Проект ЄС з безпечності харчових продуктів

Назва проекту: Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в
Україні»

Європейський Союз надає допомогу Державній Службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у вдосконаленні системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні за принципом “від лану до
столу”.

Проект ЄС надає допомогу в гармонізації відповідного законодавства України із законодавством ЄС, а також створенні та запровадженні правового клімату, який сприятиме виробництву безпечних харчових продуктів і кормів та покращить експортні можливості для українських виробників.

Головна мета Проекту – сприяння вдосконаленню системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні за принципом “від лану до столу” шляхом приведення законодавства, інституційної інфраструктури та системи державного контролю України у відповідність до регуляторної та адміністративної політики і практик ЄС.

Завдання Проекту
Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні “від лану до столу” шляхом наближення системи до відповідних європейських та міжнародних стандартів, залучаючи приватний сектор та представників громадськості;
Сприяння подальшому проведенню інституційної реформи української системи контролю безпечності харчових продуктів;
Узгодження законодавства України у сфері безпечності харчових продуктів “від лану до столу” із законодавчою базою ЄС;
Проведення навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарів, персоналу митної служби та інших державних служб, діяльність яких пов’язана зі сферою безпечності харчових продуктів “від лану до столу”;
Сприяння створенню національної системи управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка б мала характеристики, подібні до RASFF (система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми у ЄС);
Сприяння оптимізації мережі національних референс-лабораторій та лабораторій офіційного контролю, забезпечення відібраних за стратегічним розташуванням лабораторій новим устаткуванням, програмним та технічним забезпеченням;
Сприяння створенню національних систем управління даними та інформаційних систем для лабораторій, органів державного контролю, а також отримання та обробки даних про імпорт та експорт;
Модернізація та вдосконалення навчальної програми та системи безперервного професійного розвитку

Основні компоненти Проекту
1. Інституційна реформа та державний контроль
2. Ветеринарія та безпечність харчових продуктів
3. Інформаційні системи та управління даними

Контактна інформація
вул. Бориса Грінченка 1, офіс 38
Київ 01001, Україна
тел.: +38 044 2795270
факс: +38 044 2795271
https://www.facebook.com/ifssua/

Опубліковано: 27.05.2019

Залишити відповідь