ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 29.12.2016 № 257, виконавчий комітет Бурштинської міської ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин, який згідно рішення виконавчого комітету від 26.12.2018 № 272 «Про оголошення та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин» відбудеться по 6 (шести) групах багатоквартирних будинків (перелік будинків, щодо яких оголошено конкурс, та їх місцезнаходження наведено у додатку №1 до конкурсної документації).

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Бурштинської міської ради

вул. С. Стрільців, 4, м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77111

 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Гулик Володимир Романович – перший заступник міського голови, голова конкурсної комісії, контактний телефон (03438) 45-844;

Бандура Ірина Ігорівна – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального майна, секретар конкурсної комісії, контактний телефон 0969506192

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 

1) ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку –  максимально 50 балів;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимально 10 балів;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) – максимально 20 балів;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу – максимально 10 балів;

5) наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства – максимально 10 балів

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів

 

 

Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:

– заяву на участь у Конкурсі, у якій зазначають: фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність)  заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання  пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (приміщення (база)), кількість транспортних засобів, обладнання, устаткування, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків, подається окремо. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території та винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

 

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

 

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожної групи багатоквартирних будинків.

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

 

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:

вул. С. Стрільців, 4, м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77111

 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій  «26» лютого 2019 року.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Бурштинська міська рада, вул. С. Стрільців, 4 (зал засідань), м. Бурштин, Івано-Франківська обл.

«27» лютого 2019 року, 09.00 год.

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з призначення

управителя багатоквартирного будинку в місті Бурштин

 

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Бурштинської міської ради

вул. С. Стрільців, 4, м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77111

 

 1. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Гулик Володимир Романович – перший заступник міського голови, голова конкурсної комісії, контактний телефон (03438) 45-844;

Бандура Ірина Ігорівна – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального майна, секретар конкурсної комісії, контактний телефон 0969506192.

 

 1. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком

 

№ п/п Перелік послуг та види робіт
1 Прибирання прибудинкової території
1.1 Підмітання території з удосконаленим покриттям
1.2 Прибирання газонів
1.3 Косіння трави на газонах
1.4 Підмітання снігу (35% від площі удосконаленого покриття)
1.5 Зсування снігу (15% від площі підмітання снігу)
1.6 Посипання території піском (15% від площі підмітання)
1.7 Очищення урн від сміття
1.8 Видалення сміття із сміттєприймальної камери
1.9 Дезінфекція контейнерів
2 Вивезення побутових відходів
3 Прибирання підвалів
4 Технічне обслуговування ліфтів
5 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та опалення (контроль,забезпечення справності, наладка і регулювання інженерних систем, підготовка до опалювального сезону, аварійне обслуговування)
6 Обслуговування димових та вентиляційних каналів
7 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження
8 Дератизація
9 Дезінсекція
10 Енергопостачання для ліфтів
11 Освітлення місць загального користування
12 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання
13 Винагорода управителю

 

 

 1. Вимоги щодо якості та періодичності надання послуги

До учасників конкурсу висуваються вимоги згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 №1875-IV (Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 №2189-19), Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 13, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76.

Для розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням, проведенням поточного ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоповерховому будинку, витрат на оплату комунальних послуг, учасник конкурсу може користуватися формулами, які передбачено у Порядку формування тарифів  на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого  постановою Кабінет Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”.

 

№ п/п Перелік послуг та види робіт Періодичність надання послуг
1 Прибирання прибудинкової території
1.1 Підмітання території з удосконаленим покриттям П’ять разів на тиждень
1.2 Прибирання газонів Тричі на тиждень
1.3 Косіння трави на газонах Тричі на рік
1.4 Підмітання снігу (35% від площі удосконаленого покриття) За наявності опадів (але не менше 50 разів на рік)
1.5 Зсування снігу (15% від площі підмітання снігу) За наявності опадів (але не менше 10 разів на рік)
1.6 Посипання території піском (15% від площі підмітання) При ожеледиці (але не менше 24 разів на рік)
1.7 Очищення урн від сміття Тричі на тиждень
1.8 Видалення сміття із сміттєприймальної камери Двічі на тиждень
1.9 Дезінфекція контейнерів Один раз в місяць
2 Вивезення побутових відходів За графіком
3 Прибирання підвалів Два рази на рік
4 Технічне обслуговування ліфтів Відповідно до договору із спецпідприємством
5 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та опалення (контроль,забезпечення справності, наладка і регулювання інженерних систем, підготовка до опалювального сезону, аварійне обслуговування) 2-4 рази на рік відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, додатку № 3 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603
6 Обслуговування димових та вентиляційних каналів Прочистка – 1 раз/рік, техогляд – 2 рази/рік
7 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження Згідно з графіками, затвердженими на підприємстві, сформованими на підставі загальних оглядів будинків (двічі на рік) відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603
8 Дератизація Відповідно до договорів (1 раз/рік)
9 Дезінсекція Один раз в рік
10 Енергопостачання для ліфтів Безперебійне
11 Освітлення місць загального користування В міру необхідності
12 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання відповідно до переліку робіт та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603

