Результати базових відстежень

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта-рішення Бурштинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Витівка»

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Бурштинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Витівка »

 1. Виконавець заходів з відстеження

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Рішення Бурштинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Витівка» спрямоване на приведення у відповідність з чинним законодавством України нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, а також забезпечення необхідних надходжень до бюджету міста для задоволенім соціальних та інших потреб громади.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

від 01.07.2017 року до 01.08.2017 року

 1. Тип відстеження

Базове відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені статистичні показники обсягів надходжень до бюджету податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плати за землю, єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування автотранспорту.

Дані показники отримані зі звітів Управління державної казначейської служби України у Галицькому районі

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста;

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Додаток 1

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

Усі прийняті рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів, проекти рішень разом із аналізами регуляторного впливу оприлюднювались на сайті Бурштинської міської ради у визначені терміни, що свідчить про високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.

Прийняття даного регуляторного акта сприятиме наповненню дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту

Показники Всього місцевих податків і зборів Податок на н відмінне в ділянки, юридичними власника житлової ерухоме майно, д земельної сплачений особами, які є ми об’єктів нерухомості

Податок на неру відмінне від 3

ДІЛЯНКИ, СПІ

сЬізичними осо власниками об’є нєрухом

хоме майно, емельної іачений бами. які є стів житлової ості Податок на н відмінне в ділянки, кюидичними власника нежитлово рухоме майно, д земельної сплачений особами, які є ми об’єктів нерухомості Земельний податок з юридичних осіб Орендна плата з юридичних осіб Земельний податок з фізичних осіб

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.
Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету (тис.три.) 2 358,2 3 515,2 0,0 0,4 0,0 0,9 60,6 156,4 894,4 1111,7 213,8 223,9 24,3 33,4
Питома вага надходжень місцевих податків і зборів в загальній сумі власних надходжень загального фонду міського бюджету (відсотки) 10,0 12,0 X X X X X X X X X X X X
Питома вага надходжень в загальній сумі місцевих податків і зборів (відсотки) X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,4 37,9 31,6 9,1 6,4 1,0 0,9

 

Показники Орендна плата з фізичних осіб Туристичний збір, сплачений юридичними особами Єдиний податок з юридичних осіб Єдиний податок з фізичних осіб Єдиний г сільськогос товарови

одаток з

подарських

робників,

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.

І півріччя

2016р.

І півріччя 2017р.
Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету (тис.три.) 200,5 236,4 0,7 0,9 62,8 314,7 894,1 1424,0 7,0 12,6
Питома вага надходжень місцевих податків і зборів в загальній сумі власних надходжень загального фонду міського бюджету (відсотки) X X X X X X X X X X
Питома вага надходжень в загальній сумі місцевих податків і зборів (відсотки) 8,5 6,7 0,0 0,0 2,7 9,0 37,9 40,5 0,3 0,4

 


Звіт
про результати відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акту: «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном на території Бурштинської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 04.03.2016р. №13/07-16.

Виконавець заходів з відстеження: земельно-екологічний відділ виконавчого органу міської ради.

Цілі прийняття:

 • приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної політики;
 • удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном;
 • збільшення надходжень доходної частини міського бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2017р.

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані на основі яких відстежувалось результативність: звіти про виконання міського бюджету фінансового відділу Бурштинської міської ради за 1-й квартал 2017-2016 рр.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта:

Відстеження результативності нормативно-правового акта здійснено шляхом проведення відповідного аналізу надходжень до міського бюджету на підставі звітів про виконання міського бюджету за період 5-ти місяців 2017 р. з порівнюванням із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження – 1-й квартал 2016 року.

Кількісні та якісні показники результативності.

Якісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:

 • удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку викупу земельних ділянок під майном.

Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акту є:

 • збільшення надходжень доходної частини міського бюджету: шляхом проведення аналізу надходження коштів до міського бюджету від продажу земельних ділянок за кодом 33010100 “Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності» : за період

1-й квартал 2016 року – 32780,0 грн. при планових показниках – 160 000,0 грн.

1-й квартал 2017 року – 100386,06 грн. при планових показниках – 140 000,00 грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття даного проекту надасть можливість:

 • здійснювати викуп земельних ділянок під власним майном суб’єктами господарювання міста;
 • збільшити доходну частину міського бюджету;
 • направити додаткові кошти на благоустрій міста та ремонтних робіт, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці міста.

Відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під майном на території Бурштинської міської ради» дозволяє зробити висновок, що прийнятий регуляторний акт має значний ступінь досягнення визначених цілей.

Попередній Результати базових відстежень

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 08:00 – 17:15
П’ятниця: 08:00 – 16:00
Обідня перерва: 12:00 – 13:00
Субота – неділя: вихідний

В розробці

Бурштинська міська рада © 2021. Всі права захищено