ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА БУРШТИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

Протокол комісії №1 від 29.11.2018 – переглянути

Протокол комісії №2 від 03.01.2019 – переглянути

Протокол комісії №3 від 03.01.2019 – переглянути

Протокол комісії №4 від 25.01.2019 – переглянути

Зведена відомість результатів оцінювання роботи претендента на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №-3 Королишин Т.М. в ході проведення конкурсу 23.01.02019 року – переглянути

Зведена відомість результатів оцінювання роботи претендента на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №-3 Піцун Л.В. в ході проведення конкурсу 23.01.02019 року – переглянути

Порівняльна таблиця результатів оцінювання конкурсантів/претендентів на посаду директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №-3 в ході проведення конкурсу 23.01.02019 року – переглянути

 

 

 

 

Додаток 1
до протоколу конкурсної комісії
№ 1 від 29.11.2018 року

Бурштинська міська рада Івано –Франківської області оголошує конкурс на заміщення  посади директора загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.

 

ПІДСТАВА: рішення Бурштинської міської ради Івано–Франківської області  від 28.11.2018 року № 02/63-18 «Про проведення конкурсу на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 та затвердження складу конкурсної комісії», рішення Бурштинської міської ради Івано–Франківської області  від 22.06.2018 року № 05/55-18 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти м.Бурштин» (зі змінами станом на 28.11.2018 року).

 

НАЙМЕНУВАННЯ: Бурштинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3 Бурштинської міської ради Івано–Франківської області.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 77111, вул. Коновальця, 1    м.Бурштин Івано – Франківська область.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ: директор загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: згідно Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші заохочувані і компенсаційні виплати згідно чинного Законодавства.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

 • громадянство України;
 • наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • організаторські здібності;
 • фізичний і психічний стан не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди  на обробку персональних даних відповідно  до Закону України «Про  захист персональних даних»;
 • автобіографію та / або резюме ( за вибором учасника конкурсу);
 • копію  документа, що  посвідчує особу та  підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи, які підтверджуватимуть професійні та моральні якості( у разі наявності).

 

СТРОК І МІСЦЕ  ПРИЙНЯТТЯ  ДОКУМЕНТІВ:

Документи подаються особисто  (або уповноваженою згідно з довіреністю  особою) до конкурсної комісії у строк  30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення  про проведення конкурсу на офіційному веб- сайті Бурштинської міської ради.

Документи приймаються  у приміщенні Бурштинської міської ради Івано – Франківської області в робочий час за описом, копію якого конкурсна комісія надає особі, яка їх подає.

Кінцевий термін подачі документів 28 грудня 2018 року до 16:00 год.

Прийом заяв та доданих до неї документів  здійснюється виконавчим комітетом Бурштинської міської ради Івано – Франківської області за адресою:

77111, Івано – Франківська область, м.Бурштин, вул.Січових Стрільців, 4. кабінет № 19 – сектор кадрової роботи виконавчого органу Бурштинської міської ради.

Контактні особи:  Кицела Н. Ю.  тел. (03438) 4-57-58, nadiakutsela@gmail.com, Фітак І. П. fitak.ira@ukr.net.

 

ДАТА  ТА МІСЦЕ ПОЧАТКУ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Дата проведення конкурсу 23.01.2019 року. Тривалість проведення конкурсного відбору: з 10:00 год. до 18:00 год.

Місце проведення конкурсного відбору кандидата на посаду директора  загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 3 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області: 77111, Івано – Франківська область, м.Бурштин, вул.С. Бандери, 60 БК ім.Т.Шевченка (актова зала).

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, «Про запобігання корупції», Трудового законодавства, кадрового діловодства, управління персоналом, Бюджетного кодексу України;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

Додаток 2
до протоколу конкурсної комісії
№ 1 від 29.11.2018 року

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗРАЗОК СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

 

«ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВТВА У СФЕРІ ОСВІТИ»

 1. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):
 2. В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне навчання?
 3. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?
 4. Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?
 5. За новим законом, гімназія – це:
 6. За новим законом, ліцей – це:
 7. Закон України «Про освіту»( який набрав чинності 28.09.2017р.) дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво школи?
 8. Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»?
 9. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
 10. У Законі України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., вводиться поняття “академічна доброчесність” і наводяться види його порушень. Що з цього списку не згадується в переліку таких порушень ?
 11. Закон вводить поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?
 12. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?
 13. Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на ще один термін). Чия присутність не є обов’язковою для проведення такого конкурсу?
 14. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?
 15. Яке місце може займати релігія в школі?
 16. Колегіальним органом управління закладом освіти є:
 17. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних школах?
 18. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?
 19. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ (новій українській школі)?
 20. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:
 21. Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану Нової початкової освіти?
 22. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється:
 23. У закладах освіти відповідно до освітньої програми
 24. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти:
 25. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується:
 26. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються:
 27. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки з:
 28. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується:
 29. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:
 30. Заклад загальної середньої освіти – це:
 31. Відповідно до Закону України «Про освіту» під освітою розуміється:
 32. Згідно з Конвенцією про права дитини кожна дитина має право на ім’я та громадянство з моменту:
 33. У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання згідно з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді (затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641) очікується:
 34. У новій редакції Положення про освітній округ, затвердженого Постановою КМУ від 20.01.2016 №79 визначено, що до складу округу входять:
 35. Ким або яким законодавчим актом, нормативним документом визначається мова (мови), на якій ведуться навчання і виховання в освітньому закладі?
 36. Основним нормативним правовим документом, що регулює організацію освітнього процесу освітньої установи, є:
 37. Хто несе відповідальність за життя і здоров’я учнів (вихованців) під час освітнього процесу?
 38. Чи мають педагоги право на участь в управлінні освітньою установою?
 39. Нормативний правовий документ, у якому в обов’язковому порядку прописані права та обов’язки педагогів, – це:
 40. При виконанні професійних обов’язків педагогічні працівники мають право:
 41. Атестація педагогічних працівників – це…..
 42. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:
 43. Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як:
 44. Загальна середня освіта – це:
 45. Посаду керівника   загальноосвітнього  загальноосвітнього навчального закладу може займати особа, яка має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічно  діяльності не менше:
 46. Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів затверджується:
 47. При прийомі до школи адміністрація освітнього закладу зобов’язана познайомити учня та (або) його батьків з:
 48. Нормативний правовий документ, у якому в обов’язковому порядку прописані права та обов’язки педагогів, – це:
 49. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою:
 50. Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються на основі принципів, закладених у:
 51. Чи мають педагоги право на участь в управлінні освітньою установою?
 52. До позашкільних навчальних закладів належать:
 53. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах кількість учнів у класі повинна становити:
 54. Навчальний рік у календарних днях незалежно від підпорядкування типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше:
 55. Фінансово-господарська діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до законів України:
 56. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на:
 57. З якої причини державна загальноосвітня установа може відмовити неповнолітнім у прийомі?
 58. Випускники 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета:
 59. Основним нормативним правовим документом, що регулює організацію освітнього процесу освітньої установи, є:
 60. З якого віку дитина має право самостійно звертатися до суду за захистом своїх прав і законних інтересів, що порушуються його батьками (законними представниками)?
 61. Ким або яким законодавчим актом, нормативним документом визначається мова (мови), на якій ведуться навчання і виховання в освітньому закладі?
 62. Сукупність закладів освіти (їхніх філій), у тому числі закладів позашкільної освіти, закладів культури і спорту, що забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території називається…
 63. В яких документах засновником визначаються статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти?
 64. Право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності в прийнятті рішень щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що запроваджується в порядку та межах, визначених законом, називається
 65. Самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час запровадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом, називається …
 66. Юридична особа публічного права чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність називається…
 67. Персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, грунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін, методів, засобів навчання називається…
 68. Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування. Назвіть їх…
 69. Процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов називається…
 70. Комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток, називається…
 71. Зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи, називається…
 72. Єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання називається…
 73. Яка загальна кількість академічних годин передбачена для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
 74. Як називається єдиний плановий захід державного контролю (нагляду) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади щодо забезпечення якості освіти?
 75. Про яку з 10 ключових компетентностей йдеться мова? Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу, зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію…
 76. Ця ключова компетентність НУШ передбачає критичне застосовування інформаційно-комунікаційних технологій, розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність)…
 77. Список претендентів на нагородження Золотої або Срібною медалями визначається:
 78. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів:
 79. За рішенням органів управління освітою можуть нагороджуватись Золотою або Срібною медаллю випускники, які:
 80. Завдання для проведення ДПА укладають:

 «ЗНАННЯ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»

 1. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?
 2. Ким ухвалюється рішення про міський бюджет?
 3. Який основний фінансовий документ бюджетної установи:?
 4. З чого може складатися кошторис установи?
 5. За рахунок яких бюджетів здійснюється фінансування загальноосвітніх навчальних закладів?
 6. Які видатки бюджетної установи відносяться до першочергових?
 7. Які  видатки здійснюються за рахунок освітньої субвенції ?
 8. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу?
 9. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?
 10. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства?

 

«ЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЇ»

 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
 2. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
 3. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
 4. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
 5. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?
 6. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
 7. Хто має право на участь в управлінні державними справами?
 8. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
 9. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?
 10. Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?
 11. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?
 12. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України?
 13. Як Конституція України врегульовує використання в Україні примусової праці?
 14. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?
 15. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?
 16. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
 17. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?
 18. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
 19. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?
 20. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?
 21. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?
 22. Чим є місцеве самоврядування в Україні?
 23. З якого дня набула чинності Конституція України?
 24. На що поширюється суверенітет України?
 25. Яка із перелічених складових принципу верховенства права закріплена в Конституції України?
 26. Як здійснюється державна влада в Україні на засадах її поділу?
 27. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
 28. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?
 29. Чи є вичерпним перелік прав і свобод закріплених в Конституції України?
 30. Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України?
 31. На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи людини і громадянина?
 32. Які акти Кабінету Міністрів України є обов’язковими для виконання?
 33. Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно Конституції України?
 34. Відповідно до Конституції України використання чиєї праці забороняється на небезпечних для здоров’я роботах?
 35. В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні?
 36. Головним обов’язком держави відповідно до Конституції України є:

