ВОЄННИЙ СТАН

Результати повторних відстежень

Результати повторних відстежень

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта-рішення Бурштинської міської ради
«Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Витівка»

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Бурштинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Витівка »

 1. Виконавець заходів з відстеження

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Рішення Бурштинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Витівка» спрямоване на приведення у відповідність з чинним законодавством України нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, а також забезпечення необхідних надходжень до бюджету міста для задоволенім соціальних та інших потреб громади.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

від 01.07.2018 року до 20.07.2018 року

 1. Тип відстеження

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені статистичні показники обсягів надходжень до бюджету податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плати за землю, єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування автотранспорту.

Дані показники отримані зі звітів Управління державної казначейської служби України у Галицькому районі

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста;

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Додаток 1

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

Усі прийняті рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів, проекти рішень разом із аналізами регуляторного впливу оприлюднювались на сайті Бурштинської міської ради у визначені терміни, що свідчить про високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме наповненню дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту

Показники Всього місцевих податків і зборів Податок на н відмінне в ділянки, юридичними власника житлової ерухоме майно, д земельної сплачений особами, які є ми об’єктів нерухомості

Податок на неру відмінне від 3

ДІЛЯНКИ, СПІ

сЬізичними осо власниками об’є нєрухом

хоме майно, емельної іачений бами. які є стів житлової ості Податок на н відмінне в ділянки, кюидичними власника нежитлово рухоме майно, д земельної сплачений особами, які є ми об’єктів нерухомості Земельний податок з юридичних осіб Орендна плата з юридичних осіб Земельний податок з фізичних осіб
І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету (тис.три.) 3 515,2 4 265,2 0,4 0,0 0,9 8,9 156,4 245,8 1111,7 1113,4 223,9 166,8 33,4 29,1
Питома вага надходжень місцевих податків і зборів в загальній сумі власних надходжень загального фонду міського бюджету (відсотки) 12,0 11,5 X X X X X X X X X X X X
Питома вага надходжень в загальній сумі місцевих податків і зборів (відсотки) X X 0,0 0,0 0,0 0,2 4,4 5,8 31,6 26,1 6,4 3,9 0,9 0,7

 

Показники Орендна плата з фізичних осіб Туристичний збір, сплачений юридичними особами Єдиний податок з юридичних осіб Єдиний податок з фізичних осіб Єдиний г сільськогос товарови

одаток з

подарських

робників,

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2018р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.
Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету (тис.три.) 236,4 256,7 0,9 0,7 314,7 696,9 1424,0 1736,1 12,6 10,9
Питома вага надходжень місцевих податків і зборів в загальній сумі власних надходжень загального фонду міського бюджету (відсотки) X X X X X X X X X X
Питома вага надходжень в загальній сумі місцевих податків і зборів (відсотки) 6,7 6,0 0,0 0,0 9,0 16,3 40,5 40,7 0,4 0,3

Звіт про результати повторного відстеження дії регуляторного акту

 1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується:

Рішення Бурштинської міської ради від 29.09.2017№11/36-17 «Про затвердження Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження: сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської ради.
 2. Цілі прийняття акту: з метою врегулювання процедури розміщення і функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Бурштин та с. Вигівка, забезпечення населення пунктами торгівельного, соціально-культурного призначення, побутового стимулювання розвитку підприємництва.
 3. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.10.18р.-30.10.18р.
 4. Тип відстеження: повторне.
 5. Методи одержання результатів відстеження: статистична інформація.
 6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність регуляторного впливу рішення Бурштинської міської ради від 29.09.2017№11/36-17 «Про затвердження Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка» окреслюється за такими показниками:

-кількість звернень, поданих суб’єктами господарювання про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди та паспорту прив’язки тимчасової споруди;

-загальна кількість суб’єктів господарювання, яким було надано дозвіл на розміщення тимчасової споруди та паспорту прив’язки тимчасової споруди;

– загальна кількість суб’єктів господарювання, яким було відмовлено дозвіл на розміщення тимчасової

споруди та паспорту прив’язки тимчасової споруди;

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ п/п

Показники результативності

Показники за період
з 01.10.2017 .по 30.10.2018

1.

кількість звернень, поданих суб’єктами господарювання про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди та паспорту прив’язки тимчасової споруди;

3

2.

загальна кількість суб’єктів господарювання, яким було надано дозвіл на розміщення тимчасової споруди та паспорту прив’язки тимчасової споруди;

2

3.

загальна кількість суб’єктів господарювання, яким було відмовлено дозвіл на розміщення тимчасової споруди та паспорту прив’язки тимчасової споруди;

1

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Рішення міської ради від 29.09.2017№11/36-17 дало можливість виконавчим органам міської ради якісно забезпечувати виконання процедури надання дозволів на розміщення тимчасових споруд та надавати паспорти прив’язки для розміщення тимчасових споруд на території міста івідповідає принципам доцільності, послідовності, прозорості.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження.

10. Висновок: Очікуваний результат від застосування цього регуляторного акту є позитивним. Впровадження такого регулювання є доцільним.

Попередній Результати повторних відстежень

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено