ВОЄННИЙ СТАН

Повідомлення про намір КП «Житловик» здійснити встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

Повідомлення про намір КП «Житловик» здійснити встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності».

КП «Житловик» інформує про намір здійснити встановлення нових тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість) для споживачів на:

– централізоване водопостачання – 28,54 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);

– централізоване водовідведення  – 29,63  грн. за 1 куб. м (з ПДВ).

Розрахунок  здійснено відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 №869 (зі змінами).

Проект рішення розміщено на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради в мережі Інтернетпереглянути.

Проект Інвестиційної програми КП “Житловик” на 2022 рік

Зауваження і пропозиції до проекту тарифів та проекту інвестиційної програми приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою:

– КП «Житловик», вул. В. Стуса, 2, м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, електронна пошта:  kpgytlovyk@ukr.net;

– Бурштинська міська рада, вул. С. Стрільців, 4, Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, електронна пошта: br-mrada@ukr.net.


Структура планових тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2022 рік

(без ПДВ)

Показник Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
усього, тис. грн грн/куб. м усього, тис. грн грн/куб. м
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 10 847,27 17,99 11 592,13 17,22
прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 579,71 5,94 3 418,10 5,08
покупна вода 0,00 0,00 0,00 0,00
покупна вода у природному стані 0,00 0,00 0,00 0,00
електроенергія 3 088,84 5,12 3 128,35 4,65
інші прямі матеріальні витрати 490,87 0,81 289,74 0,43
прямі витрати на оплату праці 2 750,80 4,56 3 287,97 4,89
інші прямі витрати, зокрема: 1 484,43 2,46 1 326,37 1,97
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 605,18 1,00 723,35 1,07
амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 99,78 0,17 31,03 0,05
інші прямі витрати 779,48 1,29 571,98 0,85
загальновиробничі витрати 3 032,33 5,03 3 559,59 5,29
Адміністративні витрати 1 414,69 2,35 1 796,43 2,67
Витрати на збут 385,28 0,64 385,28 0,57
Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього витрат повної собівартості 12 647,24 20,97 13 773,84 20,47
Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00
Планований прибуток 1 693,55 2,81 2 822,56 4,19
податок на прибуток 258,34 0,43 430,56 0,64
чистий прибуток, зокрема: 1 435,21 2,38 2 392,00 3,55
дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00
резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 929,61 1,54 1 856,62 2,76
інше використання  прибутку 505,60 0,84 535,38 0,80
Вартість водопостачання / водовідведення  для споживачів за відповідними тарифами 14 341,13 23,78 16 614,78 24,69
Обсяг водопостачання / водовідведення , споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): 603 673
населення 239,00 300,00
бюджетних установ  та організацій 24,00 33,00
інших споживачів 340,00 340,00
інших водопровідно-каналізаційних господарств 0,00 0,00
Середньозважений тариф   23,78*   24,69*

*Примітка:

Планові економічно обґрунтовані тарифи для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші споживачі) із ПДВ наступні:

 • централізоване водопостачання – 28,54 грн за 1куб.м.
 • централізоване водовідведення – 29,63 грн за 1куб.м.

 

Пояснювальна записка КП «Житловик» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Розрахунки діючих тарифів здійснено на основі витрат 2019 року та І півріччя 2020 р., діючі на даний час тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення встановлені з 01.01.2021 року рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 03.12.2020 р. № 136 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» встановлено:

тарифи для населення і релігійних установ у розмірі:

 • централізованого водопостачання – 18,28 грн. за 1куб.м (з ПДВ);
 • централізованого водовідведення – 17,83 грн. за 1куб.м (з ПДВ).

тарифи для бюджетних споживачів у розмірі:

 • централізованого водопостачання – 18,28 грн. за 1куб.м (з ПДВ);
 • централізованого водовідведення – 17,83 грн. за 1куб.м (з ПДВ).

