Довіреність посвідчить не тільки нотаріус

Довіреність посвідчить не тільки нотаріус

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво регулюється Цивільним кодексом України (ЦКУ). Зокрема, статтею 245 ЦКУ визначено коло осіб, які наділені повноваженнями посвідчувати довіреності.

Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб. У тексті довіреності має бути зазначене місце і дата складання, ПІП (повне найменування – для юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають. Для розпорядження майном  реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя. Строк дії довіреності обов’язково зазначається в тексті (стаття 247 ЦКУ). Якщо строк не встановлений, вона зберігає чинність до припинення дії. Разом з тим, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, яким керуються у своїй діяльності нотаріуси, встановлює строк дії (зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події). Слід звертати увагу на те, що довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною. Посвідчені нотаріусами довіреності, а також передоручення за ними, припинення їх дії підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей. Буває, що текст нотаріально оформленого документу викладений з помилками. В такому разі виправлення помилки застерігається нотаріусом, який вчинив нотаріальну дію, після посвідчувального напису, із зазначенням дати та проставленням свого підпису і печатки на такому застереженні. При цьому всі виправлення мають бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім закреслене.

Законодавством визначено перелік уповноважених осіб, які посвідчують довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Так, посадовими особами органів місцевого самоврядування посвідчуються довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреностей на право управління і розпорядження нерухомим майном, на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування й розпорядження транспортними засобами. Простіше кажучи, вони мають право посвідчувати довіреності на представництво інтересів. Начальники госпіталів, санаторіїв, їх заступники, старші або чергові лікарі мають право посвідчувати довіреності для тих військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в таких закладах. Командири військових частин, установ посвідчують довіреності для військовослужбовців, а в пунктах дислокації (де немає нотаріусів чи посадової особи органу місцевого самоврядування, що вчиняють нотаріальні дії) – довіреності працівників, членів їх сімей і членів сім”ї військовослужбовця. Начальники установ виконання покарань та слідчих ізоляторів  довіреності осіб, що тримаються в таких установах. Тексти таких довіреностей мають бути викладені чітко, зрозуміло, виправлення вносяться та застерігаються посадовою, службовою особою перед підписом довірителя, повторюються в кінці посвідчувального напису та скріплюються підписом посадової, службової особи і печаткою установи, яка застосовується для посвідчення офіційних документів. Такі довіреності прирівнюються до нотаріально посвідчених, виготовляються в одному примірнику, державне мито за їх посвідчення не сплачується. В Єдиному реєстрі довір ностей обов’язковій реєстрації підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, та довіреності на право розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, а також відомості про припинення їх дії.

Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених посадовими, службовими особами, а також відомості про припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою довірителя про реєстрацію таких довіреностей.

Бурштинське бюро правової допомоги
Опубліковано 07.08.2017 року

Попередній Порядок надання послуг з психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 08:00 – 17:15
П’ятниця: 08:00 – 16:00
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
Субота – неділя: вихідний

В розробці

Бурштинська міська рада © 2021. Всі права захищено