 

 1. Перелік об’єктів конкурсу.

Перелік будинків, щодо яких оголошено конкурс, та їх місцезнаходження наведено у додатку №1 до конкурсної документації.

 

 1. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу.

Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу (групи багатоквартирних будинків) надається особисто або надсилається поштою його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

1 Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу

Чим нижча ціна послуги тим більший бал), кожна наступна цінова пропозиція з вищою ціною зменшується на 10 балів:

50 балів – найменша цінова пропозиція;

40 балів – друга за найменшою цінова пропозиція;

30 балів – третя за найменшою цінова пропозиція;

20 балів – інші цінові пропозиції.

 

Об’єкт конкурсу складається з групи будинків. Оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком та виведення середнього арифметичного балу по об’єкту. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимально 10 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем забезпеченості зменшується на 2 бали:

10 балів – найбільша пропозиція;

8 балів – друга за найбільшою пропозиція;

6 балів – третя за найбільшою пропозиція;

4 бали – інші пропозиції.

 

3 Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимально 10 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем фінансової спроможності зменшується на 2 бали:

10 балів – найбільша пропозиція;

8 балів – друга за найбільшою пропозиція;

6 балів – третя за найбільшою пропозиція;

4 бали – інші пропозиції.

 

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій

працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимально 20 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем забезпеченості зменшується на 5 балів:

20 балів – найбільша пропозиція;

15 балів – друга за найбільшою пропозиція;

10 балів – третя за найбільшою пропозиція;

5 балів – інші пропозиції.

 

55 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимально 10 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем досвіду зменшується на 2 бали:

10 балів – найбільша пропозиція;

8 балів – друга за найбільшою пропозиція;

6 балів – третя за найбільшою пропозиція;

4 бали – інші пропозиції.

 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу (групи багатоквартирних будинків).

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або не укладення договору з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням, з числа інших поданих конкурсних пропозицій або оголосити повторний конкурс.

 

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

8.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву до конкурсної документації у якій зазначають:

–  для фізичної особи – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

– юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

8.2. Перелік документів :

– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність)  заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання  пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (приміщення (база), кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків, подається окремо. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території та винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

8.3. Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожної групи багатоквартирних будинків.

8.4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

8.5. Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

8.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

8.7. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8.8. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

 

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд проводитиметься з 04 лютого 2019 року по 11 лютого 2019 року (інформацію про дату та час щодо огляду об’єктів конкурсу зазначено у додатку №1 до конкурсної документації).

 

 1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Інформація надається особисто або надсилається поштою учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

11.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

11.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: вул. С. Стрільців, 4, м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77111

11.3. Кінцевий строк подачі документів «26» лютого 2019 року. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

12.1. Місце: Бурштинська міська рада, вул. С. Стрільців, 4 (зал засідань), м. Бурштин, Івано-Франківська обл.

12.2. Дата: «27» лютого  2019 року.

12.3. Час: 09.00 год.

 

Розкриття конвертів з  конкурсними пропозиціями здійснюється в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

Всі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.

Учасник конкурсу може надавати свої пропозиції та аргументувати свої пропозиції.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє їх за наявності таких підстав:

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– прийнято рішення про припинення юридичної особи – учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

– встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

– пропозиція не відповідає вимогам до конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції, які не було відхилені, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі відсутності конкурсних пропозицій, відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох робочих днів з дня його прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує в засобах масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Переможець  конкурсу за кожним об’єктом конкурсу (групою багатоквартирних будинків) оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття організатором конкурсу протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя багатоквартирним будинком.

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

 

 

Перелік багатоквартирних будинків,

де буде проводитися конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку

 

Група багатоквартирних будинків №1

(послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає КП «Житловик»)

 

№ з/п Адреса будівлі Рік будівництва К-сть під’їздів К-сть поверхів

Загальна  площа,

м. кв.

Матеріал зовнішніх стін
1 вул. Р. Шухевича, 2 1965 2 5 2217,5 з/б
2 вул. Р. Шухевича, 2а 1965 2 5 2217,5 з/б
3 вул. Р. Шухевича, 4 1965 6 4 2314,7 з/б
4 вул. Р. Шухевича, 6 1966 6 4 2351 з/б
5 вул. Р. Шухевича, 8 1966 6 4 2267,4 з/б
6 вул. Р. Шухевича, 10 1967 6 4 2312,3 з/б
7 вул. Р. Шухевича, 12 1967 6 4 2333,8 з/б
8 вул. Р. Шухевича, 14 1967 6 4 2363 з/б
9 вул. Р. Шухевича, 16 1967 6 4 2316,7 з/б
10 вул. Калуська, 7 1964 3 4 1917,6 цегла
11 вул. Калуська, 9 1965 3 4 1976,1 цегла
12 вул. Калуська, 11 1964 3 4 1984,2 цегла
13 вул. Калуська, 13 1965 3 4 1818,8 цегла
14 вул. С. Стрільців, 1 1966 6 4 2329,7 з/б
15 вул. С. Стрільців, 3 1966 1 5 781,5 з/б
16 вул. С. Стрільців, 5 1964 6 4 2310,18 з/б
17 вул. С. Стрільців, 9 1964 6 4 2330,6 з/б
18 вул. С. Стрільців, 11 1965 6 4 2297,8 з/б
19 вул. С. Стрільців, 17 1966 6 4 2368,5 з/б
20 вул. С. Стрільців, 20 1972 1 9 2098 з/б
21 вул. С. Стрільців, 21 1964 6 4 2287,5 з/б

Дата огляду об’єкту конкурсу та доступ до нього: 04 лютого 2019 року, з 09.00 год.

 

 

Група багатоквартирних будинків №2

(послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає КП «Житловик»)

 

№ з/п Адреса будівлі Рік будівництва К-сть під’їздів К-сть поверхів

Загальна  площа,

м. кв.

Матеріал зовнішніх стін
1 вул. С. Стрільців, 2 1967 1 5 790,5 з/б
2 вул. С. Стрільців, 6 1966 6 4 2347,5 з/б
3 вул. С. Стрільців, 8 1966 1 5 776,1 з/б
4 вул. С. Стрільців, 10 1966 6 4 2352,8 з/б
5 вул. С. Стрільців, 12 1967 1 5 773,5 з/б
6 вул. С. Стрільців, 14 1967 6 4 2318,5 з/б
7 вул. С. Стрільців, 16 1967 1 5 775,1 з/б
8 вул. Енергетиків, 3 1965 2 4 1434 цегла
9 вул. Енергетиків, 5 1964 2 3 592 цегла
10 вул. Енергетиків, 7 1965 2 4 1363,7 цегла
11 вул. Енергетиків, 11 1964 2 4 1358 цегла
12 вул. Енергетиків, 13 1965 2 4 1475,9 цегла

Дата огляду об’єкту конкурсу та доступ до нього: 05 лютого 2019 року, з 09.00 год.

 

Група багатоквартирних будинків №3

(послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає КП «Житловик»)

 

№ з/п Адреса будівлі Рік будівництва К-сть під’їздів К-сть поверхів

Загальна  площа,

м. кв.

Матеріал зовнішніх стін
1 вул. Будівельників, 2а 1986 2 9 3588,1 з/б
2 вул. Будівельників, 3 1963 4 2 773,6 цегла
3 вул. Будівельників, 4 1964 4 2 779,7 цегла
4 вул. Будівельників, 5 1963 4 2 776 цегла
5 вул. Будівельників, 6 1962 4 2 783,2 цегла
6 вул. Будівельників, 7 1963 4 2 780,5 цегла
7 вул. Будівельників, 8 1962 4 2 780,9 цегла
8 вул. Будівельників, 9 1963 4 2 776,8 цегла
9 вул. Будівельників, 10 1962 4 2 779,8 цегла
10 вул. Будівельників, 11 1962 4 2 780 цегла
11 вул. Будівельників, 12 1962 4 2 779,3 цегла
12 вул. С. Бандери, 34 1988 8 5/9 7319,6 з/б
13 вул. Міцкевича, 6 1995 7 5 5744,9 з/б

Дата огляду об’єкту конкурсу та доступ до нього: 06 лютого 2019 року, з 09.00 год.