тарифи для інших споживачів у розмірі:

 • централізованого водопостачання – 18,28 грн. за 1куб.м (з ПДВ);
 • централізованого водовідведення – 17,83 грн. за 1куб.м (з ПДВ).

Згідно з ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень міських рад належить «встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення».

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на надання послуг, необхідно у відповідності до Наказу «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» № 239 від 12.09.2018р. для встановлення планових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення подати розрахунки для приведення їх до вартості економічно обґрунтованих.

У планових тарифах 2022 року на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення враховано збільшення цін на енергоносії, розмір мінімальної заробітної плати, відрахування на соціальні заходи, паливно-мастильні матеріали, ремонт транспортної техніки, технічний огляд, рентна плата за спеціальне використання водних ресурсів, екологічний податок, реагенти, ремонти, охорону праці, аудит, опалення, амортизація, вивіз сміття, виробничі інвестиції та інше.

Розрахунок планових витрат здійснено на період з 01 січня по 31 грудня 2022 рік.


 1. Фактичні та планові обсяги надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Підйом та подача води для підприємства були розраховані виходячи, із фактичних показників минулих періодів за погодження Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також Державним агентством водних ресурсів України від 30.10.2020 р. Термін дії нормативів встановлено на 5 років, тобто до 30.10.2025 року.

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води встановлено на рівні: з загальним обсягом – втрат води у водопровідному господарстві – 209,813 куб. м/1000 куб. м піднятої води; технологічні витрати води у водопровідному господарстві – 66,699 куб. м /1000 куб. м.

В каналізаційному господарстві 20,1 куб. м/1000 куб. м технологічні витрати питної води. Пропуск стічних вод, розраховано виходячи із фактичного обсягу пропущених та очищених стічних вод, фактичні дані та план на 2022 рік наведено в таблиці.

Фактичні обсяги ( 2016-2020) та планового періоду (2022) на надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

тис. куб. м.

Вид діяльності Факт

2016р.

Факт

2017р.

Факт

2018р.

Факт

2019р.

Базовий

період

2020р.

Передбачено

чинним

тарифом

План

2022р.

Централізоване водопостачання
Обсяг І підйому води, усього: 1078,49 1022,68 910,75 845,76 826,50 936,80 781,85
Подано води в мережу 1078,49 1022,68 910,75 845,76 826,50 936,80 781,85
Загальний обсяг водопостачання 781,94 774,77 676,39 640,71 528,70 698,30 603,00
Централізоване водовідведення
Обсяг пропуску стічних вод, усього: 858,56 845,95 751,87 713,79 591,04 773,40 673,00
Загальний обсяг водовідведення 858,56 845,95 751,87 713,79 591,04 773,50 673,00

Водночас необхідно зазначити, що річні планові обсяги взято до обрахунку планового тарифу, виходячи, із фактичних обсягів за останні 5 років середньозваженим методом.


 1. Електроенергія на технологічні потреби на надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Для розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період застосовано нормативне використання кВт/год. електроенергії відповідно до загально-виробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2022 рік по КП «Житловик» на підйом, подачу води та очистку стічних вод.

Внаслідок того, що на підприємстві для технологічного процесу використовується II клас напруги, споживання електроенергії для розрахунку планового тарифу застосована планова вартість електроенергії із сайту ТОВ «Прикарпаттяенерготрейд» ( дата публікації 11.08.2021 рік) та враховано індекс цін виробників 108%, наведено в таблиці.

Складова стаття витрат Вартість електроенергії на технологічні потреби, відповідно до планової ціни із врахуванням індексу цін виробників 108% (грн. кВт/год без ПДВ)
Електрична енергія II класу напруги (Централізоване водопостачання та централізованого водовідведення) 3,4928

 1. Матеріальні витрати

Користуючись Технологічними регламентами, які є основними технічними документами, що визначають режим і порядок експлуатації обладнання, споруд та планом розвитку та заходів з модернізації технологічних процесів питної та стічної води і виробничої санітарії по КП «Житловик» на 2022 рік враховано при розрахунку тарифів витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси на ремонти відповідно до збільшення фактичних витрат за базовий період (2020 рік) та розраховані із врахуванням індексу цін виробників 108 %.


 1. Витрати на паливно-мастильні матеріали

Розрахунок вартості паливно-мастильних матеріалів на плановий період здійснювався на основі фактичного кілометражу та фактичних мотогодин транспортної техніки. Дана техніка наявна на підприємстві для швидкого реагування на аварійні ситуації, які виникають на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства міста з урахуванням норм витрат палива згідно з наказом № 43 від 10.02.1998 р. із змінами та доповненнями з 01.01.2019 р. згідно наказу Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998. Планова вартість 1 л. ПММ наведено в таблиці.

Паливно-мастильні

матеріали

Вартість ПММ згідно рахунка за липень 2021 р. із врахуванням індексу цін виробників 108% (грн. 1 л. без ПДВ)
Бензин 18,10
Дизпаливо 17,55
Газ зріджений 10,04

 1. Витрати на оплату праці та відрахування єдиного соціального внеску

Розрахунок планового фонду заробітної плати здійснено на основі законодавства про працю, а саме: Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про колективні договори і угоди», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 (із змінами від 03.04.2019 року № 291) та інших нормативних актів.

– в ст. 1 Закону України «Про оплату праці» визначено, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно – ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства;

– в ст. 3 Закону України «Про оплату праці» визначено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників

– в ст. 31 Закону України «Про оплату праці» визначено, що якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

– в ст. 4 Закону України «Про оплату праці» визначено, що джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.

– в ст. 6 Закону України «Про оплату праці» визначено, що тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

– в ст. 14 Закону України «Про оплату праці» визначено, що норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

Також зазначимо економічні, правові та організаційні засади фонду оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання спрямовані на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

01.09.2021 р. штатним розписом передбачено чисельність на підприємстві 100,5 працівників.

Беручи до уваги, специфіку роботи та діяльність підприємства, а саме: КП «Житловик» надає послуги з централізованого водопостачання/водовідведення та постачання теплової енергії, розрахунок чисельності працівників здійснено у пропорційному співвідношенні від кількості персоналу, що забезпечує виконання робіт згідно технологічних потреб на КП «Житловик»: прямі витрати централізованого водопостачання та водовідведення – 100%.

Враховуючи фінансовий стан підприємства та раціональне використання робочої сили без шкоди для здоров’я та виробництва плановий розрахунок фонду оплати праці здійснено для 87,46 працівників, загально-виробничі, адміністративні та витрати на збут 83%.

Заробітна плата робітників диференційована від кваліфікації та складності виконаної роботи та визначена в єдиній сітці міжрозрядних тарифних коефіцієнтів згідно додатку до Галузевої угоди:

І II III IV V VI
1,0 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80

Конкретні розміри доплат, надбавок, премій, винагород, інших виплат, що стимулюють підвищення продуктивності праці, виконання роботи понад установлені норми праці, підвищення якості послуг, за особливі умови праці, зниження виробничих витрат, тощо установлюються в колективному договорі в залежності від результатів роботи працівника або його особистого вкладу в кінцеві результати роботи підприємства.

Надбавка за класність водіям легкових та вантажних автомобілів І класу становить 25% тарифної ставки (посадового окладу) за фактично відпрацьований час, а водіям II класу становить 10 % тарифної ставки за фактично відпрацьований час. На підприємстві водій І класу.

Доплата за роботу у нічний час для професій з цілодобовим графіком роботи становить 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Доплата за роботу у святкові дні працівникам, праця яких оплачується за годинними ставками – в розмірі подвійної годинної ставки відповідно до статті 107 Кодекс законів про працю в Україні та ст.12 Закону «Про оплату праці».

Згідно норм тривалості робочого часу передбачено 11 святкових днів протягом 2022 року.

Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці встановлюється залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах згідно Колективного договору.

Конкретні розміри доплат установлені в залежності від результатів роботи працівника або його особистого вкладу в кінцеві результати роботи підприємства у відсотках до заробітної плати оформляються наказом керівника по підприємству, а саме:

– за суміщення професій (посад);

– за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

– за ненормований робочий день водіям автотранспортних засобів;

Таким чином, норми і гарантії в оплаті праці, передбачені чинним законодавством України, є мінімальними державними гарантіями. Оплата праці працівників, які надають послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виплачується із надходження від провадження ліцензованої господарської діяльності, тобто за рахунок отриманих коштів від оплати комунальних послуг, по тарифах розрахованих на основі економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства.

Враховуючи вищевикладене, у плановому тарифі витрати на оплату праці у складі прямих витрат, загальновиробничих, адміністративних та витратах на збут розраховано із розміру прожиткового мінімуму, який у грудні 2021 року згідно із ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» становитиме 2481 грн., а мінімальна заробітна плата з 6000 грн. зросте до 6500 грн., або на 8,3 %. Галузевою угодою мінімальна тарифна ставка робітника І розряду становить не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Складова витрат Чинний тариф з 01.01.2021 року Плановий тариф з 01.01.2022 року Відхилення

+;-

%
Мінімальна заробітна плата 6000,00 грн. 6500,00 грн. 500,00 8,3

Таким чином, при проведенні розрахунку планових витрат фонду оплати праці на 2022 рік та розрахунку відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (розмір витрат на відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становить 22% від витрат на оплату праці), наведено в таблиці.

Послуга з централізованого водопостачання

з централізованого водопостачання

Статті витрат Плановий фонд Відрахування на соціальні заходи, % Розрахунок
оплати праці, грн. відрахувань
Прямі витрати 2 750 801,43 22% 605 176,32
Загальновиробничі витрати 2 032 167,76 22% 447 076,91
Адміністративні витрати 1 125 667,18 22% 247 646,78
Витрати на збут 302 071,24 22% 66 455,67
Разом 6 210 707,61 22% 1 366 355,67
Послуга з централізованого водовідведення

ого водовідведення

Статті витрат Плановий фонд Відрахування на соціальні заходи, % Розрахунок
оплати праці, грн. відрахувань
Прямі витрати 3 287 974,80 22% 723 354,46
Загальновиробничі витрати 2 586 395,33 22% 569 006,97
Адміністративні витрати 1 432 667,32 22% 315 186,81
Витрати на збут 384 454,30 22% 84 579,95
Разом 7 691 491,74 22% 1 692 128,18

 1. Витрати на сплату податків, зборів

Відповідно до Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за користування надрами, як первинний водокористувач КП «Житловик» провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Об’єктом оподаткування рентної плати за спеціальне використання води та за користування надрами є фактичний обсяг води, який розраховується та використовується згідно Податкового кодексу.

Водночас на виконання Податкового кодексу України стосовно екологічного та земельного податку, розрахунок здійснено на підставі фактичних нарахувань та відображено в таблиці.

Період Рентна плата за спеціальне використання водних ресурсів Рентна плата за користування надрами Земельний

податок

Екологічний

податок

1 Фактично 6 м 2021 р. (тис. гри.) 59,557 235,996 49,728 9,508
2 Планові витрати (6 міс. *2) (тис. гри.) 119,114 471,992 99,456 19,016

Чинний Порядок обчислення тарифу на послуги з централізоване водопостачання та централізованого водовідведення передбачає розподіл витрат, з метою застосування технологічних операцій.

Особлива увага звертається на принцип формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, як здійснюється облік за кожним видом ліцензованої діяльності.

Розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з послуг централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється в установленому законодавством порядку. Відповідно до національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», а саме витрати на сплату податків при формуванні планових витрат віднесено до загальновиробничих витрат.

Витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розд. III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат, у свою чергу, не включаються до розрахунку тарифів.

 1. Розрахунок прибутку від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Підприємства зобов’язані у структурі тарифів відображати складові планованого прибутку.

За рахунок планованого прибутку насамперед фінансується інвестиційна складова, обов’язковість якої передбачено Законом України «Про ціни і ціноутворення», щоб обґрунтовувати розмір прибутку та цілі його використання. Також, за рахунок частини прибутку частково вирішити основні проблеми галузі, серед яких: зношеність та аварійність мереж, значні втрати в мережах.

Проте планування складової частини прибутку, передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова), провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої органами місцевого самоврядування в установленому порядку.

Економічно обґрунтовані тарифи повинні покривати соціальну і граничну вартість водопостачання та водовідведення, тобто враховувати такі фактори, як утримання мереж, їх ремонт та будівництво, зменшення втрат води.

Інвестиційна програма передбачає обґрунтування придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат води, підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва тощо, які впливають на складові тарифу.

Також інвестиційна програма розробляється з метою цільового використання прибутку. Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджено наказом Мінрегіону від 19.08.2020 р.№ 191.

Так, зокрема, відповідно до п.16 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 із змінами, визначено, що до тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення включається планований прибуток.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми запозичень (кредитів/позик) та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток та забезпечення обігових коштів.

Планований прибуток може включати обігові коштів у розмірі, що не перевищує 4% повної планової собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без урахування витрат на відшкодування втрат), що наведено в таблиці.

Складові фінансових витрат Сума витрат усього, в плановому тарифі, тис. грн.
Планований прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення, усього 4 503,69
1. Податок на прибуток 687,00
2.Чистий прибуток, у тому числі: 3816,69
2.2. дивіденди 0,00
2.3.на розвиток виробництва 2786,23
2.4.інше використання прибутку 1030,46
 1. Прогноз соціально-економічних наслідків

Оскільки збільшення рівня тарифів внаслідок встановлення є об’єктивною необхідністю для малозабезпечених верств населення в умовах перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги Урядом передбачено ряд заходів, які спрямовані на посилення соціального захисту населення.

Основним результатом встановлення планових тарифів буде забезпечення повного відшкодування витрат підприємства на надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Збільшення надходження коштів сприятиме стабілізації фінансового стану підприємства, покращенню розрахунків і зменшенню кредиторської заборгованості. Дозволить зберегти послугу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та сприятиме покращенню якості послуг.

Тариф =       Сума річних планових витрат собівартості + Річний плановий прибуток

Плановий річний обсяг реалізації послуг

Таким чином, на підставі вищевикладеного стосовно встановлення планових тарифів у відповідності до економічно обґрунтованих витрат на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення забезпечить та здійснить пріоритетні завдання, з них:

– якісна чиста вода споживачам (ДСаН ПІН);

– збереження довкілля через ефективне очищення стічних вод;

– технічна ефективність роботи підприємства (підвищення безпеки надання послуг, зменшення кількості аварій);

– ефективне управління; інформаційна прозорість;

– орієнтованість на споживача;

– інвестиційне привабливе підприємство.

Пропонуються наступний розмір тарифів:

             грн. за 1 куб.м. з ПДВ

Населення Бюджетні споживачі Інші споживачі
діючі тарифи проект тарифів діючі тарифи проект тарифів діючі тарифи проект тарифів
Централізоване водопостачання 18,28 28,54 18,28 28,54 18,28 28,54
Централізоване водовідведення 17,83 29,63 17,83 29,63 17,83 29,63

 

 

Попередній Медицина

Залиште свій коментар

Бурштинська міська рада


Контакти

вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, Україна, 77111

Графік роботи:

понеділок: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-13:00
вівторок-четвер: 08:00-17:15
обідня перерва – 12:00-12:45
п’ятниця: 08:00-15:00
обідня перерва – 12:00-12:45
Субота – неділя: вихідний

Бурштинська міська рада © 2023. Всі права захищено