїв – на 8,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,2%. Разом з тим, спостерігалося зменшення випуску продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 32,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,9%), харчових продуктів (на 17,5%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 14,5%), гумових і пластмасових виробів (на 3,7%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 3,6%), у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 2%), машинобудуванні (на 0,4%).

Підприємствами області за січень–травень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29,3 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 7,6 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–травні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 896,9 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–травні 2019р.  порівняно  з  січнем–травнем 2018р. становив  97,6%.

Зведення  будівель  збільшилося  на  25,2%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза.  Водночас, будівництво нежитлових будівель скоротилося на 3,5%.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 74,5%.

Транспорт

У січні–травні 2019р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 5,2 млн.т вантажів, що на 11,2% більше, ніж у січні–травні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 2,1 млн.т вантажів, вантажооборот становив 503,6 млн.ткм, що відповідно на 15,4% та на 23,1% більше обсягу січня–травня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 35,6 млн. пасажирів, що на 0,3% більше обсягу пасажироперевезень січня–травня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  494,3 млн.пас.км або на 8,3% менше обсягу січня–травня попереднього року.

Зовнішня  торгівля  товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2019р. становили  281,1 млн.дол. США, імпорту – 231,4 млн.дол. США. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 5,9%, імпорту –  на 18,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 49,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,21.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 158 млн.дол. США або 56,2% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. на 18,9%.

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  травні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,7%,  з  початку  року  –  104,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  101,1%  та  104,9%  відповідно.

Поділитися статтею

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено