ПОВІДОМЛЕННЯ  про оприлюднення проектів  містобудівної документації

1.Детальний план території  зміна функціонального використання  власної земельної ділянки  (цільове призначення якої-особисто селянське господарство, кадастровий номер 2621210300:1:004:0316) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка) площею 0,2008га. по вул. Зелена, б/н в м. Бурштин. – переглянути детальний план території

Замовник проекту: гр. Дорошенко Світлана Степанівна.

2.Детальний план території функціонального використання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка) площею 0,10 га по вул. Зелена, б/н в м. Бурштин – переглянути детальний план території

На виконання  рішення Бурштинської міської ради від 26.08.2016 № 14/16-16.

3.Детальний план території  по вул. Коновальця   (під льодовий майданчик)  м. Бурштин. – переглянути детальний план території

На виконання  рішення Бурштинської міської ради від 26.02.2017 № 10/24-17.

  1. Детальний план території зміна функціонального використання орендованої земельної ділянки  (цільове призначення якої-для розміщення  та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд (код.11.03) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка) площею 0,0823га. по вул. Стефаника, 15-А в м. Бурштин. – переглянути детальний план території

На виконання  рішення Бурштинської міської ради від  31.10.2018 № 10/57-18.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: Завідувач сектору містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради Білоока Тетяна Іванівна.

Мета проектів містобудівної документації:

визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва;

-визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

 

Забудова обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

При розробці даних проектів: прийнятий комплексний підхід до благоустрою території, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 

З містобудівною документацією  можна ознайомитись з 24.09.2018 року до 24.10.2018 року на офіційному сайті Бурштинської міської ради, у секторі містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради адресою: м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, ІУ пов, каб.22.

Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.

В громадських слуханнях можуть прийняти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна  документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції та зауваження слід подавати до виконавчого комітету Бурштинської міської ради за адресою: м.  Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, тел. (03438) 44 -936;

факс (03438) 46-260;

e-mail: br-mrada@ukr.net

Терміни подання пропозицій: з 24.09.2018 року до24.10.2018 року. Строк завершення розгляду пропозицій: 24.10.2018 року.

Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проектів містобудівної документації, які будуть проведені  25.10.2018 року 17.30годині за  адресою:  актовий зал будинку культури імені Т. Шевченка по вул.С.Бандери,буд.60, місто Бурштин.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме до 24.10.2018 року включно.

 

Завідувач сектору містобудування  та архітектури Бурштинської міської ради  Білоока Тетяна Іванівна.

Опубліковано: 24.09.2018

Залишити відповідь