ВОЄННИЙ СТАН

Під час засідання детально проаналізували swot-аналіз, який провів ГЦ «Ділові ініціативи», стратегічних напрямків розвитку міста серед яких: конкурентоспроможність економіки міста та покращення бізнес-середовища, енергоефективність, охорона здоров’я, розвиток соціальної сфери та активізація громади, збереження позитивного екологічного стану довкілля у місті , а також відбулося детальне обговорення самої Стратегії соціального партнерства.

Вікторія Гріб наголосила, що сьогодні розробляється не так стратегія соціального партнерства, як стратегія розвитку міста Бурштин, аби бачити в якому напрямку і як слід рухатися, на що зосередити основну увагу. Голова міста Петро Курляк наголосив на потребі працювати на перспективу, тобто розробляти концепцію Стратегії розвитку Бурштина з врахуванням майбутнього об’єднання громад у рамках адмінреформи, яка наразі впроваджується в Україні. Тому, як пояснив мер, дуже важливо сьогодні прийняти концептуально правильне рішення, яку саме соціальну стратегію будувати на 2016-2018 роки: «місто – компанія ДТЕК», чи «об’єднана громада – компанія ДТЕК». На його переконання варто формувати стратегію «Бурштинська територіальна громада – компанія ДТЕК», бо саме за такою адмінреформою майбутнє. Більше того, містом, як зазначив голова, уже пройдено один із найважчих етапів, а саме – затвердження, на обласному рівні, перспективного плану розвитку територіальної громади, а це відповідно дає змогу рухатися далі. Петро Іванович, зауважив, що на останній сесії обласної ради по місту Бурштину було прийнято досить специфічне рішення, замість надання права на реєстрацію об’єднаної громади, та оголошення виборів згідно нового адміністративного устрою, як це надали Печиніжинській територіальні громаді, яка значно пізніше подала усі необхідні документи, аніж Бурштин, нашу територіальну громаду подали на національний рівень в контексті змін меж Галицького та Рогатинського районів, оскільки до Бурштинської територіальної громади мають намір увійти села з  цих районів. Наступним кроком повинна бути відповідно реєстрація та оголошення вибрів, якщо звісно усе це відбудеться вчасно, без зайвої бюрократичної тяганини та зволікання на найвищому рівні. На сьогоднішній день ще 10 сіл виявили бажання приєднатися до Бурштина, це, зі слів голови, досить активні та потужні села, які мають хороший промисловий потенціал. Але наразі планується завершення вже розпочатого, тобто створення територіальної громади в форматі 19 населених пунктів, а вже другою чергою будуть вестися перемовини про розширення. Ось чому так важливо прорахувати Стратегію для уже нового територіального об’єднання, а формат «місто Бурштин – компанія ДТЕК», це був би крок назад, зазначив Петро Курляк. Пані Вікторія цілком погодилася із такими висновками, зазначивши, що варто ретельно вивчити увесь промисловий потенціал та перспективні можливості населених пунктів, які стануть частиною територіальної громади міста Бурштин.

Далі відбулося обговорення swot-аналізів. Отож, Стратегічний напрям «Конкурентоспроможність економіки міста та покращення бізнес-середовища», як зазначила у доповіді керівник ГЦ «Ділові ініціативи» Галина Васильченко, серед сильних сторін цього напряму, згідно аналізу є: наявність великого приватного інвестора у місті – компанії ДТЕК, її вплив на бюджет міста та на споживчі можливості місцевого ринку; зареєстровано створення індустріального парку «Бурштин», наявність незайнятих ніш для розвитку малого та середнього підприємництва; готовність органів місцевого самоврядування до розвитку напрямку з підтримки бізнесу; розуміння місцевою владою потреб розвивати індустріальний парк та залучати стратегічного інвестора; наявність земельних ділянок та нерухомості (комунальної та приватної); розвинута торгова інфраструктура; наявність будівельних підприємств та можливостей для будівельної галузі; наявність навчальних закладів у місті 1-2 рівня акредитації (енергетичний коледж та торгово-економічний коледж). Відповідно сильних сторін, як вважають фахівці ГЦ «Ділові ініціативи», відкриваються й певні можливості, зокрема отримання державної та регіональної підтримки на завершення та підготовку індустріального парку «Бурштин», створення об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) та розширення території для розвитку, збільшення бюджету ОТГ, особливо в частині власних повноважень, залучення проектів МТД та програм транскордонного співробітництва для розвитку бізнесу, активізація громади та розвиток факторів місцевих конкурентних переваг, існує потенціал для розвитку ринків (переробка сільськогосподарської продукції, риби, розвиток альтернативної енергетики, виробництво будівельних матеріалів, туризму та інше). Разом із сильними сторонами відповідно були виявлені й слабкі. Серед них: монозалежність міста; відсутність інфраструктури в індустріальному парку «Бурштин»; немає досвіду роботи з іноземним інвестором; відсутність системи та алгоритму роботи з потенційним інвестором; пасивна позиція громади по відношенню до залучення інвестора; не визначені критерії для залучення зовнішнього інвестора, правда із таким висновком не погодився голова, зауваживши, що навпаки у місті є чітко прописані вимоги до інвестора – це технологічність, кількість робочих місць, та екологічність. Серед слабких сторін визначили також слабке розуміння того, як залучити інвестора, відсутність кадрів по роботі з інвестором, і тут голова знову, зробив певну ремарку, зауваживши, що при формуванні нової структури Бурштинської міської ради було запропоновано створити відділ із залучення інвестицій та стосунків з іноземними структурами, нажаль депутатських корпус не підтримав такої ідеї. В свою чергу Вікторія Гріб, звернула увагу на те, що допоки відсутній такий відділ, допомогу у цьому напрямку місту мала б надавати Агенція місцевого економічного розвитку, яка діє у місті. Продовжуючи тему слабких сторін було названо слабку промоцію (внутрішню та зовнішню); поганий доступ до бізнес-орієнтованої інформації;невпорядкованість інформації необхідної для бізнесу від міста (на сайті); відсутність реєстру нерухомості ля бізнесу; відсутня інформаційна база про бізнес можливості та потреби міста; не представлена ресурсна база (сировинна, трудова, інфраструктурна та інше); низька диверсифікація бізнесу. Наступні пункти слабких сторін, а це недостатня робота влади по залученню інвестицій, роботі з бізнесом та покращенню бізнес-клімату, а також відсутність системи просвітницької діяльності з незайнятими людьми, голова вважає такими що не відповідають дійсності, адже, як зауважив для бурштинського бізнесу було запропоновано чимало різних заходів, які підприємцями міста були проігноровані, зате участь в них взяли підприємці з інших міст, зокрема Івано-Франківська, Закарпаття. Щодо залучення інвестиції, то тут, зі слів Петра Івановича також зроблено чимало, помічником у цьому напрямі була й компанія ДТЕК, яка до потенційних інвесторів доносила пропозиції міста, також провели чимало зустрічей, які дали можливість сподіватися на зацікавленість з боку інвесторів нашим містом. Врахувавши сильні й слабкі сторони економіки міста та бізнес-середовища, ГЦ «Ділові ініціативи» розробив попередній план стратегічних цілей, які б вивели цей напрямок на значно якісніший рівень, зокрема це залучення інвестицій в індустріальний парк міста Бурштина, відповідно розроблення довгострокової комплексної програми по залученню стратегічних інвестицій, формування пакету промоційних заходів та маркетингових інвестиційних продуктів кількома мовами (сайт, інвестиційний паспорт, дорожня карта для інвестора, дизайн індустріального парку, та інше), проведення інвентаризації земельних ділянок та приміщень, підготовлення реєстру нерухомості придатної для бізнесу та забезпечення її оновлення та прозорий доступ до неї, використовуючи сучасні ІТ технології, виконання дослідження та розроблення «карти місцевих ресурсів та можливостей їх використання для започаткування нових сфер бізнесу», розроблення програми тематичних зустрічей та круглих столів бізнесу та представників влади, з метою налагодження діалогу та взаємовигідної співпраці, розроблення та запровадження навчально-тренінгової програми «молодіжна бізнес-школа» та «школа волонтерів».

Стратегічний напрям «Охорона здоров’я» 
Розглядаючи swot-аналіз напряму «охорона здоров’я», також були виділені сильні й слабкі сторони. Серед перших це наявність співпраці з компанією ДТЕК в рамках Програми соціального партнерства, наявність багатопрофільної лікарні 2-го рівня, наявність відповідних медичних кадрів, забезпечена круглодобова (ургентна) медична  допомога, впровадження нових методів лікування, впроваджено проект «Телемедицина», наявність добре обладнаної операційної, проведено навчання для медичного персоналу за спеціалізованими напрямками, наявність сучасного обладнання з функціональної діагностики, діє школа відповідального батьківства – для навчання майбутніх мам, наявність сучасного реанімобіля. Слабкими сторонами бурштинської медицини стала відсутність достовірної інформації про стан здоров’я населення, відсутність сучасного лікувально-діагностичного обладнання, невідповідність деяких приміщень санепіднормам (пологовий зал, приймальний покій, дитяча консультація, лабораторія, пральня). З цього приводу головний лікар Бурштинської міської ради Сергій Сопільняк зауважив, що проблему із облаштування належного приймального покою та реанімаційного блоку можна було б вирішити забравши із першого поверху каплицю, відділення «Карітасу», та судово-медич-*-ну експертизу, адже саме там є всі необхідні умови. На це очільник міста зауважив, що уже сьогодні із Бурштинською ТЕС ведуться перемовини про передачу фундаменту, який є біля Бурштинської міської ради і є відповідно  їхньою власністю під будівництво каплиці.

Щодо потреби в сучасному медобладнанні, то присутній на засіданні заступник департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Мирон Матейко пообіцяв із того що закуповує централізовано міністерство охорони здоров’я посприяти в придбанні для Бурштинської міської лікарні сучасного мамографа. Петро Курляк вважає, що сьогодні досить важко буде впоратись із вирішенням проблем медичної галузі міста без присутності інвестора, адже тільки придбання належного сучасного обладнання потребує величезних коштів, яких міський бюджет не в змозі буде самостійно надати.

Стратегічний напрям «Енергоефективність»
Проведення swot-аналізу з метою визначення енергоефективності міста, виявило ряд сильних сторін, на думку опитуваних та робочої групи сюди слід віднести звичайно ж що партнерство з компанією ДТЕК (тобто фінансування), частковий енергоаудит, наявність частково лічильників, програму «енергобаланс» – щоденний облік, часткову заміну вікон (45 %), досвід в енергоефективних проектах з ЄС, наявність енергоколеджу, який дає відповідних фахових випускників, ТЕО зроблене для використання світлодіодних світильників, замінені світильники на деяких вулицях на енергоефективні (60 %), повна – на одній, замінені ділянки квартальних мереж теплопостачання на попередньо ізольовані. Ці позитивні фактори дають в перспективі можливість одержувати кошти від міжнародної технічної допомоги та економити бюджетні кошти за рахунок впровадження енерго-ефективних технологій.  Попри цілий ряд позитиву, виявлені й недоліки серед них нестача фінансування з місцевого бюджету, відсутній енергоаудит міської лікарні, ДНЗ №1, №3, НВК, адміністративний корпус, Будинок культури імені Тараса Шевченка, відсутність лічильників в більшості бюджетних закладів, Розбалансованість системи, В частині закладів ще не замінені вікна, відсутність в адмінбудівлях утеплення, високий рівень зносу системи тепло-водопостачання, відсутність конкурентного середовища в сфері надання комунальних послуг, недостатній розвиток системи енергоменеджменту. Враховуючи усі аспекти було запропоновано до розгляду кілька стратегічних цілей, зокрема удосконалити існуючу систему енергомоніторингу з використанням інформаційно-комунікативних технологій, продовжити інформаційну кампанію по енергозбереженню для громади Бурштина з використанням всіх можливих мас-медіа, завершити енергоаудит об’єктів комунальної власності, а дані енергоаудиту привести в цифровий вигляд та зробити відкритими, продовжити роботу по обладнанню лічильниками, продовжити інформаційну кампанію по створенню ОСББ, продовжити роботу по залученню міжнародних фондів. Щоб знизити втрати енергії пропонується зробити утеплення адмінбудівель, продовжити роботу по заміні вікон, продовжити роботу по капітальному ремонту тепломереж та реконструкції систем опалення в місцях найбільших втрат енергії.

Стратегічний напрям «Розвиток соціальної сфери та активізація громади»
Згідно swot-аналізу сильними сторонами цього напряму є: наявність найбільш необхідної освітньої інфраструктури; часткове забезпечення комп’ютерною технікою шкіл; встановлені установки для пом’якшення питної води (2 одиниці для ДНЗ); постійне підвищення рівня кваліфікації педагогічного персоналу; активна участь освітніх закладів в проектній діяльності з метою залучення ресурсів МТД (проекти – «Енергоефективні школи», «Ініціативна молодь»), участь в міжнародних освітніх програмах; співпраця з освітніми закладами та громадськими організаціями в межах України; наявність реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями; наявність об’єктів соціальної інфраструктури (Будинок культури імені Тараса Шевченка, бібліотеки, музична школа, центр дозвілля); можливість користуватися послугами Палацу культури «Прометей», спортивного комплексу «Комбінат спортивних споруд» (власність компанії ДТЕК); наявність Агенції місцевого економічного розвитку та молодіжних громадських організацій. До слабких сторін згідно аналізу віднесено: недостатнє матеріально-технічне забезпечення шкіл; високий рівень зношеності обладнання класів та приміщень загального користування в освітніх закладах; обмежені умови для розвитку і впровадження інноваційних технологій в школах. Але, як зазначив Петро Курляк, сьогодні Бурштинські школи попри, дані аналізу, які базувалися на опитуванні, можуть вільно прирівнятися до Івано-Франківських шкіл, а подекуди є кращими, адже недарма освіта міста Бурштина посіла перше місце в області за рівнем знань.

Як зауважив голова у нашому місті на рівні 70-80% забезпеченість інвентарем, а це відповідає обласним показникам, тому ми аж ніяк не в гіршому стані. Серед недоліків відсутність спортивної школи та школи естетичного виховання дітей,  також серед потреб є оновлення музичних інструментів у музичній школі, потребують кращого технічного забезпечення бібліотеки міста та шкіл, бо як вважає голова, вони наразі залишились ще радянського зразка, а сучасне молоде покоління потребує дещо іншого типу бібліотек. На сьогодні також є мала чисельність якісно облаштованих об’єктів для проведення дозвілля, хоча, знову ж таки, як зауважив Петро Іванович, наразі не йде питання в кількості, бо навіть те що є наявне мало використовується. Комбінат спортивних споруд дає чимало можливостей для заняття спортом адже є багато різних майданчиків, стадіон, також у місті є льодова арена з хорошою інфраструктурою, зведена за кошти міста, яка на період літа облаштована для занять волейболом, баскетболом, футболом. У місті є два парки та шість скверів належно облаштованих, освітлених, з новими лавками та естетичними клумбами. У місті відновлено тенісні столи, встановлено шість спортивних (не дитячих) майданчики. Тому говорити про відсутність рекреаційних зон, означає, як сказав голова, що ми майже Чорнобиль, де нічого вже немає, а у нас є чимало, правда завжди треба прагнути більшого та кращого, тоді це правильно.

Отож в результаті зважування сильних та слабких сторін було напрацьовано ряд стратегічних цілей, зокрема: встановити пом’якшувальні установки питної води та підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення в школах, покращити облаштування приміщень загального користування та благоустрій територій у закладах освіти, придбати обладнання для сучасного міського кінотеатру, реанімувати роботу дитячої юнацької спортивної школи, закупити інструменти для музичної школи, створити центр підтримки діяльності неурядових громадських організацій та груп самоорганізації населення, розробити та запровадити навчально-тренінгову програму «Залучення ресурсів МТД (міжнародної технічної допомоги) для розвитку громади через проектну діяльність.

Стратегічний напрям «Збереження позитивного екологічного стану довкілля міста Бурштин»
Серед сильних сторін, згідно swot-аналізу було визначено, що дебет води достатній для забезпечення індустріального парку, також є розроблений національний план скорочення викидів у відповідності до Європейських директив (узгоджений з ЄС), створено Комунальне підприємство по збору ТПВ (сплата коштів на збір ТПВ), належно облаштовані місця для сортування шести видів побутових відходів.

До слабких сторін відноситься висока зношеність мереж водопостачання; питна вода з урочищ Корчево та Коростовичі не відповідає нормам за показниками жорсткості; відсутня система централізованого відводу каналізаційних стоків щодо індивідуального сектору забудови призводять до забруднення ґрунтових вод, природних джерел водопостачання і водосховища; стихійний полігон для ТПВ вичерпав свої можливості; відсутня територія для утилізації ТПВ. Зокрема міський голова звернув увагу на те, що протягом кількох років намагався донести до населення потребу у будівництві сміттєпереробного заводу, нажаль кожен із п’яти запропонованих проектів не знайшов підтримки у міської громади. Серед слабких сторін визначили також відсутність притулку для безпритульних тварин, але як пояснив голова, в контексті одного міста це питання не може бути зреалізованим, адже одне місто не в змозі буде його утримати, найкраще створювати кущові притулки, тому, як вважає, це не є проблемою міста, а скоріш за все області.

Підбиваючи підсумки було окреслено кілька стратегічних цілей: Покращення технічного стану водо-каналізаційної інфраструктури, тобто розробити комплексну програму збереження позитивного екологічного стану довкілля в партнерстві з компанією ДТЕК, забезпечити відповідність питної води нормам за показниками жорсткості, провести реконструкцію мережі водопостачання, прокласти мережу централізованого відводу каналізаційних стоків в індивідуальному секторі. Ще одна стратегічна ціль – це  розробка та впровадження системи поводження з ТПВ, тобто впровадити інформаційну кампанію для жителів міста щодо роздільного збору сміття та поводження з ТПВ, виділити територію та облаштувати її для збору, складування та утилізації ТПВ.

Безперечно такі засідання проводитимуться ще неодноразово і про них «Бурштинський вісник» розповідатиме і надалі, проте вже сьогодні видно чіткі наміри як міста так і компанії ДТЕК продовжувати ту плідну співпрацю, котра зародилася ще в 2013 році і принесла вже чимало користі бурштинцям.

Джерело – сайт газети “Бурштинський вісник”

Опубліковано: 15.08.2015

 

Попередній Геннадій Зубко: Територіальні громади, які першими об’єдналися, отримали величезні конкурентні переваги

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено