Оголошення про конкурс на посаду головного лікаря комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Оголошення про конкурс на  посаду головного лікаря комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»

ПІДСТАВА: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Бурштинської міської ради від 30.03.2018 року 18/49-18 «Про створення комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги та затвердження його Статуту»

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальний некомерційний заклад  «Бурштинський міський Центр надання первинної медико-санітарної допомоги».

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 77111, вулиця Шухевича, 15 , м. Бурштин, Івано-Франківська обл.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ: зазначені в Статуті підприємства, що подається нижче.

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  НА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО_САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА  2018 рік становить 2062,6 тис. грн..

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:  головний лікар комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський Центр надання первинної медико-санітарної допомоги».

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється у строк не більше 24 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради.

Прийом заяв та доданих документів наручно проводиться у приміщенні міської ради в робочий час.

Кінцевий термін прийняття заяв   07 травня 2018 року до 17.15 год.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим комітетом Бурштинської міської ради за адресою:

77111, Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців,4, кабінет № 4.

Довідки за телефоном (03438) 4-57-58.

 

 

 

 

 

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення міської ради

№18/49-18 від 30.03.2018

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

          

 

 

м. Бурштин

2018 рік

  

 

 

1.Загальні положення

 

1.1.         Комунальний некомерційний заклад «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної  допомоги»  (надалі – Заклад) є  лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2.         Заклад створений за рішенням Бурштинської міської ради від 30.03.2018           р. № 18/49-18 «Про створення комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»   та затвердження його Статуту».

1.3.         Заклад засновано на комунальній власності територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка. Засновником та власником Закладу є територіальна громада міста Бурштин та села Вигівка, від імені якої виступає  Бурштинська   міська рада (надалі – Засновник). Представником засновника та органом Управління Закладу є виконавчий комітет Бурштинської міської ради ( надалі – орган управління).

1.4.         Заклад здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.5.         Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями Бурштинської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Бурштинської міської ради, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2.Найменування та місце знаходження

 

2.1.    Найменування:

Повна назва Закладу – КОМУНАЛЬНИЙ НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ЗАКЛАД  «БУРШТИНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

Скорочена назва Підприємства: КНЗ   «БМЦПМСД».

2.2.         Юридична адреса: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., м. Бурштин,       вул., Шухевича, 15.

 

 1. Мета і предмет діяльності

 

3.1.      Метою діяльності Закладу є надання медичних послуг населенню для збереження та зміцнення здоров’я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

3.2.      Предметом діяльності Закладу є здійснення таких видів медичних послуг:

3.2.1. медична практика з надання первинної та інших видів медичної    допомоги населенню;

3.3.     забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.4.     організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

3.5.     проведення профілактичних щеплень;

3.6.           планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

3.7.         консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

3.8.            взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.9.           організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

3.10.    проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

3.11.    направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

3.12.    участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

3.13.    участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.14.    участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

3.15.    участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Фастовіта шляхів їх вирішення;

3.16.    надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги населенню міста Бурштин;

3.17.    визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.18.    моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

3.19.    забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

3.20.    зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

3.21.    залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.22.    закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

3.23.    координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

3.24.    надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

3.25.    надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

3.26.    надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території міста.

 

 1. Юридичний статус

 

4.1.   Заклад є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки  юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації. Заклад користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.

4.2.         Заклад організовує свою діяльність відповідно до  фінансового плану, затвердженого органом управління.

4.3.  Заклад надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

4.4.  Заклад самостійно визначає свою організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис.

4.5.    Для закупівель товарів, робіт чи послуг Заклад застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» та рішеннями міської ради.

4.6. Збитки, завдані Закладу внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Заклад залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.8.  Заклад має самостійний баланс, рахунки в банках, в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.9.  Засновник та орган управління не відповідають за зобов’язаннями Закладу, а Заклад не відповідає за зобов’язаннями  засновника  та органу управління, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10.  Заклад має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судовому порядку.

4.11. Заклад має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.12. Заклад не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів  Закладу, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 1. Права та обов’язки

 

5.1. Заклад має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Заклад завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в письмовій (електронній) формі відповідно до законодавства України.

5.1.3. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність  відповідно до законодавства України.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.

5.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2. Заклад:

5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.

5.2.3. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства.

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.5. Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Закладу.

5.3. Заклад здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.

5.4 Головний лікар Закладу  та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської  звітності.

5.5. Обов’язки Закладу:

5.5.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.5.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) на території обслуговування.

5.5.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.5.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

5.5.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

5.5.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. Управління Закладом та громадський контроль за його діяльністю

 

6.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав власника (засновника), органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Головний  лікар (Керівник) Закладу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Бурштинського міського голови    відповідно до постанови КМУ

від 27 грудня 2017 р. № 1094 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря (керівника), умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Поточне керівництво діяльності Закладу здійснює головний лікар (керівник).

 

6.4. Головний лікар (керівник) Закладу:

 

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується Бурштинському міському голові та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.4.2. Діє без доручення від імені Закладу, представляє його в усіх установах та організаціях.

