ВОЄННИЙ СТАН

Результати періодичних відстежень

Результати періодичних відстежень

Звіт
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту – Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та згідно постанови КМУ від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено періодичне відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Бурштинської міської ради від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради.

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Рішення Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 14.11.2013 № 11/36-13 «Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Буштинської міської ради».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження:

Юридичний відділ Бурштинської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта:

Створення ритуальної служби та затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради здійснено з метою:

 • врегулювання відносин при наданні населенню ритуальних послуг;
 • визначення прав, обов’язків, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;
 • затвердження порядку організації поховання та надання населенню ритуальних послуг;
 • розміщення, облаштування, утримання та охорона місць поховань.
 1. Строк виконання заходів з відстеження:

з 01.02.2018 р. по 08.02.2018 р.

 1. Тип відстеження:

– періодичне.

 1. Методи одержання результатів відстеження:

Під час проведення заходів з відстеження результативності цього акта використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних:

Відстеження результативності цього акта здійснювалось шляхом аналізу інформації, отриманої від КП «Житловик» як надавача ритуальних послуг а саме:

 • кількість укладених договорів між ритуальною службою КП «Житловик» із суб’єктами підприємницької діяльності, які діють на ринку ритуальних послуг;
 • звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом.
 1. Кількісні значення показників результативності акта:

На даний час ритуальною службою в особі КП «Житловик» укладено та діє договір із ТзОВ «Пам’ять» про надання ритуальних послуг.

Звернень громадян і суб’єктів господарювання щодо порушень їх прав на ринку надання ритуальних послуг до Бурштинської міської ради не поступало.

Порівняно з показниками результативності акту, визначеними при повторному відстеженні встановлено: впорядкована та покращилась якість надання населенню ритуальних послуг

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, на даний період часу він не потребує змін чи доповнень.

Попередній Результати періодичних відстежень

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Бурштинська міська рада © 2022. Всі права захищено