 

«ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»:

«КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»:

 1. Трудова книжка під час роботи видається працівникові:
 2. Про дату надання працівникові щорічної основної відпустки у межах, затверджених графіком відпусток, роботодавець:
 3. Наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформляється на підставі:
 4. Під час працевлаштування на роботу за сумісництвом (зовнішнім) не передбачено надання працівником:
 5. Накази з персоналу, відповідно до затвердженої номенклатури справ, групують у справах:
 6. Правила і порядок взаємовідносин між роботодавцем і найманими працівниками встановлюються:
 7. Для визначення переліку, найменування та строків зберігання документів з персоналу розробляється і затверджується номенклатура справ кадрової служби на:
 8. Оформлення наказу про виконання працівником додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) можливе за умови:
 9. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше:
 10. Доплата за суміщення професій (посад) провадиться працівникам, які:
 11. Яким категоріям працівників роботодавець зобов’язаний повідомити про відмову в прийнятті на роботу у письмовій формі:
 12. Умовами настання матеріальної відповідальності працівника є (ці умови повинні виконуватись одночасно):
 13. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку відповідно до КЗпПУ повинна бути:
 14. Який метод оцінювання кандидата на вакантну посаду передбачає збирання інформації про нього від керівників і колег на попередніх місцях роботи, клієнтів, постачальників та інших ділових партнерів, з якими контактував кандидат:
 15. Для притягнення працівника до матеріальної відповідальності за порушення трудових обов’язків такі обов’язки повинні бути прописані:
 16. У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується:
 17. У якому  із перелічених випадків не може бути покладена (не виникає) матеріальна відповідальність на працівників за шкоду (ч. 4 ст. 130 КЗпП):
 18. Опис посади (роботи) може містити такі дані:
 19. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, підлягає виконанню:
 20. Чи може бути передання функцій з прийняття та звільнення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти підставою для звільнення працівників та підставою для переведення їх на строковий трудовий договір.
 21. Щорічна основна відпустка надається працівникам

 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»:

 1. Визначите суть функції мотивації:
 2. Визначите суть функції регулювання:
 3. Менеджер – це (2складові):
 4. Назвіть два пов’язуючі процеси менеджменту:
 5. Назвіть три складові організаційного механізму управління:
 6. Назвіть чотири конкретні функції внутрішкільного керування:
 7. Прийняття управлінських рішень це:
 8.  Розпорядницький вплив – це:
 9. Використовуючи наведене сформулюйте визначення поняття «Лідерство»
 10. У чому відмінність раціональних рішень і рішень заснованих на судженнях:
 11. Що є засобом попереднього контролю в сфері фінансових ресурсів?
 12. Які види управлінської діяльності виділяють в рамках стратегічного планування?
 13. Який зі стилів керівництва в рівній мірі враховує виробничі завдання та особисті інтереси виконавців?
 14. При прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати:

 

 «ЗНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

 1. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
 2. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 3. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?
 4. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
 5. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?
 6. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?
 7. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
 8. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?
 9. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 10. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 11. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 12. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 13. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?
 14. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
 15. Що таке потенційний конфлікт інтересів?
 16. Що таке реальний конфлікт інтересів?
 17. Що таке неправомірна вигода?
 18. Що таке пряме підпорядкування?
 19. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 20. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 21. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?
 22. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
 23. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?
 24. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?
 25. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?
 26. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
 27. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?
 28. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?
 29. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави Україна?
 30. Під чиїм захистом знаходиться особа, яка надає допомогу в запобіганні протидії корупції (викривач)?
 31. Хто надає згоду на розголошення інформації про викривача?
 32. В чиїх інтересах діють особи, представляючи державу чи територіальну громаду?
 33. Кому законом надано право повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також – про реальний або потенційний конфлікт інтересів?
 34. Які заходи заборонено застосовувати до особи у зв’язку з отриманням від неї повідомлення про вчинення корупційного правопорушення іншою особою?
 35. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

 

ЗРАЗОК СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ:

Батьки принесли висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини як підставу для звільнення учня від проходження ДПА. Які ваші подальші дії?

 

Критерії оцінювання ситуаційного завдання та перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти .

 

Зміст відповіді на  ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

– нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

– управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);

– психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);

– лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);

– комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі);

–  лаконічність (здатність стисло висловлювати свої думки).

 

При аналізі, оцінюванні та обговоренні перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти дотримуватися таких критеріїв:

 

– ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу;

– культура мовлення й поводження в дискусії;

– повнота й адекватність відповідей на питання;

– продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.

Конкурсна комісія.

Опубліковано: 29.11.2018

Залишити відповідь