 

 

Група багатоквартирних будинків №4

(послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає КП «Житловик»)

 

№ з/п Адреса будівлі Рік будівництва К-сть під’їздів К-сть поверхів

Загальна  площа,

м. кв.

Матеріал зовнішніх стін
1 вул. Калуська, 8 1975 6 5 4340 цегла
2 вул. Калуська, 10 1969 6 5 4366,3 цегла
3 вул. В. Стуса, 1 1969 2 5 2211,5 з/б
4 вул. В. Стуса, 3 1969 2 5 2198,5 з/б
5 вул. В. Стуса, 5 1969 8 5 3844,1 з/б
6 вул. В. Стуса, 7 1969 4 5 2089,1 з/б
7 вул. В. Стуса, 9 1969 4 5 2020,1 з/б
8 вул. В. Стуса, 11 1969 4 5 2058 з/б
9 вул. В. Стуса, 13 1969 8 5 3840,9 з/б
10 вул. В. Стуса, 15 1969 8 5 3832,6 з/б
11 вул. В. Стуса, 17 1979 6 5 4508 цегла
12 вул. В. Стуса, 19 1982 4 5 2065,8 з/б
13 вул. В. Стуса, 21 1984 4 5 2576,6 з/б

Дата огляду об’єкту конкурсу та доступ до нього: 07 лютого 2019 року, з 09.00 год.

Група багатоквартирних будинків №5

(послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає КП «Житловик»)

 

№ з/п Адреса будівлі Рік будівництва К-сть під’їздів К-сть поверхів

Загальна  площа,

м. кв.

Матеріал зовнішніх стін
1 вул. В. Стуса, 6 1994 8 5 5864,9 цегла
2 вул. В. Стуса, 8 1998 9 5 6271 цегла
3 вул. В. Стуса, 10 1994 3 9 6117,3 з/б
4 вул. В. Стуса, 12 1969 4 5 2081,7 з/б
5 вул. В. Стуса, 14 1970 4 5 2078,4 з/б
6 вул. В. Стуса, 16 1970 4 5 2073,1 з/б
7 вул. В. Стуса, 18 1970 4 5 2097,7 з/б
8 вул. В. Стуса, 20 1970 4 5 2062 з/б

Дата огляду об’єкту конкурсу та доступ до нього: 08 лютого 2019 року, з 09.00 год.

 

 

Група багатоквартирних будинків №6

(послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає КП «Житловик»)

 

№ з/п Адреса будівлі Рік будівництва К-сть під’їздів К-сть поверхів

Загальна  площа,

м. кв.

Матеріал зовнішніх стін
1 вул. В. Стуса, 22 1975 4 5 2056,6 з/б
2 вул. В. Стуса, 24 1976 4 5 2053,9 з/б
3 вул. Коновальця, 5 1971 6 5 3008,6 з/б
4 вул. Коновальця, 6 2006 2 5 1545 цегла
5 вул. Коновальця, 7 1972 6 5 2996,2 з/б
6 вул. Коновальця, 9 1974 6 5 3017,9 з/б
7 вул. Стефаника, 15 1987 2 9 3636,7 з/б
8 вул. Стефаника, 17 1989 2 9 4193 з/б
9 вул. Д. Галицького, 5 1997 2 9 4910,84 з/б
10 вул. О. Басараб, 2 2000 3 9 6053,4 з/б
11 вул. О. Басараб, 3 2007 2 9 4042,3 з/б
12 вул. О. Басараб, 4 2000 5 5 3548 цегла
13 вул. С. Бандери, 77а 1994 2 7/9 3565,8 з/б

Дата огляду об’єкту конкурсу та доступ до нього: 11 лютого 2019 року, з 09.00 год.

Опубліковано: 25.01.2019

Залишити відповідь