6.4.3. Організовує роботу Закладу щодо надання населенню медичних послуг, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

6.4.4. Забезпечує контроль за веденням та збереженням медичної та іншої документації.

6.4.5. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4.6. Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства рахунки тощо.

6.4.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Закладу.

6.4.8. Подає в установленому порядку органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Закладу, надає органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом власника та органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

6.4.9. Самостійно визначає та затверджує  організаційну структуру Закладу, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці.

6.4.10. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Закладу , інших працівників.

6.4.11. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені Закладу.

6.4.13. Затверджує положення про структурні підрозділи Закладу, інші   положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Закладу;

– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

6.4.14. Забезпечує дотримання в Закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

6.4.15. Керівник Закладу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку

6.4.16. Вирішує інші питання діяльності Закладу відповідно до законодавства України.

6.5. Головний лікар Закладу, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Закладу, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Закладу у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.

6.6.  У разі відсутності керівника Закладу або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника (заступник головного лікаря) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

6.7. Засновник (Власник):

 

6.7.1.  Затверджує статут Закладу та зміни до нього.

6.7.2. Погоджує Закладу договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.7.3. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Закладу (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Закладу.

6.7.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади або спільною власністю (територіальних громад) та закріплене за Закладом на праві оперативного управління.

6.7.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Закладу, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення діяльності, затверджує ліквідаційний баланс.

 

 

6.8. Орган управління (виконавчий комітет):

 

6.8.1. Затверджує фінансовий план та контролює його виконання.

6.8.2. Проводить моніторинг фінансової діяльності Закладу.

6.8.3. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Закладу.

6.8.4. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Закладу.

6.8.5. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

6.8.6. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

 

 

 1. Господарська діяльність

 

7.1. Заклад зобов’язаний приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план.

7.2. Фінансовий план Закладу затверджується органом управління.

7.3. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Закладу можуть проводитися лише за згодою Власника.

7.4. Вартість робіт та послуг, що здійснюються Закладом, встановлюються відповідно до законодавства.

 

 

 1. Організаційна структура Закладу

 

8.1. Структура Закладу, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів  затверджуються керівником Закладу.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Закладу затверджуються його керівником.

8.3.         Штатну чисельність Закладу керівник визначає залежно від обсягу медичної допомоги на підставі фінансового плану Закладу, погодженого в установленому законодавством порядку та цим Статутом, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

8.4.         Найменування посад у штатному розписі визначається відповідно до національного класифікатора професій України.

 

 

 1. Майно та порядок утворення статутного фонду

 

9.1. Майно Закладу є комунальною власністю. Заклад не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Власника.

9.2. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

9.3. Джерелами формування майна Закладу є:

– комунальне майно, передане Закладу відповідно до рішення про його створення;

– кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Закладу;

– цільові кошти;

– кредити банків;

– інші джерела, не заборонені законом.

9.4. Заклад може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію органу управління.

9.5. Заклад відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

9.6. Порядок розподілу та використання коштів Закладу, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається фінансовим планом, що передує плановому.

9.7. Отримані доходи не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.8.  Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених їх установчими документами.

9.9. У разі ліквідації Закладу його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

 

 

 1. Повноваження трудового колективу

 

10.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Закладом  через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Закладу відповідно до законодавства.

Заклад зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.2. Трудовий колектив Закладу складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Закладом, не може обиратися директор Закладу. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу регулюються колективним договором.

10.5. Право укладення колективного договору від імені Закладу надається керівнику  а від імені трудового колективу – Уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Закладу та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Закладу є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

10.8. Оплата праці працівників Закладу здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Закладом після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Закладу провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

 

 

 

 

 1. Контроль та перевірка діяльності

 

11.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим в Закладі здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

 

 

 1. Припинення діяльності та ліквідація Закладу

 

12.1. Припинення Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.2. У разі реорганізації Закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

12.3. Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника ліквідаційною комісією,  або за рішенням суду.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Закладу.

12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у встановлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Закладу, що ліквідується.

12.7. Претензії кредиторів до Закладу, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

12.8. Якщо вартість майна Закладу є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Заклад ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

12.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

12.10. Працівникам Закладу, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.11. Заклад є таким, що припинив діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

 

 

 

 

 

 

Начальник юридичного відділу міської ради                     Володимир Данилюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

що подаються на  участь у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план розвитку закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції   економічних та фінансових показників закладу, ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки  основних показників діяльності закладу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямками підготовки в сфері  медицини. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА: визначаються на договірних засадах.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 77111, Івано-Франківська область, м.Бурштин, вул. Січових Стрільців,4..

ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:  10 травня  2018 року.

 

Голова конкурсної комісії                                               Надія Кицела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                               ___________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу

(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________20___ р.

 

________________

(підпис)                                                                  ___________________

(прізвище, та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА*

про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса   __________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

1)         акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

2)         комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

 1. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 

1)         патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

2)         запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

 1. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

 1. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

 1. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

 1. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________так**  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____  _______ 20___ р.                                                                   ________________

(підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

Опубліковано: 13.04.2018

Залишити відповідь