ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»

Правові підстави проведення конкурсу:  Відповідно  до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094, рішення Бурштинської міської ради від 10 січня 2020 року N 05/87-20 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», рішення Бурштинської  міської ради Івано – Франківської області від 29.01.2020 року № 01/89-20 «Про затвердження складу конкурсної  комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна  міська  лікарня»  Бурштинської міської ради Івано-Франківської області».

 Повне найменування: комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  (даліЗаклад).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Закладу: 77111, Івано – Франківська область, місто Бурштин, вулиця  Шухевича, 18.

Основною метою діяльності Закладу є: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Правовий статус Закладу:

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області є юридичною особою публічного права.

Підприємство створене за рішенням  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 27 грудня 2019 року № 01/86 -19 м.Бурштин «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я Комунальна організація «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради  у комунальне некомерційне підприємство. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я Комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради.

Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади м.Бурштин та с.Вигівка Івано – Франківської області. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником (Бурштинською міською радою Івано Франківської області).

Статут Закладу: затверджено рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 20.12.2019 року № 1900 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Структура  Закладу включає:

– Адміністративно – управлінський відділ;

– Господарський відділ;

– Лікувально – профілактичні відділи:

а) Стаціонарні відділи;

б) Поліклінічний відділ;

– Допоміжні медичні відділи

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Закладу:

– оплата праці – 5887430,0 грн.;

– використання товарів і послуг – 535070,0 грн. (з них видатки на відрядження – 30000,0 грн.);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1458739,0 грн.;
– соціальне забезпечення – 330000,0 грн.

 

 Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись

з 08:00 год 03 лютого 2020 року по 27 лютого 2020 року до 17:00 год.

Відповідні документи подавати до виконавчого комітету Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за адресою:

77111 м.Бурштин Івано-Франківська обл. вул.Січових Стрільців,4

кабінет № 19 (сектор кадрової роботи Бурштинської міської ради)

Інформація для довідок за телефоном (067-342-4888)

E-mail: br –mrada@ukr.net 

Відповідальна особа за прийом документів  – Фітак Ірина Петрівна

Дата і місце засідання конкурсної комісії  з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів:

04 березня 2020 року

77111 м.Бурштин Івано-Франківська області, вул.Січових стрільців,4, перший поверх зал засідань Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.

Основні вимоги до посади директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня»:

  • громадянство України;
  • вільне володіння українською мовою;
  • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»  або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоровʹя» та спеціалізацією «Організації і управління охороною здоровʹя»;
  • стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років;
  • достатній рівень знання Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів;
  • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
  • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (п’ять років), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Положення про порядок проведення  конкурсного відбору на посаду  директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 10.01.2020 року №05/87-20;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Положення;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України ― Про запобігання корупції ― вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Положення;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Положення;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів; його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій; наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності; наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Закладу:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та повідомлено претендентів додатково.


Протокол №1 конкурсної комісії – переглянути

 

Опубліковано: 31 Січня 2020 року о 15:49 год.

Залишити відповідь